กกต.สรุปยอดสมัคร 'นายก-สมาชิก อบต.' ทั่วประเทศ 1.3 แสนคน

เลือกตั้งอบต.รอบนี้คึกคัก แห่สมัครนายก-สมาชิก 76 จังหวัด 136,250 คน 'โคราช' ครองแชมป์ 'ภูเก็ต'น้อยสุด

18 ต.ค. 2564 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมจำนวน 136,250 คน แบ่งออกเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จำนวน 12,309 คน ผู้สมัครสมาชิก อบต. จำนวน 123,941 คน

โดยจังหวัดที่มีผู้สมัครสมาชิกและนายก อบต. สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.นครราชสีมา 7,333 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 554 คน และผู้สมัครสมาชิก 6,779 คน 2.ศรีสะเกษ 5,621 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 479 คน และผู้สมัครสมาชิก 5,142 คน 3.สุรินทร์ 5,062 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 371 คน และผู้สมัครสมาชิก 4,691 คน 4.อุบลราชธานี 4,823 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 415 คน และผู้สมัครสมาชิก 4,408 คน 5.บุรีรัมย์ 4,445 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 349 คน และผู้สมัครสมาชิก 4,096 คน

6.ขอนแก่น 3,761 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 361 คน และผู้สมัครสมาชิก 3,400 คน 7.มหาสารคาม 3,686 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 294 คน และผู้สมัครสมาชิก 3,392 คน 8.ร้อยเอ็ด 3,609 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 325 คน และผู้สมัครสมาชิก 3,284 คน 9.ชัยภูมิ 3,322 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 262 คน และผู้สมัครสมาชิก 3,060 คน และ 10.นครศรีธรรมราช 3,176 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 280 คน และผู้สมัครสมาชิก 2,896 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.น้อยที่สุด คือ ภูเก็ต 121 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครนายก 17 คน และผู้สมัครสมาชิก 104 คน

ทั้งนี้ มาตรา 52 วรรคสาม และวรรคสี่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 บัญญัติให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครของผู้สมัคร และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 7 วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามวรรคสาม ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่าย และหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบที่ กกต. กำหนด โดยให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49 และมาตรา 50 ไว้ที่ปิดประกาศดังกล่าวด้วย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พรรคเทิดไท'​ สุดคึกขยับต่อเนื่อง 'แรมโบ้'​ขอบคุณ 'ปชช.-เปลวสีเงิน' ให้ความสนใจ

'เทิดไท'​ คึกคัก 'แรมโบ้'​ เสกสกล เผยรอกกต.เคาะจดจัดตั้ง ทีมงานขยับต่อเนื่องระดมอดีตคนเสื้อแดงเป็นสมาชิกพรรค ลั่นสู้ตามกติกาทุกรูปแบบ อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจ พร้อมขอบคุณสื่อ-ป๋าเปลว ที่สนใจนำเสนอเรื่องราวของพรรคเทิดไท

ประธาน กกต. รอสอบปนวาระนายกฯ 8 ปี หากมีเหตุต้องสิ้นสุด ชงศาลรธน.ตีความ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

'นพ.ระวี' แฉซ้ำผู้ใหญ่สั่งให้ ส.ส.กลับบ้านไม่ต้องประชุมสภา!

หมอระวีแฉซ้ำ ส.ส. อ้างทำตามใบสั่งผู้ใหญ่ไล่กลับบ้าน ทำใจหาร 500 จะแท้งก็ให้แท้งตามกระบวนการ ชี้หากเบรกไม่ให้ประชุมร่วม ชวนต้องตอบคำถามสังคม

'หมอระวี' แฉ 2 พรรคใหญ่สั่ง ส.ส.กลับบ้านหวังล้ม กม.กลับไปหาร 100

'หมอระวี' แฉ 2 พรรคใหญ่สั่ง ส.ส.กลับบ้านจนสภาล่ม หวังลาก กม.ลูกพ้นกรอบให้กลับไปหาร 100 จี้ชวนทำตามสัญญาเปิดประชุม 9-10 ส.ค.เดินหน้าหาร 500