พิธา 'ไข่ตายโคม'

๙ ปีที่แล้ว........

๒๒ พฤษภา.๕๗ "เผด็จการทหาร" โดยนายกฯ ประยุทธ์

เข้าคุมอำนาจการปกครองประเทศ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ได้พัฒนาประเทศไปทุกด้าน

โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางคมนาคม, ทางธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรมทุกด้านสู่อนาคต

ประเทศเสถียร ทั้งด้านการเงิน-การคลัง และการพัฒนา สู่ "World Class"

ถึงวันนี้ ๒๒ พฤษภา.๖๖...........

ก้าวไกล "ประชาธิปไตยข่มขู่" นัด ๘ พรรค ๓๑๓ เสียง ลงชื่อใน MOU ว่าด้วยการ "ร่วมตั้งรัฐบาล"

ภายใต้หลักการ แก้มาตรา ๑๑๒ ลดโทษและย้ายจากหมวด "ความมั่นคง" ไปอยู่หมวด "สิทธิเสรีภาพ" เสมอเหมือน การหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป

ให้สถาบันเป็น "คู่กรณีกับประชาชน" เอง  อยากฟ้องร้องคนหมิ่นประมาท สถาบันต้องฟ้องเอง ไปเจรจายอมความกันเอง สุดแต่ตกลง

ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น เลิกระบบ "ผู้ว่าฯ แต่งตั้ง" ไปเป็นผู้ว่าฯ มาจากเลือกตั้ง เหมือน ส.ส.

"แบ่งแผ่นดิน-แบ่งจังหวัด" กันไปปกครองเป็นเอกเทศในระบบ "ผู้ว่าฯ เลือกตั้ง"

ปฏิรูปกองทัพ...........

ลดคน-ลดขนาด-ลดอาวุธ, เลิกเกณฑ์ทหาร-ย้ายกรมกองใน กทม.ไปต่างจังหวัด, ใช้เรือประมงแทนเรือรบ

ยุบ กอ.รมน., ยุบ ศอ.บต. และ ฯลฯ

สู่ศักราชใหม่ "เขตรัฐบาลเลือกตั้ง ห้ามกองทัพเข้า"!

ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งให้สามนิ้วที่อยู่ในคุก และผูู้มีคดีการเมืองทุกคน ทั้งอยู่ในประเทศและนอกประเทศ

ค่าจ้างแรงงาน ขึ้นเป็น ๔๕๐ บาท และต้องปรับเพิ่มทุกปี

รถไฟฟ้า ๒๐ บาท "ตลอดสาย" ทั้้งหมด

ประชาชนทุกเพศ-ทุกวัย ตั้งแต่เกิดยันตาย มีเงินสวัสดิการ ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทไปจนถึง ๑๐,๐๐๐ บาท

เหล้า-เบียร์ ต้มกลั่นกันเองได้ ขายได้เสรี และอนาคต ต่อขยายไปถึง "เซ็กซ์เสรี" เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในร่างกายของแต่ละคนที่เท่าเทียมกัน

นี่คร่าวๆ จากนโยบายพรรคก้าวไกลที่จะบรรจุใน MOU สู่การปฏิบัติ ภายใต้นโยบายรัฐบาล ๘ พรรค

ถ้าเห็นชอบกัน ก็จะลง MOU กันวันนี้!

เป็นไงครับ..........

เห็นคร่าวๆ อย่างนี้แล้ว ได้กลิ่นความเจริญตลบอบอวลกันเลยใช่มั้ย?

บางคนอาจจิกตาด่าผม ว่าไอ้พวกองุ่นเปรี้ยว

ที่เรียก "รัฐบาลก้าวไกล" ซึ่งคลอดจากมดลูกประชาธิปไตยเลือกตั้ง ว่าเป็น "ประชาธิปไตยข่มขู่"

ไม่หรอกครับ หมอห้ามผมกินองุ่นนานแล้ว ประสาทสัมผัสลิ้น จึงยังไม่เพี้ยน

"ประชาธิปไตยข่มขู่" น่ะ เปี๊ยบเลย

มันตรงตัว ตรงตามเป็นจริงอยู่แล้วขณะนี้ ไม่ใช่อิจฉาแล้วหาเหตุพาลหรอก

เพราะพวกคุณ ยังไม่ทันไรเลย ระดมส้มเมายา เที่ยวข่มขู่-คุกคาม ส.ว.เขาไปทั่ว

"ต้องร่วมโหวตให้พิธาเป็นนายกฯ ให้ได้ถึง ๓๗๖ เสียงนะ"

อย่าว่าแต่ส้มเมายาเลย

ไอ้พวก "อาจม-อาจาน" ก็ยังสันดานออก เที่ยวล่ารายชื่อไปกดดัน ส.ว.ต้องโหวตเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกฯ นะ

นี่น่ะเรอะประชาธิปไตย ที่อ้างนัก-อ้างหนา ว่าทุกคน "มีสิทธิ-มีเสียง คนละ ๑ เสียงเท่ากัน"

การเที่ยวไล่จิกหัว เที่ยวกดดัน ส.ว.ให้ต้องโหวตตามที่สวะส้มต้องการนั่นน่ะ  มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหน?

ประชาธิปไตย IO ก็ว่าไป

และนี่ ยังลามปาม เหิมเกริม เป็นประชาธิปไตยลงถนนอีก

พวกไหนน่ะหรือ?

ก็นี่ไง เขาประกาศชื่อ-ประกาศสำนักโต้งๆ โก้จะตายไป

"แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม"

เขานัดระดมพล วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภา. เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ไปพร้อมกันที่ "สัปปายะสภาสถาน" เกียกกาย

เขาว่างี้.........

"ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง มาร่วมกันยืนยันในหลักการว่า

สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่โหวตสวนมติของประชาชน

และชัยชนะของประชาชนในครั้งนี้ ต้องไม่ถูกทำลายโดยเสียงของสมาชิกวุฒิสภา"

เนี่ย...อย่างนี้ เถียงซิว่า ที่ทำ ไม่เป็น "ประชาธิปไตยข่มขู่"?

เพราะ ๒๓ พฤษภา. วุฒิสภา ตั้งแต่ ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. มีการประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อลงมติกฎหมายที่ค้างคาอยู่ ๒-๓ ฉบับ                

พวกประชาธิปไตยส้ม ก็เลยจะไปสำแดงเดช กดดัน-ข่มขู่-คุกคาม ให้ ส.ว.กลัว แล้วต้องโหวตให้พิธา

น่าอาย กับยี่ห้อ "ธรรมศาสตร์"!

สอนลูกศิษย์ยังไง ถึงบ้องตันจนสะเหล่อ ไม่รู้ทั้งกฎหมาย ไม่รู้ทั้งกฎระเบียบ ขั้นตอน การไปสู่ความเป็นนายกฯ และการเป็นรัฐบาลเลย

"จอห์น ล็อก" เจ้าของทฤษฎีประชาธิปไตยน่ะ ญาติกับ "ออน ล็อก หยุ่น" หรือเปล่า ผมไม่ทราบ?

ทราบจาก "นั่งทางใน" แต่ว่า......

คำว่า "อำนาจอธิปไตยที่แท้จริง" นั้น ตาจอห์น ล็อก แกจินตนาการไปจาก "แอก" และการ "สนตะพาย"!

"แอก" ที่ใช้ "เทียมวัว-เทียมควาย" ไถนา ขนสัมภาระ นั่นแหละ

จอห์น ล็อก เป็นนักคิดทางสังคม เห็นวัว-ควายเทียมแอก แค่กระตุกเชือกที่สนตะพาย ร้องฮึ่ย..ฮึ่ย..มันก็ลากไถไปทันที

 แวบคิดที่เกิด คือ....

"ฝูงสัตว์ต้องต้อน ฝูงชนต้องนำ"!

ก็ใช้แนวคิดนั้น ร่างทฤษฎีระบอบประชาธิปไตยขึ้นมา ครั้นจะใช้คำว่า "แอก" ก็ดูไม่เนียน

ในความเป็นนักคิด ตาล็อกแกก็เลยปิ๊งคำว่า "อธิปไตย...sovereignty" ขึ้นมา

แล้วให้คำอธิบายว่า แอกหรืออธิปไตยนั้น ก็คือ "อำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้บังคับเพื่อการปกครองประเทศ"

นั่นคือ "รัฐ" ตะหาก เป็นผู้ใช้แอกหรืออำนาจอธิปไตย

ที่พวกแนวร่วมธรรมศาสตร์อะไรนั่น บอกว่า

"พวกกูคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง" นั่นน่ะ

เจ้าขง-เจ้าของอะไรที่ไหนกัน

เป็นแค่วัว-ควายที่ "พ่อของส้ม" สนตะพาย เทียมแอก ร้องฮึ่ย..ฮึ่ย..ให้ ลากคันไถไปไถนาแท้ๆ

อยากถามคำ "หลักการ" ของคุณที่ว่า "สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่โหวตสวนมติของประชาชน" นั่นน่ะ

มาจากมาตราไหน วรรคไหน บรรทัดไหน ของรัฐธรรมนูญ (วะ)?

และอะไรคือการโหวตสวนมติประชาชน?

มติประชาชนที่ประชากรส้มอ้าง ก็แค่ ๑๔ ล้านเสียง ในจำนวน ๕๒ ล้านเสียง ที่เลือกพรรคก้าวไกลเป็น ส.ส. ๑๕๒ คน

ก็โอเค ไม่มีใครเถียง ไม่มีใครเกี่ยงงอน มีแต่ยินดีด้วย ที่ ๑๔ ล้านเสียงเลือกก้าวไกล

แต่อีก ๓๘ ล้านเสียง เขาไม่เลือกก้าวไกล เขากระจายเลือกพรรคอื่นๆ อีก ๓๔๘ คน

แล้วคิดซิ ๑๔ ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกล กับ ๓๘ ล้านเสียงที่เลือกพรรคอื่นๆ ไหนคือ "มติของประชาชน"?

ก็แค่ก้าวไกลได้ ส.ส.มากสุด ๑๕๒ คน คุณก็รวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลไปซี ไม่มีใครไปขัดขวางนี่

ส่วนการเลือก "ใครเป็นนายกฯ" เป็นสิทธิแต่ละสมาชิกรัฐสภาจะออกเสียง รัฐธรรมนูญระบุด้วยซ้ำ บังคับข่มขู่กันไม่ได้ แม้แต่คนพรรคเดียวกันก็ตาม

และรัฐธรรมนูญกำหนด ใครจะได้เป็นนายกฯ คนนั้นต้องได้เสียงจากสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง คือต้อง ๓๗๖ เสียงขึ้นไป

ก็เท่านี้ .......

ไม่เห็นมีมาตราไหน หรือรัฐธรรมนูญที่ไหนในโลกเขียนบังคับว่า วุฒิสมาชิกหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.....

"ต้องไม่โหวตสวนมติของประชาชน"!?

ถ้าทำงั่งๆ ยึดตามนี้ "มติของประชาชน" ก็คือ ต้องไม่โหวตเลือกพิธาเป็นนายกฯ เพราะมาจากเสียงข้างน้อย แค่ ๑๔ ล้านเสียงเท่านั้นเอง

๓๘ ล้านเสียงที่ไม่เลือกพรรคก้าวไกลนั่นตะหาก คือ "มติของประชาชน" เข้าใจมั้ย ส้มหน่อมแน้มทั้งหลาย!

โบราณเขาบอก....

"อยู่เฉยๆ เถอะไอ้หนู แล้วดีเอง" มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ

ส.ว.น่ะ

เขาให้เข้ามาทำหน้าที่กลั่นกรอง ไม่ใช่ให้มาเป็น "มือตบ-ตีนตบ" ที่คอยยกให้ตะพึด-ตะพือ

เขาต้องพิจารณาคุณสมบัติ ดูวุฒิภาวะ ดูนโยบายที่คนจะเป็นนายกฯ นำไปบริหารประเทศ

แล้วพิธา-ก้าวไกล แสดงเจตนาชัดเจน

ล้ม ม.๑๑๒ เลือกผู้ว่าฯ ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่ง ค่าแรงขั้นต่ำ ๔๕๐ บาท

มันไหวมั้ย วุฒิฯ เขาจะตีตรารับประกันให้พิธาเป็นผู้นำไปล่มชาติ-ล้มสถาบันแบบนั้นมั้ย?

เนี่ย...มันง่ายๆ อย่างนี้

แล้วยังต้องให้ผมบอกเป็นครั้งที่ร้อยมั้ยว่า

"พิธา-ก้าวไกล"

มันเป็น "ไข่ตายโคม" ตั้งแต่ยังไม่ทันฟักโน่นแล้ว!

 

คนปลายซอย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ประเทศไทยร้อนๆ จ้า'

ผมจะไม่ใช้คำว่า...... "การจัดให้ประชาชนปาตานีออกเสียงลงประชามติ "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย"

ไทย 'ใหม่แท้-ใหม่สถุล'

วาวว..วาววว...วาววว! เบาได้ก็เบาก่อนนะพวก อย่าเพิ่งรีบ "แยกดินแดน" ๓ จังหวัดใต้กันแต่หัววันเลย เห็นหัวกูบ้างเหอะ!

นักวิชาการ 'หน้าจอ' ยุคนี้

"นายพิธา" นายกฯ "รัฐบาลโลกทิพย์" นี่ เหมือนเด็กจู้จี้ เมื่อวาน เห็นเขาประชุม "ครม.ทิพย์" กัน ที่พรรคเพื่อไทย อุ๊งอิ๊งอุตส่าห์เอาชาหรือกาแฟส้มนี่แหละ มาเสิร์ฟ

'รัฐบาลรักษาการ'

รัฐบาลรักษาการ "หลังเลือกตั้ง" ประชุม ครม.แต่ละครั้ง เท่าที่สังเกต เห็นแต่นายกฯ ประยุทธ์เท่านั้น "ยืนโรง"

รัฐบาล "แอนตี้ไครสต์"

วันนี้ วันที่ ๖ เดือน ๖ พ.ศ.๖๖ เลข ๖๖๖ คัมภีร์พระคริสต์บอก เป็นรหัสของ "แอนตี้ไครสต์" หมายถึง "ผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์"

รุ่นใหม่ 'ผู้มาก่อนกาล'

ผมนี่...ตกยุคไปแล้วจริงๆ! ดูข่าวเย็นวาน (๔ มิ.ย.๖๖) เห็นเดินขบวนกันคึกคักด้วยผู้คนหลากสีสัน มีชายแต่งแฟชั่นแปลกตา แถวย่านราชประสงค์ ดูครึกครื้นสนุกสนานมาก