บัวใต้น้ำรุ่นใหม่

คือ....

คิดว่าประชาชนโง่ขนาดนั้นเลยหรือครับ

ตั้งแต่ "ชัยธวัช ตุลาธน" บอกว่า "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ขอสละสิทธิ์ ไม่รับประโยชน์จากพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม 

นี่มาอีกคนแล้ว

"ช่อ-พรรณิการ์ วานิช" ยกแม่น้ำทั้งสิบอธิบายเรื่องนี้ครับ

"....เราได้พูดคุยกันมาตลอดการเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลว่า จะมีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าว สิ่งแรกที่เราคิด และระมัดระวังอย่างมากคือ เรื่องนี้จะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เพราะมีบุคลากรของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลจำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจเข้าข่ายได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนี้

เราตระหนักเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในการกระทำนโยบาย และ พ.ร.บ. เพื่อให้กฎหมายนี้สามารถเดินหน้าต่อไป แล้วตัวเองสามารถตอบสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักการ คือป้องกันข้อครหาผลประโยชน์ทับซ้อน

อีกเหตุผลหนึ่งคือ เรามีความจำเป็นจริงๆ ที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยกระบวนการยุติธรรม เพราะเราเชื่อว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย

การพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม เราเชื่อว่าอาจจะทำให้เราได้รับความเป็นธรรมได้ เราไม่ต้องการให้ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ ขัดขวางการทำให้ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนี้ ไปสู่จุดหมายปลายทาง..."

"...เรื่องนี้ไม่ใช่โมเดลระดับพรรค แต่เป็นการตัดสินใจระดับบุคคล เพราะสุดท้ายแล้ว สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน หากใครต้องการแสวงหาความเป็นธรรมให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรม  เราก็ไม่ควรปิดกั้น..."

ฟังดูสวยดูหล่อครับ

แต่ความจริงเป็นอีกเรื่องครับ

ทันทีที่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประกาศใช้ บุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับการนิรโทษกรรม ก็จะพ้นความผิดทั้งหมด

หากมีใครมาบอกว่า ไม่ขอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้กับตัวเอง มีกรณีเดียวครับ ในกฎหมายต้องระบุชื่อเลยว่า ไม่มีผลบังคับใช้กับ ธนาธร พรรณิการ์ ปิยบุตร

ที่ พรรณิการ์ ธนาธร ชัยธวัช หรือใครต่อใครที่ออกมาพูดว่า จะไม่ขอใช้สิทธินิรโทษกรรมนั้น น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้

แต่ถ้าไม่รู้ก็ฉิบหายครับ

คนระดับนี้ ไม่รู้พื้นฐานของกฎหมาย แล้วด้อมส้ม ด้อมแสด จะรู้หรือครับ

กฎหมายทุกฉบับที่ออกมาจากสภา มีผลบังคับใช้ตามหลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนั้นๆ

กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหุ้น ก็บังคับใช้กับคนซื้อขายหุ้น หรือคนที่มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดหุ้น

กฎหมายจราจรทางบก ก็มีผลบังคับใช้กับคนขับรถขับรา คนเดินถนน จะไปบังคับใช้กับคนขับเรือไม่ได้

กฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลก็เช่นกัน ต้องไปดูว่า นิรโทษกรรมให้ใครบ้าง

ร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเผยแพร่ออกมานั้น กำหนดให้บรรดาการกระทำใดๆ ของบุคคลผู้เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมือง ตลอดจนการกระทำทางกายภาพ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นความผิดทางกฎหมาย ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

และย้ำว่าหากการกระทำดังกล่าวมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ถ้าดูตามช่วงเวลาที่พรรคก้าวไกลกำหนดไว้ บุคคลที่เข้าข่ายได้รับอานิสงส์จากกฎหมายนี้คือ แกนนำและแนวร่วมชุมนุมทางการเมืองกลุ่มสำคัญๆ อาทิ

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือกลุ่มพันธมิตรฯ กลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มมือตบ ที่ชุมนุมในปี  ๒๕๔๙

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  หรือ นปช. กลุ่มคนเสื้อแดง กลุ่มตีนตบ ที่ชุมนุมระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓

กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. หรือกลุ่มนกหวีด  กลุ่มมวลมหาประชาชน ที่ชุมนุมระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

ถัดมาคือ ขบวนการนักศึกษาและประชาชนที่ต่อต้านการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ชุมนุมระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๒

กลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มคณะราษฎร กลุ่มสามนิ้ว กลุ่มทะลุวัง กลุ่มทะลุแก๊ส ด้อมส้ม ฯลฯ ที่ชุมนุมระหว่างปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ทั้งหมดนี้คือกลุ่มที่จะได้รับการนิรโทษกรรม

สำคัญไปกว่านั้น ร่างกฎหมายพรรคก้าวไกล ระบุถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้รับนิรโทษกรรมเอาไว้ด้วย

คือไม่ครอบคลุมการกระทำของคน ๓ กลุ่ม

กลุ่มแรกคือ บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สลายการชุมนุม ไม่ว่าจะได้กระทำการในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือผู้ปฏิบัติการ และไม่ว่าจะกระทำในขั้นตอนใดๆ หากเป็นการกระทำเกินสมควรแก่เหตุ

กลุ่มที่สอง การกระทำผิดต่อชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาท

และกลุ่มที่สาม การกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ (คดีกบฏล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ, คดีล้มล้างอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ, คดีแบ่งแยกการปกครอง)

ชัดเจนนะครับ!

"ธนาธร พรรณิการ์ ปิยบุตร" ไม่ได้อยู่ใน ๓ กลุ่มหลัง

ฉะนั้นจึงไม่ใช่บุคคลที่ ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกล ระบุว่า ไม่อยู่ในข่ายบุคคลห้ามนิรโทษกรรม

เมื่อร่างกฎหมายฉบับพรรคก้าวไกล นิรโทษกรรมผู้ทำผิดระหว่างการชุมนุม รวมทั้ง ม.๑๑๒ "ธนาธร พรรณิการ์ ปิยบุตร" จึงอยู่ในข่ายได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมด

แล้วไม่ขอได้รับประโยชน์ได้หรือไม่ ขอไปขึ้นศาลสู้คดีต่อ

อย่าหลอกเด็กครับ 

หากร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลผ่านสภา         "ธนาธร  พรรณิการ์ ปิยบุตร" ไปถึงศาลจะบอกศาลว่าไง

มาสู้คดีต่ออย่างนั้นหรือ

อ้างกฎหมายอะไร ในเมื่อความผิดถูกล้างไปหมดแล้ว

เท่ากับไม่มีความผิดแล้ว

แต่...ในความเป็นจริง "ธนาธร พรรณิการ์ ปิยบุตร" ได้สู้ในศาลต่อแน่ เพราะร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะผ่านสภานั้น ไม่นิรโทษกรรมให้ผู้กระทำความผิด ม.๑๑๒ อย่างแน่นอน

ย้ำอีกที...

ตอนพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาล

ตั้งเงื่อนไขอะไร

ผลออกมาเป็นอย่างไร 

มันก็จะเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่าประเมินกัมพูชาต่ำเกินไป

เครียดเลย.... อ่านข้อความที่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก บอกว่า โมเดล

ความจริง ไทย-กัมพูชา

"...ขอให้เอาความจริงมาพูดกัน..." เป็นคำให้สัมภาษณ์ของ "นพดล ปัทมะ" อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยุคที่ไปลงนามแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา (Joint Communiqué) สนับสนุนให้

ก็คนมันขี้สงสัย!

เกาะกูด เป็นของใคร? ถามอะไรโง่ๆ เพราะเกาะกูดเป็นของไทยตั้งแต่ ทำสนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ. ๑๒๕ แล้ว

เจ๋งมากหรอพี่

"ตะวัน" กับ "แฟรงค์" ต่ออีกสักวัน ก่อนนี้ดูคลิปสั้นๆ ตอนแก๊งนี้บีบแตรใส่ขบวนเสด็จฯ

อดข้าวขู่ศาล

ว่าด้วยเรื่อง อดอาหารประท้วง (Hunger Strike) คงต้องพูดคุยกรณี "ตะวัน ทะลุวัง" ซ้ำไปซ้ำมา เพราะยิ่งนานวันเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติหลายประการ

'ตะวัน' ถึง 'ทักษิณ'

ติดคุกหน้าร้อน น่าจะเป็นอะไรที่โคตรทรมาน ยกเว้นนักโทษเทวดา ที่ได้นอนตากแอร์เย็นฉ่ำ ในห้องวีไอพี ก่อนถูกส่งตัวไปเสวยสุขที่คฤหาสน์จันทร์ส่องหล้า