'ปปง.' ส่งศาลตัดสินยึดทรัพย์ 'ประสิทธิ์ เจียวก๊ก' 128 ล้านบาท

ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ “ประสิทธิ์ เจียวก๊ก” กับพวกตกเป็นของแผ่นดินกว่า 127 ล้านบาท

10 พ.ย.2564 – กรณีที่คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายประสิทธ์ เจียวก๊ก กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นโดยการโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านสื่อสาธารณะ SMS บนโทรศัพท์มือถือ และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยเสนอรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย ได้แก่ ลงทุนซื้อคูปองทอง ลงทุนซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยว ลงทุนธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนม และระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าร่วมลงทุนกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ และภายหลังไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 159/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ตามมาตรา 48 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และสำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 12 ตุลาคม 2564 นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 และคณะกรรมการมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. 159/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายประสิทธิ์กับพวก ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 จำนวน 78 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร, หลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์) รวมมูลค่าประมาณ 127,739,719.88 บาท พร้อมดอกผล คืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด ให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถโทรแจ้งหรือสอบถามได้ที่สายด่วน ปปง. 1710

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมดเวลายื้อ! จุรินทร์จี้ 'เศรษฐา' ตอบให้ชัดเรื่องแจกเงินหมื่น

'จุรินทร์' บอก หมดเงื่อนไขที่จะซื้อเวลาแล้ว จี้ 'รัฐบาล' เร่งตัดสินใจ เดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไร หลัง 'ป.ป.ช.' ให้ความเห็น ชี้ถ้าจะใช้นโยบายประชานิยม ก็ต้องทำแบบรับผิดชอบตามที่หาเสียงไว้

'ทนายอั๋น-ลุงศักดิ์' ได้ทีขยี้ซ้ำ! ร้อง ปปง. ฟัน 'ศรีสุวรรณ'

'ทนายอั๋น บุรีรัมย์' ควง 'ลุงศักดิ์' ยื่นหนังสือ 'ปปง.' สอบบ้าน 2 หลัง 'ศรีสุวรรณ' ข้องใจไม่มีอาชีพ คาดมีรายได้ 2 ทาง 'รองโฆษก ปปง.' ยันผิดจริงสาวถึงได้ เหตุคดีไม่ซ้อน ใช้เวลาไม่นาน

นายกฯ ตรวจ ปปง.มอบนโยบายทำงานโปร่งใสคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน!

'เศรษฐา' ตรวจเยี่ยม ปปง. มอบนโยบาย กำชับทำงานโปร่งใส บังคับใช้กฎหมายจริงจัง นึกถึงหลักสิทธิมนุษยชน ด้าน 'ฉัตรชัย' ปลื้ม เป็นนายกฯ คนแรกที่มานั่งกํากับดูแลเอง

เอาจริง! จับตาเข้มซื้อ-ขาย 'สินทรัพย์ดิจิทัล-แลกเงินชายแดน' ใช้ 'ฟอกเงิน-ผ่องถ่ายทรัพย์สิน'

5 หน่วยงานรัฐจับมือวางมาตรการสกัดมิจฉาชีพใช้การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตามแนวชายแดนเป็นช่องทางการฟอกเงินและผ่องถ่ายทรัพย์สินการทำผิดออกไปต่างประเทศ

ก.ล.ต.ขยับแล้ว! กล่าวโทษ 10 รายต่อดีเอสไอกรณีตกแต่งงบการเงิน STARK

ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 10 ราย ต่อ DSI กรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง