ผบ.ตร. เซ็นแต่งตั้ง 'พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง' เป็นโฆษกตำรวจ

3 ต.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ต.ค.65 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ลงนามในคําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 446/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่าเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้ง พลตำรวจตรีอาชยน ไกรทอง เป็น โฆษกสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยให้ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ติดตาม ประเมินผลและผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดทำเนื้อหาและผลิตสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลและสำนักงาน

3.เฝ้าฟัง ติดตามสถานการณ์ รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินค่า วิเคราะห์ สรุปรายงานข่าว และ ตำรวจแห่งชาติ สถานการณ์ จัดทําสรุปรายงานข่าวประจำวัน และรายงานข่าวที่สำคัญ หรือเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

4.ติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกองสารนิเทศ กองการต่างประเทศ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารและเฝ้าฟัง ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ แล้วรายงานให้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เพื่อปฏิบัติการข่าวสารตามอำนาจและหน้าที่

5.กำหนดกรอบแนวทาง แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่โฆษกของทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หนังสือคำสั่งดังกล่าวระบุ 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีมวยล้ม! 'บิ๊กโจ๊ก' ยืนยันทำคดีทุนจีนสีเทาเต็มที่ คืบหน้า 90% เผ่นหนีไปเยอะแล้ว

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินคดีกลุ่มทุนจีนผิดกฎหมาย ว่า เรื่องดังกล่าวตนรายงานพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งท่านจะเป็นผู้รายงานนายกรัฐมนตรี

ตร.สอบสวนกลางป่วน! ‘หนู’ บุกยึดตึก ต้องขอชุดปฏิบัติการกวาดล้าง

เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 นาย เดินทางมาพร้อมอุปกรณ์กรงดักหนู เพื่อมาปฏิบัติการกวาดล้างจับหนูในพื้นที่ ตามที่ บช.ก.ประสานขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มากวาดล้างหนูที่มีชุกชุม

ไล่ออก ตร.อีกล็อต

คืบหน้าไปอีกหนึ่งก้าว วงประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 11/2565 ที่มี บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ อุทธรณ์ คำพิพากษาศาลปกครองที่ให้เพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 7 ก.ย.65

จับแท็กซี่เถื่อน ใช้ทะเบียนปลอมตระเวนรับผู้โดยสารกว่า 5 ปี ขยายผลจากร้านผลิต

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น.และ พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง ผบช.น. ร่วมกันแถลงข่าวการจับแท็กซี่เถื่อนสวมทะเบียนตระเวนรับผู้โดยสารมาแล้วกว่า 5 ปี