อธิบดีกรมปกครองลั่นฟันไม่เลี้ยงหลังสนธิกำลังบุกร้าน 'โอโซน-สละโสด' ที่แม่สาย

อธิบดีกรมการปกครองเผยชุดปฏิบัติการพิเศษสนธิฝ่ายปกครองเชียงราย จับกุมผู้จัดการร้านโอโซน และร้านสละโสดที่แม่สาย พบเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ลักลอบเปิดให้บริการโดยไร้ใบอนุญาตและฝ่าฝืนกฎหมาย

06 ก.ค.2566 - นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรม กรมการปกครอง (วังไชยา) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ว่ามีสถานประกอบการชื่อร้านโอโซน และร้านสละโสด ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เปิดให้บริการในลักษณะเป็นสถานบริการ และมีการรับพนักงานหญิงซึ่งเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งสัญชาติไทยรวมถึงต่างด้าว เข้าทำงานภายในร้าน และอาจมีพฤติการณ์เข้าข่ายการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ทั้งมีการจำหน่ายยาเสพติดภายในร้าน และมีพนักงานเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและชักชวนลูกค้าเสพยาเสพติด

“ได้บูรณาการร่วมกับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้สนธิกำลังร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 5 และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าว พบร้านโอโซนและร้านสละโสดลักลอบให้บริการในรูปแบบสถานบริการ โดยไม่มีใบอนุญาต เปิดให้บริการจนถึงเวลาเช้าของทุกวัน มีการจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด มีพฤติการณ์จ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งสัญชาติไทยและต่างด้าว มาปรนเปรอปรนนิบัติลูกค้าในลักษณะที่อาจเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นจากเด็ก และยังพบร่องรอยการเสพยาเสพติดภายในร้าน”นายแมนรัตน์กล่าาว

นายแมนรัตน์กล่าวต่ออีกว่า เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจปัสสาวะของนักเที่ยวและพนักงานร้าน พบสารเสพติด ทั้งหมด 9 ราย เป็นนักเที่ยว 5 ราย เป็นพนักงานร้าน 4 ราย นอกจากนี้ ยังพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 2 คน คือ เด็กอายุ 17 ปี และ 18 ปี ตามลำดับ รวมทั้งได้ทำการช่วยเหลือบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นพนักงานหญิงของทางร้านที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 6 คน โดยพบคนที่มีอายุต่ำสุดเพียง 15 ปี จึงได้นำเข้าสู่กระบวนการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ หรือ National Referral Mechanism (NRM) สัมภาษณ์เพื่อคัดกรอง และคัดแยก โดยสหวิชาชีพ และเตรียมนำตัวส่งเข้าบ้านพักเด็กฯ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ จากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ต่อไป

นายแมนรัตน์กล่าวอีกว่า ต่อมานายเอกชัย ปันแปง อายุ 42 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ได้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านทั้งสองแห่ง และได้ขอมอบตัว ต่อเจ้าพนักงานชุดจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้จัดการร้านฐานความผิด 1.ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด 3.บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 4.บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก แสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร 5.จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานระหว่างเวลา 22.00 น. - 06.00 น. และ 6.เป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้างโดยไม่แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน นอกจากนี้ หากผลการคัดแยกของสหวิชาชีพพบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป และพนักงานฝ่ายปกครองชุดจับกุม จะได้ประสานที่ทำการปกครองอำเภอแม่สายเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งปิด ร้านโอโซน และร้านสละโสด มีกำหนด 5 ปี ตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ต่อไป

“ปฏิบัติการครั้งนี้นับว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างยิ่ง และที่สำคัญ คือ ผู้ที่แสดงตัวเป็นผู้จัดการร้านมีตำแหน่งหน้าที่เป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน รวมทั้งป้องกันการกระทำความผิดหรือเหตุร้ายในพื้นที่ แต่กลับมาเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง ซึ่งการกระทำความผิดในครั้งนี้ นอกจากเป็นความผิดทางอาญาแล้ว กรมการปกครองจะได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นความผิดทางวินัยและเข้าข่ายการขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ช่วยใหญ่บ้าน ก็จะสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นอกจากนี้ยังกำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศได้เข้มงวดกวดขันและตรวจสอบพฤติกรรมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนกลไกของกรมการปกครองทุกส่วน หากพบเข้าข่ายการกระทำความผิด ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่มีละเว้น”

ด้านนายพุฒิพงศ์กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย จะได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาต ตลอดจนตรวจตราการเปิดให้บริการของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่ง หากพบการกระทำความผิด จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบเห็นการกระทำผิดลักษณะนี้ สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ผู้เฒ่าไทลื้อ' สุดปลื้มได้บัตรประชาชนไทย เผยดีใจยิ่งกว่าถูกรางวัลที่ 1

นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน “ผู้เฒ่าไร้สัญชาติ” ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้แปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย ทำให้บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลสัญชาติไทย

มั่นใจดันเชียงใหม่สร้างรายได้ท่องเที่ยวปีนี้ทะลุ 2 แสนล้าน!

รองเลขาธิการนายกฯตรวจความพร้อมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวเชียงใหม่มั่นใจดันรายได้ทะลุเดือนละ 2 หมื่นล้าน ทั้งปีทะลุ 2 แสนล้านบาท

นักวิชาการแนะแก้ 'แม่น้ำสาย' ขุ่นขาว หวั่นเปื้อนสารพิษ ติดตั้งจุดตรวจร่วมไทย-เมียนมา

กรณีประปาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มีปัญหาขุ่นขาวและมีความกังวลว่าจะสารพิษหรือโลหะหนักเจือปน อยู่ระหว่างการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคที่คาดว่าใช้เวลา สัปดาห์ นักวิชาการแนะนำแก้ไขปัญหาระยะยาวร่วมกันในการติดตั้งจุดตรวจวัดร่วมกันของสองประเทศ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

'ชาวแม่สาย' สุดงง! หลายหน่วยงานรับรองใช้น้ำประปาได้ แต่สธ.ให้หลีกเลี่ยง ปมเหมืองแร่ฝั่งพม่า

ความคืบหน้ากรณีแม่น้ำสายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาว อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีสีขาวขุ่นที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุและพิสูจน์ได้ชัดเจน แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นผลจากการทำเหมืองทองและเหมืองแมงกานีส

นอภ.แม่สาย เร่งสอบเหมืองแร่ฝั่งพม่า ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำสาย ชาวบ้านผวาสารพิษ

เหมืองแร่ฝั่งพม่ามักง่ายชะล้างลงแม่น้ำทำแม่น้ำสายขาวขุ่น ชาวบ้านหวั่นสารพิษเหตุใช้ผลิตน้ำประปา นายอำเภอสั่งตรวจสอบแล้ว-ประสาน TBC เร่งแก้ไขด่วน

ชาวบ้านโวยโดนกดราคา ค่าเวนคืนที่ดินสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

ชาวเชียงของโวยค่าเวนคืนที่ดินสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ต่ำกว่าความเป็นจริง กว่า 300 รวมตัวยื่นหนังสือ เผยหลายแปลงไม่มีเอกสารสิทธิทำกินหลายชั่วอายุคนแต่ถูกกดราคา