กอ.รมน. สรุปเหตุป่วนชายแดนใต้ 40 จุด สร้างสถานการณ์ความไม่สงบเดือนรอมฎอน

22 มี.ค.2567 - กอ.รมน. ภาค4 ส่วนหน้า ได้สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเกิดเหตุ ก่อกวนหลายจุด ทั้งในเขตจังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา หวังทำลายระบบเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง และพยายามสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนสันติสุข ดังนี้

จังหวัดยะลา จำนวน 11 จุด
1. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพทมือถือ เครือขายระบบ AIS บ้านกาบัง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
2. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพทมือถือ เครือขายระบบ AIS บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
3. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณบ้านปูโละสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบานแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
4. เหตุเผายางรถยนต์ บนถนนบริเวณสี่แยกบ้านแหร บ้านปูโละสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
5. เหตุเพลิงไหมในบริเวณพื้นที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (รานอัติฟละ) บ้านเงาะกาโป ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา
6. เหตุเพลิงไหม้บริเวณโรงงานไม้ยางพารา (โรงงานสามดาวพาราวูด) บ้านเจาะบันตัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
7. เหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้า บริเวณสามแยกทางเขา บ้านกูแบ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
8. เหตุลอบวางเพลิง บริษัทสหพันธ์การไฟฟ้า จำกัด (โรงบรรจุแก๊ส ปตท.) พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
9. เหตุลอบวางเพลิงโรงงานวัลภาเมทัลซีท พื้นที่บ้านบันนังบูโย หมู่ที่ 6 ตำบบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
10. เหตุลอบวางเพลิงในโรงโม่ธนบดี (ชินวร) บ้านกูเบ หมู่ที่ 4 ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
11. เหตุลอบวางเพลิงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายระบบ True ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 จุด
1. เหตุไฟไหม้ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาปูยุด ตำบลปูยุด จังหวัดปัตตานี ได้รับความเสียหาย
2. เหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
3. เหตุเพลิงไหม้ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาบางปู พื้นที่ บ้านบางปู หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เก่า ริมถนนเส้น 4092 ในพื้นที่บ้านเจาะบาแน หมู่ที่ 6 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
5. เหตุเผายางรถยนต์ บนถนนหมายเลข 410 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี หมู่ที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
6. เหตุเผายางรถยนต์บริเวณโค้ง บ้านบางูกา หมู่ที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
7. เหตุเผาร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) หน้ามหาลัยฟาฏอนี หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้รับความเสียหายบางส่วน
8. เหตุวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาหน้าโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
9. เหตุวางเพลิงห้องพักรายวันโฮมสวีทโฮมรีสอร์ท พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
10. เหตุเผายาง บริเวณสะพานชะเมา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
11. เหตุเพลิงไหม้สำนักงานการไฟฟาส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งยางแดง บ้านปาแดปาลัส หมู่ที่ 1 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
12. พยายามลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาอำเภอไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
13. เหตุลอบวางเพลิงสายสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล บ้านปากู หมู่ที่ 5 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
14. เหตุลอบวางเพลิงสายสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณเสาไฟฟ้า บ้านจะมือฆา หมู่ที่ 7 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
15. เหตุลอบวางเพลิงเสาไฟฟ้าในพื้นที่ บ้านมอแซง หมู่ที่ 4 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
16. เหตุเพลิงไหม้สายอินเทอร์เน็ต ริมถนนหมายเลข 4060 ในพื้นที่บ้านอุแตบือราแง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
17. เหตุลอบวางเพลิงเสาไฟฟ้า บริเวณบ้านบิลยา หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
18. เหตุลอบวางเพลิงในพื้นที่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
19. ลอบวางเพลิงสายเคเบิ้ลในพื้นที่ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
20. ลอบวางเพลิงยางรถยนต์ในพื้นที่ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 จุด
1. เหตุเผารถเกลี่ยถนน หมายเลข 4056 เขตรอยต่อบ้านกูวา หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ กับบ้านบาโงฮูมอ หมู่ที่ 5 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
2. เหตุเผากล้องวงจรปิด หน้าโรงเรียนบ้านตามุง ในพื้นที่บ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
3. เหตุเผากล้องวงจรปิด หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ในพื้นที่บ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
4. เหตุลอบวางเพลิงโรงไม้ บ้านปรียอ หมู่ที่ 1 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
5. เหตุลอบวางเพลิงโรงงานดินขาว บ้านบาโงดุดุง หมู่ที่ 6 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
6. เหตุเผากล้อง CCTV ในพื้นที่ บ้านปูโป หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
7. เหตุลอบวางเพลิงในเหมืองแร่ พื้นที่ บ้านไอร์บาลอ หมู่ที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสงขลา จำนวน 2 จุด
1. เหตุเพลิงไหม้เสาสัญญาณโทรศัพท์ AIS ตรงข้ามมัสยิดนุรุดดีน บ้านล่องควน หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้าย จังหวัดสงขลา
2. เหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้าและเสาสัญญาณโทรศัพท์ Dtac ยูเทิร์นตูหยง หมู่ที่ 2 บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ล่าสุด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ อยู่ระหว่างรวบรวมวัตถุพยาน และเก็บพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการตามขั้นตอน โดยเฉพาะการดูแลป้องกันพื้นที่ให้มีความปลอดภัย เร่งสอบสวนหาสาเหตุ และแรงจูงใจการก่อเหตุ พร้อมให้ขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุ และยังฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน ย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และกันพื้นที่เกิดเหตุ กันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนรอนฎอนอันประเสริฐของพี่น้องประชาชน ที่มุ่งเป้าหวังสร้างความหวาดกลัว ทำลายเศรษฐกิจของพื้นที่ที่กำลังฟื้นตัวเป็นสำคัญและขอความร่วมมือประชาชน

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาขนในพื้นที่ หากผู้ใดพบเบาะแส หรือพบวัตถุต้องสงสัย แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรง แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โทร 061-1732999 หรือเบอร์สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุกอาจ! คนร้ายถล่มยิงรองนายก อบต. ดับคาที่

พลตำรวจตรี สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จ.ปัตตานี พ.ต.อ.ชาญศราวุธ แสงอรุณ ผกก.สภ.นาประดู่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าทำการตรวจสอบกรณีเหตุคนร้ายลอบยิง นายนันท์ คงสมบูรณ์ อายุ 57 ปี

อากาศร้อน ภัยแล้ง พริกขี้หนูสวนออกผลผลิตน้อย ราคาพุ่งกก.ละ 400-500 บาท

ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผลพวงจากภาวะภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะพริกขี้หนูสวน มีราคาปรับตัวสูงขึ้น

นายกฯ จะลงพื้นที่นราธิวาสภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นภารกิจออนทัวร์ 10 วัน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังต่อสายหารือและรับฟังรายงานจาก พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กรณีเกิดเหตุความไม่สงบ 6 จุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก