สรุปความเสียหายน้ำท่วมภูเก็ต ตั้งศูนย์บัญชาการฯ แก้ปัญหา

17 ต.ค. 2565 – ผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตรายงานว่า เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ, นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายอุดมพร กาญจน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 03.00 น. ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเส้นทางจราจร และบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต กะทู้ และถลาง เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจำนวน 3 อำเภอ 16 ตำบล 80 ชุมชน/หมู่บ้าน 6,080 คน 1,850 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

ถนนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 สาย สะพานได้รับความเสียหายจำนวน 3 แห่ง ระบบไฟฟ้าและประปาได้รับผลกระทบจากการสไลด์ของดิน แยกเป็น อำเภอถลาง ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 29 ชุมชน/หมู่บ้าน 950 ครัวเรือน 2,800 คน อำเภอกะทู้ ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 11 ชุมชน/หมู่บ้าน 100 ครัวเรือน 280 คน และ อำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 40 ชุมชน/หมู่บ้าน 800 ครัวเรือน 3,000 คน

แนวโน้มสถานการณ์ อยู่ระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ได้ระดมบุคลากรและทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เข้าระบายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ปิดกั้นเส้นทางจราจรที่ซำรุด และฉีดล้างบ้านเรือนประชาชน นายอำเภอได้ลงพื้นที่เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดกำลังอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดภูเก็ตขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งจัดประชุมคณะทำงานตามคำสั่งศูนย์บัญชาการฯ เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินสไลด์ทับเส้นทางจราจร พร้อมสนับสนุนรถแบ็คโฮ 3คัน เครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง รถ JCB 1 คัน รถบรรทุกยกสูง 4 คัน เจ้าหน้าที่ 20 คน และจัดตั้งโรงครัวของ อบจ.ภูเก็ต ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์พักพิง จำนวน 4 จุด คือ จุดที่ 1 วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน) อบต.เทพกระษัตรี โทร 076274573 จุดที่ 2 อาคารเอนกประสงค์ อบต.กมลา โทร 076385789 จุดที่3 โรงเรียนเทศบาล 2 (อาคารโดม) บ้านกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ โทร 076322121 และ076322122 และจุดที่ 4 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076211111 โทร. 199หรือสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ต โทร. 1132

ด้าน นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ประสานกับ รพ.สต.ศรีสุนทร จัดทำข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงและย้ายผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลถลางจำนวน 1 ราย สำหรับผู้สูงอายุได้ย้ายไปยังศูนย์พักพิงโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้แทนชลประทานจังหวัดภูเก็ตรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ มีดินสไลด์ 6 จุดทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ เจ้าหน้าที่จะเร่งแก้ไขในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 พบว่าในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2565 บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำสามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้ถึง 230 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ โดยยืนยันว่าทางชลประทานฯไม่ได้ปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ

ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ต รายงานสถานการณ์ผลกระทบที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ โดยพบว่าในพื้นที่ตำบลกมลาอำเภอกะทู้เสาไฟฟ้าขนาด 115 kv ล้มจำนวน 9 ต้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกระแสไฟฟ้าดับรวม 6,000 ครัวเรือน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนสามารถใช้ไฟได้แล้วเมื่อเวลา ประมาณ 21.00 น. สำหรับการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าขนาด 115 kv ทั้ง 9 ต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 วันโดยได้ประสานบูรณาการทีมช่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ พบว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม และน้ำมีระดับน้ำสูงมากกว่า 40 เซนติเมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาธารณภัย จ.ภูเก็ต (ปภ.)1784 หรือ076510098ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตรับแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือสถานการณ์ “น้ำท่วม” โทร 1567 ฟรี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมเป็นจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ภูเก็ตรวมพล Big Cleaning และเคลื่อนย้ายสิ่งของช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย กำหนดรวมพลในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อปล่อยขบวนจิตอาสาไปช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ชำรุดที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัย และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าสถานการณ์ฝนตกยังคงมีไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ พื้นที่ต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วม ในตัวเมืองภูเก็ต สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ปกติ แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนตกลงมาเป็นระยะ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภูเก็ต ถกด่วน! สาวขายทัวร์ฟันแขนนักท่องเที่ยวจีน พักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 6 เดือน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือ กรณีนักท่องเที่ยวถูกทำร้ายร่างกายโดยใช้มีดฟันที่แขนจนได้รับบาดเจ็บ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

หล่อใจบุญ! 'ไบร์ท วชิรวิชญ์' กับFC บริจาค 1 ล้าน ช่วยน้องหมาแมวจร

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ไบร์ท วชิรวิชญ์และแฟนคลับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย จ.ภูเก็ต จำนวน 1,000,000 บาท

'เพื่อไทย' เปิดแผนหาเสียงภูเก็ต-พังงา รับเป็นมวยรองในภาคใต้ วืด ส.ส. เกือบ 20 ปี

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวพรรคเพื่อไทย แถลงว่า พรรคเพื่อไทยนำโดยนส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยคณะแกนนำพรรค สมาชิกพรรค ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต และพังงา

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันฉุนสื่อตีข่าวแขกซาอุฯ ไม่ตรวจสอบทำภูเก็ตป่วน

นายกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน วอนรายการดังตีข่าวแขกซาอุฯ โดนยัดยาหมดเป็นล้านที่ภูเก็ตเช็กข้อมูลก่อน ชี้เป็นเรื่องตั้งนานก่อน คสช. แต่กลับมาดรามาช่วงนี้ทำจังหวัดและการค้าเสียหาย

กทพ. นัดเอกชน 13 ราย ถกก่อนยื่นข้อเสนอประมูลทางด่วนกะทู้-ป่าตอง

กทพ. นัดถกเอกชนไทย-เทศ 13 ราย รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการทางด่วน “กะทู้-ป่าตอง” วงเงิน 1.4 หมื่นล้าน ปักหมุด 10 ก.พ. เตรียมพาลงพื้นที่ ก่อนเปิดให้ยื่นข้อเสนอ 7 เม.ย.นี้ คาดลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูล ธ.ค.66

จับตา 13 เอกชนไทย-เทศ 13 รายแห่ซื้อซองประมูลทางด่วน ’กะทู้ - ป่าตอง’ วงเงิน 1.4 หมื่นล้าน

‘การทางพิเศษฯ’ เปิดรายชื่อเอกชนไทย-เทศ 13 ราย แห่ซื้อชอบชิงประมูลชิงสัมปทานด่วน’กะทู้ - ป่าตอง’วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท ปักหมุดนัดยื่นซอง 7 เม.ย.