ผงะ! ป.ป.ช.ภาค 5 ชี้มูลความผิดอดีตผู้ว่าฯ เมืองแพร่ทุจริต

ป.ป.ช.ภาค 5 แถลงผลการดำเนินคดีชี้มูลความผิดการทุจริตในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ อึ้ง! มีอดีตผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ เมืองแพร่ด้วย รับมีเรื่องร้องเรียนกว่า 400 คดี เกิน 80% สาเหตุจัดซื้อจัดจ้าง

30 พ.ย.2565 - ที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่ นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค 5 (ป.ป.ช.ภาค 5 ) ได้ร่วมกับผู้อำนวยการ ป.ป.ช. 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, พะเยา, ลำปาง, ลำพูน และแม่ฮองสอน ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานชี้มูลความผิดคดีทุจริตที่เสร็จสิ้นการพิจารณาของ ป.ป.ช.รวมทั้งหมด 17 เรื่อง มีมูลค่าเสียหายต่อราชการรวมกว่า 126 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชี้มูลความผิดและผลดำเนินงานด้านการป้องกันทุจริต ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มี 2 เรื่องคือ ชี้มูลความผิดนายบุญยืน อนนท์สมิง ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับพวก 4 คน กรณีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 11 ฉบับ และกรณีชี้มูลความผิดนายศิริพัฒน์ กาวิละ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมพวก 7 คน รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากบริษัทเอกชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน

จังหวัดแพร่มีการชี้มูลการทุจริต กรณีกล่าวหานายศักดิ์ สมบุญโต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กับรองผู้ว่าฯและพวก ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, มาตรา 157 กฎหมาย ป.ป.ช.ปี 2561 ในมาตรา 172 และความผิดวินัยร้ายแรงตามกฎหมาย ก.พ.ปี 2551 มาตรา 82 (2)ประกอบ มาตรา 85(7),85(1)และ มาตรา 85(4) กรณีทุจริตโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า (ข้าว/ข้าวโพด) และโครงการพัฒนาและวางระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2558

จังหวัดเชียงรายชี้มูล 1 เรื่อง กรณีกล่าวหานายชัชวาลย์ ยอดเณร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ต.สถาน อ.เชียงของ กับพวกรวม 8 คน ว่ามีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ

จังหวัดพะเยาชี้มูล 1 เรื่อง โครงการชุดลอกลำห้วยร่องแฟนตอนล่าง ช่วงที่ 1 บ้านน้ำจุนใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ลอ อ.จุน จังหวัดพะเยา ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 157,162(1)และ(4) กฎหมาย ป.ป.ช.ปี 2561 มาตรา 172

จังหวัดน่าน 2 เรื่อง กรณีกล่าวหานายทา อุปจักร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเหลือใต้ ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เรียกรับเงินจากผู้สมัครเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ประจำปี 2561 และ กรณีการลงพื้นที่ตรวจสอบเสาหลักนำทาง สืบเนื่องจากปรากฏตามภาพข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และข่าวโทรทัศน์ว่า มีการนำเสาหลักนำทางยางพาราที่มีแกนกลางเป็นไม้ไผ่ติดตั้งบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งสังคมให้ความสนใจถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานดังกล่าว ต่อมาเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่านพร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรับทราบข้อเท็จจริงพบราคากลางสูงเกินจริง ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 เรื่อง กรณีกล่าวหานายจรัส พรมมา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน กับพวกรวม 3 คน ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหนาที่ราชการเข้ามีส่วนร่วมได้เสียโครงการก่อสร้าง 7 โครงการ ศาลมีคำพิพากษาแล้วเมื่อ 30 มิ.ย.2565

จังหวัดลำพูน กรณีศาลมีคำพิพากษาจำนวน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษา อดีตเจ้าหน้าที่การเงินยักยอกเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง ให้จำคุก 6 ปีปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 ปี และปรับ 20,000 บาท โดยรอการลงอาญาโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี และเรื่องที่ 2 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษา อดีตนายกเทศนตรีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กรณีเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ จำนวน 4 โครงการ มี ความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด การกระทำความผิด 5 กระทง จำคุกกระทงละ 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงโทษจำคุกกระทงละ 5 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 10 ปี 30 เดือน โดยยกฟ้องจำเลยที่ 2 และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดพูน ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นโดยไม่แสดงทรัพย์ 5 รายการ พิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกฯ และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท รอการลงโทษจำคุก 1 ปี

และจังหวัดลำปาง เรื่องที่ได้รับข้อมูลจากศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.ลำปาง เสนอตั้งไต่สวนผู้เกี่ยวข้องแล้ว กับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง 8 ปีไม่แล้วเสร็จ โครงการภายใต้การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับกรมทางหลวง ที่กำหนดก่อสร้างตั้งแต่ปี 2557 ใช้งบประมาณ 107,844,000 บาท ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ป.ป.ช.ลำปาง ตรวจสอบในเบื้องต้นได้สรุปข้อเท็จจริง เสนอคณะกรรมการป.ป.ช.เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอ ป.ป.ช.พิจารพิจารณามอบหมายคณะไต่สวนต่อไป

ทั้งนี้ในภาพรวมทั้ง 8 จังหวัดพบว่า มีการร้องเรียนการทุจริตรวมกว่า 800 กรณี เข้าสู่กระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงกว่า 400 คดี เกิน 80% เป็นเครื่องทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับประโยชน์หรือเงินทอน ซึ่งสถานการณ์ยังมีร้องเรียนมากขึ้นจากมาตรการส่งเสริมให้ประชาสังคมมีส่วนร่วมตามแนวทาง Strong ซึ่งแนวทางและกฎหมายใหม่ทาง ป.ป.ช. ภาค 5 เตรียมการยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 พร้อมเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นี้เช่นเดียวกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ทช.' อัพเดทสร้างถนนภาคเหนือเชื่อมขนส่ง พม่า-ลาว-จีน คืบ20%

“กรมทางหลวงชนบท” ผุดสร้างถนนสายแยก ทล.1020 จ.พะเยา, เชียงราย ระยะทางกว่า 43 กม. วงเงิน 1,199 ล้านบาท คืบหน้า 20% คาดแล้วเสร็จในปี 67 หนุนคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเชื่อม ไทย-พม่า-ลาว-จีน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นายกฯ ปลื้ม 'เชียงใหม่' ติดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอาเซียน อันดับ 32 ของโลก

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ปลื้ม “เชียงใหม่” ติดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 32 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Numbeo

รมว.สุชาติ ลงพื้นที่เชียงราย ลุยพัฒนาแรงงานด้านโลจิสติกส์

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมการฝึกหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง

‘ฟ้อนเมืองปูจาพญามังราย’ Soft Power รูปแบบใหม่

อ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับการจัดแสดง “ฟ้อนเมืองเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายมหาราช ในโอกาสครบรอบสถาปนาเมืองเชียงรายครบ 761 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพญามังราย ผู้ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย

ศิษย์ขอล้มครู 'มากัลเฮส'มั่นใจเชียงรายชนะลำพูน ที่'กามา'ผู้มีพระคุณคุมทัพ

ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2022/23 สัปดาห์ที่ 16 ที่ ลีโอ เชียงราย สเตเดียม ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 6 เปิดบ้านพบกับ ลำพูน วอริเออร์ ทีมอันดับ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.