‘นิพนธ์’ ขอบคุณ ศอ.บต. ช่วยเหลือเครือข่ายต้มยำกุ้งในมาเลเซีย

8 ม.ค.2566-นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงกรณีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเเละเเก้ไขปัญหาเเรงงานในประเทศมาเลเซีย(เเรงงานต้มย้ำกุ้ง) ตามที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณแผนบูรณาการการเเก้ไขปัญหาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ว่า

เมื่อครั้งวันที่ 19 ธ.ค.2565 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตนได้เสนอในที่ประชุมว่าให้มีการเร่งรัดช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซีย เพราะถือเป็นคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศและส่งรายได้กลับมายังพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งส่งผลดีต่อระบบในพื้นที่

โดยวันนี้้ข้อเสนอในหลายๆเรื่อง ได้รับการแก้ไขดำเนินการ ได้แก่  1. ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบการจัดการศึกษาให้เเก่เเรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย โดยนำหลักสูตรการศึกษา กศน. หรือหลักสูตรอื่นๆที่มีความสอดคล้องกับอาชีพเเละสามารถนำไปต่อยอดทางอาชีพได้ เพื่อสนับสนุนให้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมได้ พร้อมทั้งการจัดระบบการเรียนภาษาไทยหรือการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้สามารถสื่อสารได้

2.ให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหน่วยงานหลักที่จะผลักดันการทำความตกลงระหว่างประเทศในหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (G to G) โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดมาตรฐานเเละการกำหนดราคาค่าธรรมเนียมสำหรับการทำ working permit ในสาขาเเรงงานเเต่ละประเภท เพื่อช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเเละเเรงงานรวมทั้งลดปัญหาเเรงงานผิดกฎหมาย

3.ให้กระทรวงการต่างโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ มีกิจกรรมที่เป็นการดูเเลคุณภาพชีวิตเเละการช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย เช่นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ตัวเเทนเครือข่ายของเเรงงานสามารถมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา หรือเทศกาล เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นคนไทย ที่สามารถเข้าถึงเเละสามารถมีสานสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องขอขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งรัดดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘นิพนธ์’ มั่นใจ ‘จุรินทร์’ คุณสมบัติเหมาะสมนั่งนายกฯ

ขอให้มั่นใจได้ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านการบริหารกระทรวงต่างๆ มาหลายกระทรวง จนถือเป็นนักบริหารรัฐกิจมืออาชีพและเป็น ส.ส.มาหลายสมัยนั้นจะช่วยนำพาประเทศไปสู่ความเจริญ

'นิพนธ์' หนุนเพิ่มค่าตอบแทนให้ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

แกนนำปชป. หนุน เพิ่มค่าตอบแทน อบต. เทศบาล อบจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะถือเป็นกลไกการนำนโยบายไปสู่การทำงานเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชน

ไม่มีใครคบ! 'นิพิฏฐ์' ฟันธง! ประชาธิปัตย์ กำลังจะสูญพันธุ์ นับถอยหลังเป็นฝ่ายค้านได้เลย

ไม่เข้าท่าครับ "ทำไมหัวหน้าจืด" จุรินทร์ ไม่สั่งสอนลูกพรรค หรือมันมีอะไรมันติดคอจุรินทร์อยู่ จึงไม่กล้าพูด หรือตอนนี้จุรินทร์อยู่ได้ก็อาศัยน้ำใต้ศอกนิพนธ์ บุญญามณี

‘นิพนธ์’ ลั่น ปชป. ไม่มีวันตาย คนโดดเรือหนีว่ายไม่ถึงฝั่งเป็นเหยื่อฉลาม

‘นิพนธ์’ ควง ‘มาดามเดียร์-สรรเพชญ’ พบกลุ่มสตรีสงขลา ยกเป็นเบื้องหลังความสำเร็จ ชี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีวันตาย ซัดคนโดดเรือหนีว่ายน้ำไม่ถึงฝั่งกลายเป็นเหยื่อฉลาม