อึ้ง! ตึกอุบัติเหตุ รพ.หลังสวน 268 ล้าน สร้างเสร็จกว่า 2 ปี ยังไม่ได้ใช้

24 ก.พ.2566 - นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นพ.ศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน และหัวหน้าเภสัชกร และนายช่างเทคนิค ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น ณ โรงพยาบาลหลังสวน เพื่อพิจารณา ข้อเสนอให้เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหาตัวผู้รับจ้างโครงการระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น เพื่อให้อาคารแห่งนี้สามารถเปิดให้บริการทางการแพทย์และดูแลสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเร็ว

ด้วยโรงพยาบาลหลังสวน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 จากกระทรวงสาธารณสุข 268 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ภายในอาคารประกอบไปด้วย ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องเอกซเรย์ ห้องตรวจคนไข้ ห้องพักผู้ป่วยใน ฯลฯ ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้งาน เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างระบบประกอบอาคาร เช่น เครื่องผลิตกระแสไฟสำรอง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ครุภัณฑ์สั่งทำ ครุภัณฑ์สั่งซื้อ

ล่าสุดได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประกอบอาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น จำนวน 35,625,500 บาท จึงได้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding มีผู้สนใจขอรับเอกสารจำนวน 25 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จึงเสนอขอยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า อาคารดังกล่าวภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จได้เคยใช้เป็นสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากนั้นยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากขาดระบบประกอบอาคาร ตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดีแต่หากปล่อยระยะเวลาออกไปโดยไม่มีการใช้งานอาจชำรุดทรุดโทรมลงได้ สภาพภายในอาคารมีระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียใต้อาคาร ประกอบกับ สถานการณ์และสภาพอาคารบริการเดิมของโรงพยาบาลหลังสวนเป็นอาคารเก่าเปิดใช้งานมานาน การใช้พื้นที่สำหรับบริการผู้ป่วยไม่มีความสะดวกและคล่องตัว

ปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการตรวจรักษาจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอ และในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วม โดยประชาชนผู้มารับบริการจำนวนมาก และประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นและมีข้อเรียกร้อง ขอให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดการเปิดใช้อาคารอุบัติเหตุแบบบูรณาการ 7 ชั้น แห่งนี้ ที่สร้างเสร็จมาได้ 2 ปีกว่าแล้ว เนื่องจากอาคารรับบริการเดิมมีสภาพแออัด ต้องแยกผู้มารับบริการออกเป็นหลายอาคารทำให้ไม่สะดวก และในส่วนของภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยการบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตกแต่งภายใน และครุภัณฑ์อื่นไปบ้างบางส่วนแล้ว จำนวน 8 ล้านบาท โดยมุ่งหวังที่อยากจะเห็นอาคาร 7 ชั้นแห่งนี้ สามารถเปิดใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จะได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่ และความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แล้งหนัก! ส่งฝนหลวงต่อชีวิต 'ทุเรียนชุมพร' ตายระนาวสูญกว่า 100 ล้าน

ตั้งศูนย์อำนวยการฝนหลวงช่วยจังหวัดชุมพร ประสบวิกฤติภัยแล้งรุนแรง ทุเรียนขาดน้ำทะยอยยืนต้นตายเสียหายแล้วกว่า 100 ล้าน 

สวนทรายงาม จ.ชุมพร นำแนวทางเกษตรอินทรีย์ เดินหน้าธุรกิจการเกษตร ควบคู่ดูแลชุมชน

ธุรกิจสวนเกษตร บริษัท สวนทรายงาม จำกัด ในกลุ่มธุรกิจพร็อพเพอตี้ ของเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) เดินหน้าสวนเกษตรแบบผสมผสาน

'ลุงตู่' ไม่มีแผ่ว! อ้อนเสียงเริ่มแหบแต่สู้ไม่ถอย ดีใจชาวหลังสวนแห่ต้อนรับเต็มถนน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมด้วยแกนนำพรรค ขึ้นรถแห่มายัง อ.หลังสวน จ.ชุมพร

'ลุงตู่' ขึ้นรถแห่หาเสียงชุมพร ลั่นไม่เคยทรยศชาติ ขอเป็นศัตรูกับคนทำผิดกฎหมาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมแกนนำพรรค ขึ้นรถแห่พบปะประชาชนที่ตลาด อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อช่วยนายสุพล จุลใส ผู้สมัครส.ส.เขต 3 หาเสียง