เครือข่ายชาวบ้านน้ำชี ร้องนายกฯนิด ลืมแล้วหรือ ยังไม่เซ็นแต่งตั้งกก.แก้ปัญหาเขื่อนน้ำชี

เครือข่ายชาวบ้านน้ำชียโสธร ร้อยเอ็ด อ่านแถลงการณ์ถึง "ลุงนิด" ลืมกันแล้วบ่ ถ้าบ่ลืมกันฟ้าวลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนน้ำชี

7 ธ.ค.2566 - นายสิริศักดิ์ สะดวก ปรึกษาเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้เครือข่ายชาวบ้านน้ำชียโสธร ร้อยเอ็ด ประมาณกว่า 200 คน รวมตัวกันบริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำชีบุ่งน้อยบุ่งใหญ่ และได้เคลื่อนขบวนด้วยรถยนต์กว่า 20 คันไปยังศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงถามการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย

นายสิริศักดิ์ กล่าวว่าชาวบ้านลุ่มน้ำชีได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการดำเนินโครงการสร้างเขื่อน จึงมีข้อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลตั้งแต่ปี 2553 เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอและข้อเรียกร้อง ในขณะที่ผ่านมากระบวนการแก้ไขปัญหานั้นได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชีและอนุกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ผลจากกระบวนการแก้ไขปัญหาเขื่อนน้ำชีคืบหน้าอย่างมาก แต่ปัจจุบันพี่น้องก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการลงนามคำสั่งแก้ไขปัญหาฯของนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม

“ผมมองว่ารัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ควรที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนโยบายที่เกิดจากรัฐบาลที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จ ไม่ใช่จะลงมาประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่ภาคอีสาน แล้วก็จะเดินหน้าแต่นโยบายการจัดการน้ำขนาดใหญ่อย่างเช่น โครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูน ที่อาจจะส่งผลกระทบกับชุมชน ระบบนิเวศ และจะก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่า ทั้ง ๆ ที่บทเรียนการแก้ไขปัญหาของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการน้ำที่ผ่านมาของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชียังแก้ไม่เสร็จเลย รัฐบาลจำเป็นอย่างมากที่จะต้องฟังเสียงของชาวบ้านด้วย”นายสิริศักดิ์ กล่าว

นายนิมิต หาระพันธ์ กรรมการเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดยโสธร กล่าวว่า วันนี้ทางพี่น้องเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาทวงถามคำสั่งการแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย แม่น้ำชี โดยจะยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาได้หมดวาระลง และปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ผ่านมากว่า 3 เดือนแล้ว และทางเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ดลุ่มน้ำชี ก็ได้ทำหนังสือยื่นไปกว่า 2 ครั้งแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน และเดือนตุลาคมช่วงนายกรัฐมนตรีลงมาพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อให้นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย น้ำชี แต่ก็ยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย น้ำชี แต่อย่างไร วันนี้จึงได้มายื่นหนังสือเพื่อทวงถาม

วันนี้ทางเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จึงมาทวงถามและส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ว่าลุงนิด หรือนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลืมพี่น้องน้ำชีร้อยเอ็ด ยโสธรแล้วบ่ ที่เคยลงมาพื้นที่ดูปัญหาน้ำท่วมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 และทางตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ได้ไปยื่นหนังสือให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย น้ำชี ผ่านมาจะ 2 เดือนแล้ว คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ก็ไม่เห็น การแก้ไขปัญหาของพี่น้องก็ไม่มีความคืบหน้า ถ้าลุงนิดยังบ่ลืมพี่น้องน้ำชีก็ฟ้าวแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาฯ ให้พี่น้องน้ำชีด่วน หรือลุงนิดลืมพี่น้องน้ำชีแล้วจริง ๆ คือลืมกันเร็วแท้น้อ ถ้าลุงนิดยังไม่ลงนามแต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนน้ำชีภายใน 7 วันนี้ พี่น้องน้ำชีจะเดินทางไปเยี่ยมหยามลุงนิดอยู่ทำเนียบรัฐบาลอย่างแน่นอน สิแบกเอาไหปลาแดก สิแบกเอาน้ำชี สิแบกเอาความทุกข์ยาก ไปฝากลุงนิดนำ

หลังจากนั้นตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทวงถามการลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรมารับหนังสือและจะส่งต่อสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวร้อยเอ็ด-ยโสธร ร่วมจัดกิจกรรม 'บอกฮักแม่น้ำชี' เสนอรัฐบาล 3 ข้อ

เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ประมาณ 100 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม “บอกฮักแม่น้ำชี บวชแม่น้ำชี ณ วัดบ้านอีโก่ม ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

'คมนาคม' สั่งเร่งเครื่องพัฒนาโครงข่ายถนน 4 เลนในภาคอีสาน

"สุริยะ"ลงพื้นที่ตรวจงานภาคอีสานเพิ่มศักยภาพขนส่งสินค้า-เดินทาง สั่งเร่งเครื่องแผนพัฒนาการคมนาคมขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ดันขยายถนนเป็น 4 เลน ทล.2044 และ ทล. 2046 ช่วงอำเภอโพนทอง แก้คอขวดลุยเชื่อมต่อสนามบินร้อยเอ็ด

'มนต์แคน-ไผ่' ผนึกกำลัง ส่งของไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ยโสธร

เรียกได้ว่าเป็น 2 ศิลปินที่มีบ้านเกิดอยู่จังหวัดเดียวกันคือจังหวัดยโสธร สำหรับ มนต์แคน แก่นคูน และ ไผ่ พงศธร ล่าสุดในวาระวันเด็กแห่งชาติ 2567 ทั้ง ไผ่ และ มนต์แคน ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มเพื่อนมนุษย์ ยโสธร และองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ส่งกำลังใจพร้อมสิ่งของไปให้เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มีทั้งอุปกรณ์กีฬา จักรยาน ขนม น้ำดื่ม และทุนการศึกษา

ชาวร้อยเอ็ด จัดเวทีใหญ่ 2.4 พันคนลงชื่อไม่เห็นด้วยสร้างเขื่อนกั้นน้ำชี

ชาวบ้านลุ่มน้ำชีและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีกว่า 350 คน ได้ร่วมเวทีนำเสนอข้อมูล เพื่อให้กรมชลประทานยกเลิกโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ-ประตูระบายน้ำ(เขื่อน)กั้นแม่น้ำชี ที่มีแผนดำเนินการศึกษาและก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านไชยวาน ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ

ระดับน้ำ 114% เขื่อนอุบลรัตน์ต้องปล่อยน้ำเพิ่ม เตือน 2 อำเภอ ยกของขึ้นที่สูง

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯขอนแก่น เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี โดยมีผู้แทนจาก จ..หนองบัวลำภู , ชัยภูมิ , กาฬสินธุ์ , มหาสารคาม , ร้อยเอ็ด,ยโสธร,อุบลราชธานี รวมถึง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีวาระสำคัญในการประชุมคือ การพิจารณาปล่อยน้ำเพิ่มของเขื่อนอุบลรัตน์