เที่ยว'บ้านฟ้าหยาด' ยลวัฒนธรรมครบรส

มนต์เสน่ห์ของวิถีวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร พร้อมใจกันอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยเฉพาะประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกมีอัตลักษณ์คู่เมืองยโสธร  ที่คนในชุมชนนำข้าวเปลือกมาคั่วให้เป็นข้าวตอกแตกก่อนนำมาร้อยเป็นสายนำไปถวายที่วัดเป็นพุทธบูชาช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาของทุกปี แสดงถึงศรัทธาแรงกล้าและความตั้งใจของชาวบ้าน ประกอบกับการฟ้อนรำถวายมาลัยข้าวตอกที่งดงามชวนมองในชุดพื้นถิ่น รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า ทำให้ผู้มาเยือนชุมชนแห่งนี้ได้ยลวิถีชุมชนที่ตรึงตาตรึงใจในโอกาสเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ ชุมชนคุณธรรมฯ  บ้านฟ้าหยาด จ.ยโสธร โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน

ชุมชนแห่งนี้ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้เป็นชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี ประจำปี 2566 ความเข้มแข็งของชุมชนถักทอสายใยเป็นหนึ่งเดียวโดยมีวัดหอก่อง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ชาวบ้านฟ้าหยาดมีความผูกผันกับวัด ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกที่มีบทบาทมากกว่าบอกเล่าที่มาของประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหรือจัดแสดงมาลัยข้าวตอกให้ชมตลอดทั้งปี  แต่นำประเพณีมาต่อยอดในการพัฒนาคน ส่งเสริมชุมชนทำมาลัยข้าวตอก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นมาลัยข้าวตอกในรูปแบบมาลัยจิ๋วถวายเป็นพุทธบูชา มาลัยกรจากข้าวตอก มาลัยแบบพวงกุญแจ ผ้าพื้นเมืองลายมาลัยข้าวตอกและธุงมาลัยข้าวตอก จักสานบ้านฟ้าหยาด ผ้าพื้นเมืองทอมือ   ตอบโจทย์สังคมยุคปัจจุบัน

นอกจากวัดหอก่อง ยังมีวัดกลางโพธิ์ชัย ที่ผู้คนนิยมมาไหว้พุทธรูปวชิรมหาชนะชัยภายในโบสถ์และพระพุทธรูปปางลีลาสูง 10 เมตร วัดฟ้าหยาด วัดป่ามหาชนะชัย รวมถึงวัดพระพุทธบาท ประดิษฐานพระพุทธโลกนาถ หรือชาวบ้านเรียก” พระพุทธรูปหยกขาว”  ภานในวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง  อีกสถานที่สำคัญ คือ ศาลหลักเมืองพระเรืองไชยชำนะ ไปกราบสักการะเป็นหลักชัยแก่ชีวิต หากย้อนอดีต”พระเรืองไชยชำนะ” หรือ”ท้าวปู่คำพูน” เป็นเจ้าเมืองมหาชนะชัยคนแรก ก่อร่างสร้างเมืองกว่าจะเป็นชุมชนบ้านฟ้าหยาดทุกวันนี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กล่าวว่า ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชน ยลวิถี เป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการยกระดับชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้โครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้มาเยือนได้ศึกษาเรียนรู้ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและอาหารถิ่นของชุมชน

“ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านฟ้าหยาดแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เป็นชุมชนที่มีผู้นำพลังบวร และเครือข่ายในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความสุข มีความรักสามัคคี มีการอนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีงานประเพณีสำคัญ แห่มาลัยข้าวตอกในเทศกาลมาฆบูชา เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก  นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถร่วม นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร 5 วัด ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตามถนนเรืองแสงกรรฐ์  ชุมชนโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวพัก และกิจกรรมท่องเที่ยว อย่างล่องเรือ ล่องแพแม่น้ำชี สปาเท้าสมุนไพร ดริฟกาแฟแลธรรมชาติฝั่งแดง เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทุกมิติสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน  “ ปลัด วธ. กล่าว

เยือนชุมชนคุณธรรมฯ บ้านฟ้าหยาด เสพวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ครบรส

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บรรพชาอุปสมบท-บวชชีพรหมโพธิ ปฏิบัติธรรมสังเวชนียสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล

18 ก.ค.2567- นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล และมูลนิธิพระธรรมวิทยากรไทยในแดนพุทธภูมิ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิ เฉลิมพระเกียรติ

ยอดชมมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ 5 วัน 5 แสนคน

16 ก.ค.2567 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

'วันอาสาฬหบูชา' เปิดพื้นที่อนุรักษ์วิถีแห่งศรัทธา

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2567  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสน อาสาฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่ 4 ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มักตรงกับเดือน ก.ค. หรือ

ชวนเที่ยว'สวนแสง'งานมหรสพสมโภช ชมนิทรรศเฉลิมพระเกียรติ

13 ก.ค.2567 - นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั