ดีเอสไอ ลุยสอบธุรกิจนอมินีภูเก็ต 9 แห่ง รวมปางช้างฝรั่งเตะหมอ

14 มี.ค.2567 - พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่กรณีการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช 2542 และกรณีการบุกรุกที่สาธารณะตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบพื้นที่แหลมยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

พ.ต.ต.ตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีมีการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช 2542 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยมี พลเรือตรี ทินกร กาญจนเตมีย์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวภายหลังการประชุมฯ ว่า "กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยว เพื่อปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยประชุมร่วมกันดำเนินการตามแผนวงรอบปกติ และ ในช่วงบ่ายวันนี้ มีการตรวจพื้นที่และตรวจธุรกิจในพื้นที่จำนวน 9 แห่ง แบ่งเป็น 2 สาย นอกจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว ยังมีกฎหมายเรื่องท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ด้วย

การตรวจสอบตามเอกสารที่มีการแสดงเอกสารถูกต้องในสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ ไม่เกิน 49% คนไทย 51% แต่ในส่วนของคนไทยที่ถือหุ้นต้องไปพิสูจน์ว่ามีการถือหุ้นแทนหรือนอมินีหรือไม่ ต้องตรวจสอบเอกสารการเงินการครอบงำกิจการและหลายส่วนประกอบกัน เพื่อชี้ชัดว่าธุรกิจนี้เป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจหรือไม่โดยใช้คนไทยเป็นนอมินีซึ่งเป็นธุรกิจที่หวงห้ามไว้สำหรับคนไทย ซึ่งปัจจุบันชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจมากมายทำให้มูลค่าสินค้าบริการมีมูลค่าสูงขึ้น อาจเกิดผลกระทบกับคนไทยได้ เป็นหน้าที่ของ DSI ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

ใน 9 เป้าหมาย วันนี้ เป็นการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งใช้กฎหมาย การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคู่ธุรกิจนำเที่ยว เป้าหมายหลักคือดูในเรื่องการดำเนินการ ที่ได้รับอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ธุรกิจนั้นมีข้อเท็จจริงอื่นที่เป็นลักษณะนอมินี หรือไม่แต่เป็นเพียงกายภาพเพราะในเชิงลึกต่อไปต้องมีการขยายผล แต่ไม่ใช่ว่าทั้ง 9 เป้านี้กระทำความผิด ซึ่งการประกอบธุรกิจต่างด้าวมีกฎหมายระบุไว้ในบัญชี 3 บัญชีทำงานร่วมกันภายใต้ MOU พอดีภูเก็ตเป็นประเด็น และอยู่ในแผนที่ต้องลงตรวจพอดี ธุรกิจทุกประเภทถ้าเข้าลักษณะต้องห้ามตาม 3 บัญชีท้าย ต้องถูกดำเนินการทั้งหมด

ในจำนวน9เป้าหมายของการตรวจสอบรวมธุรกิจปางช้างGreen Elephant Sanctuary Park และมูลนิธิของนายเดวิด คือ มูลนิธิ Green Elephant Wildlife ต้องเป็นไปโดยไม่แสวงหากำไรตามหลักเกณฑ์ โดย ตรวจสอบการประกอบกิจการธุรกิจปางช้าง ทำอะไรมีหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายในส่วนนี้เข้าไปตรวจสอบด้วย คือ กรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือกฎหมายแต่ละส่วนราชการ เข้าร่วมตรวจสอบ

ซึ่งวันนี้ไปดูเบื้องต้นและขอเอกสารบางส่วน และจะตรวจเชิงลึกในเรื่องอื่นๆว่ามีการหลีกเลี่ยงอย่างไร จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ก่อนหน้านี้DSI ดำเนินการตรวจสอบนอมินีแล้ว ในจังหวัดภูเก็ตในเรื่องทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ยังคงทำอยู่ยังมีเส้นแบ่งอยู่ถ้าหากไม่ถึงก็มีอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนท้องที่แต่สิ่งใดที่เข้าเกณฑ์มีการสืบสวนสอบสวนอยู่

จากข้อมูลของผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง ระบุว่า การตรวจปูพรมครั้งนี้ รวม 9 เป้าหมาย ตรวจสอบจากข้อมูลเอกสารทางกายภาพก่อน ซึ่งนายทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวฯ เป็นคนพิจารณาร่วมกัน เพียงแต่ในเชิงลึกว่าจะเข้าลักษณะที่เป็นความผิดประกอบธุรกิจต่างด้าวหรือไม่อย่างไรต้องดูในเชิงลึกของเส้นทางการเงินกับเรื่องอำนาจบริหารจัดการ ซึ่งมีข้อสงสัยอย่างไรในเรื่องโครงสร้างการถือหุ้นที่มีการถือหุ้นที่เป็น holding ขณะเดียวกัน หลังจากนี้ข้อมูลทางการเงิน การบริหารจัดการ ถ้าเป็นลักษณะที่คนต่างด้าวหรือบริษัทต่างด้าวมีอำนาจในการบริหารจัดการ จะเข้าลักษณะที่เป็นนอมินีหรือการประกอบธุรกิจต่างด้าว เราจะดำเนินการต่อ โดยจะมีการขยายผลสืบสวนสอบสวน ซึ่งในวันนี้ยังไม่ลงรายละเอียด

นอกจากนี้ วันนี้(14 มี.ค.) อีกส่วนหนึ่งจะไปดูที่หาดยามู ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ การออกเอกสารสิทธิ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และแปลงที่ดินที่วิลล่าหรู อยู่ในเขตพื้นที่หวงห้ามของทางราชการหรือไม่ จากการดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มีประเด็นที่ตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตไว้ว่า ในพื้นที่ก่อนที่จะขอออกนส. 3 ก.นั้นมีการทำประโยชน์หรือไม่ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบการผิดปกติในเรื่องการทำประโยชน์ ในแปลงดังกล่าว มีการใช้สค. 1 มาออก นส. 3 ก เมื่อปี 2517 และเมื่อปี 2548 นำมาออกนส. 3 ก

แต่ทั้งนี้ การนำสค.1ในช่วงปี 2517 ต้องตรวจสอบว่ามีการทำประโยชน์หรือไม่ สิ่งที่ต้องพิสูจน์ยืนยันคือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้อ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศ แต่เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าด้วยตนเอง เห็นว่าเป็นป่าสมบูรณ์ ยังไม่เห็นร่องรอยการทำประโยชน์ จึงตั้งข้อสังเกตไว้ นอกจากดูการยืนยันของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ต้องสอบพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ถึงความเป็นมาบริเวณนั้นเป็นอย่างไร ในเบื้องต้นขอดูทั้งหาดยามูก่อนในที่ดิน 106 ไร่และตรวจสอบพื้นที่บริเวณข้างเคียงด้วย"

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบแล้ว! คนร้ายบุกแทงเจ้าอาวาสในวัดดังภูเก็ต

สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 23.20 น ได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน 1 คนใช้อาวุธมีดแทง เจ้าอาวาสวัดพระทองได้รับบาดเจ็บและหลบหนีไปสถานที่เกิดเหตุ บริเวณหน้ากุฏิภายในวัดพระทอง หมู่ 1

นายกฯ เชื่อมั่นผลักดันภูเก็ต ส่งเสริมให้เศรษฐกิจสะพัดมหาศาลกว่า 3 แสนล้านบาท

นายกฯ เชื่อมั่นผลักดันภูเก็ต ส่งเสริมให้เศรษฐกิจสะพัดมหาศาลมากกว่า 3 แสนล้านบาท จากปี 2566 ล่าสุดเว็บไซต์ Bounce ยกให้ “ภูเก็ต” เป็นอันดับ 1 ของเกาะน่าท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2567

อุทยานฯสิรินาถ ประกาศปิด 'เกาะปลิง' ภูเก็ต แนวปะการังฟอกขาววิกฤติ

นายวัชระ ส่งสีอ่อน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการทำหน้าที่ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถลงนาม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ในประกาศอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวบริเวณเกาะปลิงและแนวปะการังโดยรอบเป็นการชั่วคราว

ตม.ภูเก็ต ตามรวบหนุ่มผิวสี ต้องหาคดีชิงทรัพย์ทำร้ายสาวไทย

กรณีมีชายชาวต่างชาติผิวสี ได้ก่อเหตุ ลักทรัพย์หญิงไทย และมีการทำร้ายร่างกาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลากลางคืน จาก พื้นที่ สภ.ฉลอง เพื่อให้ตม.จว.ภูเก็ต ช่วยดำเนินการสืบสวนติดตามคนร้ายชาวต่างชาติผิวสีดังกล่าว ซึ่งทาง ตม.จว.ภูเก็ต ได้ดำเนินการสืบสวนมาโดยตลอด

เด็กก้าวไกลชี้ 'ทักษิณ' ลงภูเก็ตเหมือนแข่ง ครม.สัญจรกับ 'เศรษฐา'

'ณัฐชา' เหน็บ 'ทักษิณ' ทัวร์ภูเก็ต เพราะปรับ ครม.เสร็จ ทำตัวเหมือนพ้นโทษ ทั้งที่พักอยู่ ทำชาวบ้านสงสัย ครม.สัญจรกี่ที่-มีนายกฯกี่คน เชื่อเป็นไปได้สูง 'ยิ่งลักษณ์' กลับไทย