ผู้สมัคร สว.สอบตก ร้อง กกต.ค้านผลเลือกระดับจังหวัด ชี้พบผิดปกติอื้อ

17 มิ.ย.2567-ที่สำนักงาน กกต.ขอนแก่น ได้มีผู้สมัคร สว.จากหลายกลุ่มที่ไม่ผ่านการเลือกระดับจังหวัด เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อคัดค้านกรณีภายหลังจากทราบผลคะแนนการเลือก สว.ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีผู้สมัคร สว.มีคะแนนเป็น 0 เนื่องจากไม่ลงคะแนนให้ตัวเอง ขัดต่อเจตนารมณ์ตามหลักรัฐธรรมนูญ ที่ผู้สมัคร สว.ทุกคนมีความตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่จะเข้ามาเพื่อได้รับเลือกทำหน้าที่ สว.ในสภา ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการส่อเจตนาไปในทางทุจริต ในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มการเมือง หรือการฮั้วเกิดขึ้น

นายพัชระ บัวแพง ผู้สมัคร สว.กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน กล่าวว่า  ผลการเลือก สว.ระดับจังหวัดออกมาแล้วพบว่า มีคนไม่ลงคะแนนให้ตัวเอง หรือมีคะแนนเป็นศูนย์มากถึงกว่า 20 คน จากจำนวนผู้สมัคร สว.ในกลุ่มนี้ที่ผ่านเข้ารอบในระดับจังหวัดทั้งหมดจำนวน 35 คน และคะแนนสูงโดดตั้งแต่ระดับอำเภอเพียงผู้เดียวเป็นครูประถมศึกษา ซึ่งส่วนตัวเป็นผู้สมัครอิสระ และทุกคนที่เป็นผู้สมัครอิสระต่างไม่ผ่านในระดับจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา

“การกระทำดังกล่าวเป็นไปในลักษณะที่โจ่งแจ้งจนเกิดความสงสัยขึ้นมา ทั้งนี้ส่วนตัวได้ตั้งข้อสังเกตุว่าน่าจะมีการฮั้วกัน โดยมี 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ผู้สมัคร สว.ทั้ง 35 คนที่ผ่านเข้ามาในระดับอำเภอ มีอาชีพครูเป็นส่วนใหญ่ 2.ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกระดับจังหวัดก็คือกลุ่มครูและมีคะแนนสูโดดกว่าเพื่อน และข้อ 3 มีผู้ที่ได้คะแนนเป็นศูนย์คือไม่เลือกลงคะแนนให้ตัวเองกว่า 20 คน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นความบังเอิญ น่าจะมีการฮั้วกันเกิดขึ้น จึงได้มาร้องคัดค้านกับทางกกต.ตามสิทธิ์ เพื่อให้ทาง กกต.ได้สืบสวนหาข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อประชาชน เพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ส่วนตัวไม่มีพยานหลักฐานเป็นผู้สมัครอิสระไม่มีกลุ่มฮั้ว คนที่มาแบบกลุ่มอิสระตกรอบกันหมด การมีพรรคพวกก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่เป็นการกระทำที่โจ่งแจ้งและไม่ใช่เรื่องบังเอิญ”

ขณะที่ นายวัชระ สีสาร ผอ.สนง.กกต.ขก. กล่าวว่า การร้องเรียนเป็นไปตามสิทธิ์ที่สามารถทำได้ โดยทาง กกต.ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอน โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือก สว.ระดับประเทศ โดยการทักท้วงนั้นจะมี 2 ลักษณะ คือระหว่างนับคะแนน เชช่นบัตรนี้บัตรดีบัตรเสีย และทักท้วงขึ้นมา และอีกลักษณะคือหากผลคะแนนอกมาแล้วมีการทักท้วง เป็นการผ่านการดำเนินการไปแล้ว ทั้งกรณีไม่ได้คะแนน คะแนนโดด หรือคะแนนเป็นศูนย์ ซึ่งระเบียบจาก กกต.มีการระบุไว้ชัดเจน โดยจะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามคำร้องเป็นรายๆไปจนครบทุกกรณี การทักท้วงระหว่างการนับคะแนนนั้นของขังหวัดขอนแก่นเองยังไม่มี แต่จะเป็นภายหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนจนแล้วเสร็จ และเห็นผลเป็นภาพรวมแล้ว ในคำร้องจะมีการใช้คำร้องว่าสงสัยทั้งหมด โดยทุกคำร้องจะมีการตรวยสอบอีกครั้งตามขั้นตอนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

“กรณีที่ร้องเกี่ยวกับผู้สมัครไม่ลงคะแนนให้ตัวเองนั้น ด้วยกฎหมายการเลือก สว.นั้น รอบแรกสามารถลงได้ 2 หมายเลข ลงให้ตัวเองก็ได้ แต่ให้คะแนนคนอื่นเกิน 1 ไม่ได้ เมื่อเข้ารอบไปแล้วมองเห็นว่าคนอื่นมีคุณสมบัติดีกว่าตัวเองก็สามารถนำไปเลือกคนอื่นได้ 2 หมายเลขซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สมัครเองไม่ถือว่าทำผิด เพราะมีระบุในระเบียบการเลือก สว.เอาไว้อย่างชัดเจนทั้งหมด ในเรื่องที่ร้องเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคุณสมบัติ โดยเป็นการร้องว่าลงผิดกลุ่ม เช่นเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางอาชีพ สามารถลงได้หลายกลุ่ม เมื่อมาลงรับเลือกที่มีผู้สมัครในกลุ่มบางกลุ่ม ทำให้คนอื่นๆมองว่าเป็นการขาดคุณสมบัติได้ หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน ว่าเกี่ยวข้องขนาดไหน การไม่ลงคะแนนให้ตัวเองนั้นเห็นว่าคนอื่นมีคุณสมบัติดีกว่าตังเองหรือไม่ หรือมีการฮั้วกันเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องดูที่หลักฐานว่าจะเชื่อมโยงกันหรือไม่”

นายวัชระ กล่าวต่ออีกว่า ในวันที่18 มิ.ย. คือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินนั้น เป็นการร้องในเรื่อง พรบ.ประกอบการเลือก สว. ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะเจตนารมณ์การเลือกตามหลักรัฐธรรมนูญนั้นก็ต้องเลือกตัวเองเพราะได้สมัครเข้ามาขอรับเลือก แต่พรบ.เลือก สว. ระบุว่าเลือกคนอื่นได้ไม่เลือกตัวเองก็ได้ อย่างไรก็ตามขอนแก่นการดำเนินการเลือก สว.ทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วน โดในวันที่ 22 มิ.ย. ผู้ที่ผ่านการรับเลือกในระดับจังหวัดจะต้องมารับเอกสารจากทาง กกต. เป็นหนังสือแนะนำตัว (สว.3) ทั่วประเทศ 77 จังหวัด เพื่อดูประกอบการพิจารณาในการเลือกระดับประเทศต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชิงประธานวุฒิสภาระอุ! 30 สว.ปิดตึกหรูชั้น 7 แสดงพลัง

สภาสูงระอุ ชิงเก้าอี้ ปธ.วุฒิสภา-รองประธานฯ เดือด สว. 30 คน ตบเท้าแสดงพลัง ปิดชั้น 7 ตึกหรูรัชดาฯ คุยกันสี่ชั่วโมง ดัน”บุญส่ง-อดีตกกต.”สู้สว.สีน้ำเงิน พร้อมตั้ง”กลุ่มสว.อิสระ” บ้านใหญ่บุรีรัมย์ เคาะจบวันอาทิตย์นี้เอาใคร “มงคลหรือบิ๊กเกรียง” สะพัด ล็อกโผเก้าอี้ประธานกมธ.เกรดเอหมดแล้ว

เลขาฯกกต. โต้ก้าวไกล ปมยื่นยุบพรรค

นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต และนายทะเบียนพรรคการเมือง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว กล่าวถึงอำนาจ และการปฏิบัติหน้าที่ของกกต. เลขาฯกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อกรณีการยื่นยุบพรรคการเมือง

'สมชัย' แฉธุรกิจสร้างปริญญา 'วุฒิสภา' คือ การสมัครงานราชการ อ.ที่ปรึกษา อาจลืมติว

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า เรื่องมันมีต่อไปว่า ธุรกิจสร้างคนสร้างปริญญา ดูไปได้สวย จากลูกค้าไม่กี่ราย ก็มีการบอกต่อ บอกต่อ บอกต่อ

ดี! 'อนุทิน' ชม สว.ใหม่ ขอเชียร์ในใจชิงประธานวุฒิสภา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีโฉมหน้าของวุฒิสภาหรือสว.ชุดใหม่ มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ว่า “ ดี ”ส่วนจะให้วิจารณ์ คงเป็นไปไม่ได้ อยู่สูงกว่าตน เพราะวุฒิสภาเค้าเรียกว่าสภาสูง ของพวกผมเป็นสส.