ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจคลุม 5 จังหวัด

มีผลใช้บังคับแล้ว ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีอำนาจพิพากษาคดีปกครองใน 5 จังหวัดทั้ง 'กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-อยุธยา-สิงห์บุรี-อ่างทอง'

20 ม.ค.2564 - นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้มีประกาศลงวันที่ 13 ม.ค.2565 กำหนดให้ศาลปกครองสุพรรณบุรี
มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อประโยชน์
ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวแล้ว และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้ศาลปกครองสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุมพื้นที่
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยมีอาคารที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย 208 ไร่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม

ด่วน! มติ 8:1 ศาล รธน.ชี้ พ.ร.ก.ขยายเวลาใช้กฎหมายอุ้มหายไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ออก พ.ร.ก.ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหายฯ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ชี้ กม.ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 ก.พ.2566