‘กรมเจ้าท่า’เร่งขยายท่าเรือโดยสารรับแผนเปิดประเทศหนุนกระตุ้นการท่องเที่ยว

กรมเจ้าท่า’เดินหน้าปรับปรุงขยายท่าเรือโดยสาร รับเปิดประเทศ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการขนส่งทางน้ำ ทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงขนส่งสาธารณะทุกระบบ กระตุ้นการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ

29 เม.ย. 2565 – นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.)ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่ามีแผนขยายปรับปรุงท่าเรือโดยสารให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับและพัฒนาการให้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำ ทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟาก และท่าเรือท่องเที่ยว เพื่อให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว รองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริการที่สามารถเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่าง เรือโดยสาร ระบบราง (รถไฟฟ้า) รถประจำทาง (ล้อ – ราง – เรือ) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสาธารณะให้กับประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น

นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ยังได้นำระบบการออกแบบอารยสถาปัตย์เข้ามาใช้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม เนื่องจากปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความนิยมใช้เส้นทางการเดินเรือมากขึ้น ประกอบกับไทยกำลังเข้าสู่การเปิดประเทศ และรับการท่องเที่ยวเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

อย่างไรก็ตามดังนั้นความสำคัญการพัฒนาท่าเรือให้มีขนาดใหญ่จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาขนส่งทางน้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือหลายแห่งในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ ท่าเรือราชินี ท่าเตียน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการในเดือน พฤษภาคม 2565

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ในแผนปรับปรุงท่าเรือดังกล่าว ยังมีขั้นตอนการตรวจสอบท่าเรือโดยสารสาธารณะ ที่มีมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ประจำท่าเรือให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด โดยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภายในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และ หน่วยกู้ภัย ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เปิดช่องทางเบอร์โทรสายด่วน 1199 รับแจ้งเหตุทางน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้โดยสาร ในมาตรการดูแลความปลอดภัยของท่าเรือและการใช้บริการเรือโดยสาร ได้มีแผนรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการจัดทำอินโฟกราฟิก คลิปวีดีโอเผยแพร่ผ่านจอทีวีตามท่าเรือต่างๆ
และเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ได้ขยายสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเชียล FACEBOOK Twitter IG รวมถึงในรูปแบบแผ่นพับ ป้ายไวนิลติดตามท่าเรือในช่วงเทศกาลสำคัญๆ อาทิ ลอยกระทง ปีใหม่ วันสงกรานต์ วันหยุดยาว เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสม. ชี้โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี ละเมิดสิทธิชุมชน กระทบประมงพื้นบ้าน ระบบนิเวศ

กสม. ชี้ โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี ละเมิดสิทธิชุมชน กระทบวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศทางทะเล แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข

“กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ปตท.สผ.” จัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานฯ เปิดการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ลากูนาคิงเอ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวฯ ยื่นหนังสือหนุนรัฐบาลคลอดนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อน Soft Power กระตุ้นท่องเที่ยวทุกมิติ

ที่ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิงนักร้องและนักแสดง รวม 14 กลุ่มองค์กร นำโดย น

ท่องเที่ยวภาคใต้บูมขนส่งทางน้ำพุ่ง 9.1 ล้านคน

‘เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5’กางยอดเดินทางทางน้ำช่วง 10 เดือน พุ่ง กว่า 9.1 ล้านคน เตรียมความพร้อมท่าเรือ-บุคลากร เข้มงวดด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวกเดินทางทางน้ำ รองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเยือน 6 จังหวัดอันดามัน ชมทะเลสวยระดับโลกช่วงไฮซีซั่น

'กรมเจ้าท่า' เร่งเครื่องร่าง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย ยกระดับสู่ความเป็นสากล

“กรมเจ้าท่า” เดินหน้าทำร่าง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านการขนส่ง และความปลอดภัยในการจราจรทางน้ำและทางทะเล นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล