“กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ปตท.สผ.” จัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานฯ เปิดการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ลากูนาคิงเอ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ กรมเจ้าท่าร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้บูรณาการร่วมฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม (ร่าง) แผนจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ พื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน กรมเจ้าท่า ปตท.สผ. ปตท.สผ.อีดี ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพเรือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมท่าอากาศยาน กรมศุลกากร กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ที่ผ่านมากรมเจ้าท่าจะมีการฝึกซ้อมตามแผนชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความสำคัญกับการจำลองสถานการณ์และการฝึกซ้อมทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลตามบทบาทและหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างของ (ร่าง) แผนการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ รวมถึงการประเมินสถานการณ์ การเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม และทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างความรวดเร็ว เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สร้างความยั่งยืนและปลอดภัยต่อประชาชนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.สผ. สนับสนุนข้อมูลธรณีปิโตรเลียมครบวงจรแก่สถาบันการศึกษา เพิ่มทักษะและศักยภาพการเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษา

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดทำโครงการ “Subsurface Data for U” เพื่อส่งมอบข้อมูลทางด้านธรณีศาสตร์จากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจริง

พนักงานโครงการผลิตนอกชายฝั่ง ปตท.สผ. สมทบทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจภาคใต้

12 เม.ย.67 – คณะผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ. โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวสมทบโครงการกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ รวมกว่า 7 แสนบาท

กสม. ชี้โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี ละเมิดสิทธิชุมชน กระทบประมงพื้นบ้าน ระบบนิเวศ

กสม. ชี้ โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี ละเมิดสิทธิชุมชน กระทบวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศทางทะเล แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข

ท่องเที่ยวภาคใต้บูมขนส่งทางน้ำพุ่ง 9.1 ล้านคน

‘เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5’กางยอดเดินทางทางน้ำช่วง 10 เดือน พุ่ง กว่า 9.1 ล้านคน เตรียมความพร้อมท่าเรือ-บุคลากร เข้มงวดด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวกเดินทางทางน้ำ รองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเยือน 6 จังหวัดอันดามัน ชมทะเลสวยระดับโลกช่วงไฮซีซั่น