‘คมนาคม’ ย้ำคดีโฮปเวลล์ดำเนินการตามกฏหมาย

โต้ทันควัน ‘คมนาคม -รฟท.’ ย้ำคดีโฮปเวลล์ได้ดำเนินการโดยเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม รวมทั้งยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก

21 มิ.ย.2565-รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่าสำหรับกรณีโฮปเวลล์ ในช่วงปี 2562 โดยองค์กรฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ทำการตรวจสอบโครงการโดยละเอียดปรากฏว่ามีความผิดปกติ ในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ ขั้นตอนการทำสัญญา ขั้นตอนการบริหารสัญญา ขั้นตอนการ บอกเลิกสัญญา รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามดังนั้น หากกระทรวงคมนาคม และ รฟท. ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยมิได้ใช้สิทธิตาม กระบวนการของกฎหมาย ก็ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ ประชาชน ในกรณีที่กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่

ทั้งนี้ซึ่งถือเป็นการใช้สิทธิตาม มาตรา75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  อันเนื่องมาจากเหตุที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564ว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง สูงสุด ครั้งที่ 18/2545เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 197 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 

อย่างไรก็ตามกรณีเช่นนี้จึงถือได้ว่ามีข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ อันทำให้ผลแห่งคำพิพากษาของศาล ปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่อ.410-412/2557 คดีหมายเลขแดงที่อ.221-223/2562ขัดกับ กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากรทรวงคมนาคม และ รฟท. ได้ดำเนินการในกรณีโฮปเวลล์โดยเป็นไปตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม รวมทั้งยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย แล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘คมนาคม’เร่งสปีดลุยหนีบ’รัฐ-เอกชน’ถกเชื่อมรถไฟไทย-สปป.ลาว

ศักดิ์สยาม’เตรียมนำทัพ ‘Team Thailand’7 กระทรวงฯ-ผู้ประกอบการเอกชน ลงพื้นที่ สปป.ลาว 30 ส.ต.-1 ก.ย.นี้ ถกเชื่อมต่อรถไฟไทย-ลาว-จีน ผุดตั้งคณะทำงานร่วม 5 ประเทศ เพิ่มมาเลเซีย-สิงคโปร์ แก้ปัญหาคอขวด-คุ้มค่าการลงทุนเมกะโปรเจกต์ สั่ง ทล.ศึกษาสะพานมิตรภาพข้ามโขงแห่งที่ 7 ออกแบบรองรับรถไฟ-รถยนต์ คาดศึกษาเสร็จต้นปี 66 

‘ศักดิ์สยาม’ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสำคัญ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

'ศุภชัย' เปิดเอกสารธนาคาร โอนซื้อขายหุ้น หจก.บุรีเจริญ ตั้งแต่ต้นปี 2561

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ชี้แจงกรณีการซื้อขายหุ้นของ หจก.บุรีเจริญ ว่า เป็นเหตุการณ์โอนเงิน

คมนาคม ย้ำรถเมล์สาย 8 ยังวิ่งให้บริการประชาชน

‘ศักดิ์สยาม’ยันผู้ประกอบการสาย 8 รายเดิม ยังวิ่งให้บริการประชาชน ระหว่างรอ ผู้ประกอบการรายใหม่ตามแผนปฏิรูป 77 เส้นทาง ปักหมุดใช้รถเมล์ไฟฟ้าวิ่งสายใหม่ 2-38 ภายใน ส.ค.นี้