‘คมนาคม’ ย้ำคดีโฮปเวลล์ดำเนินการตามกฏหมาย

โต้ทันควัน ‘คมนาคม -รฟท.’ ย้ำคดีโฮปเวลล์ได้ดำเนินการโดยเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม รวมทั้งยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก

21 มิ.ย.2565-รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่าสำหรับกรณีโฮปเวลล์ ในช่วงปี 2562 โดยองค์กรฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ทำการตรวจสอบโครงการโดยละเอียดปรากฏว่ามีความผิดปกติ ในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ ขั้นตอนการทำสัญญา ขั้นตอนการบริหารสัญญา ขั้นตอนการ บอกเลิกสัญญา รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามดังนั้น หากกระทรวงคมนาคม และ รฟท. ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยมิได้ใช้สิทธิตาม กระบวนการของกฎหมาย ก็ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ ประชาชน ในกรณีที่กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่

ทั้งนี้ซึ่งถือเป็นการใช้สิทธิตาม มาตรา75 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  อันเนื่องมาจากเหตุที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 5/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564ว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง สูงสุด ครั้งที่ 18/2545เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 3 วรรคสอง และมาตรา 197 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 

อย่างไรก็ตามกรณีเช่นนี้จึงถือได้ว่ามีข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ อันทำให้ผลแห่งคำพิพากษาของศาล ปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่อ.410-412/2557 คดีหมายเลขแดงที่อ.221-223/2562ขัดกับ กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากรทรวงคมนาคม และ รฟท. ได้ดำเนินการในกรณีโฮปเวลล์โดยเป็นไปตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม รวมทั้งยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย แล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอร์ด รฟท. ไฟเขียวรถไฟทางคู่เฟส 2 รวม 3 เส้นทาง 1.33 แสนล้าน

บอร์ด รฟท. ไฟเขียวรถไฟทางคู่เฟส 2 รวม 3 เส้นทาง 634 กม. 1.33 แสนล้าน ปากน้ำโพ-เด่นชัย, ชุมทางถนนจิระ-อุบลฯ, หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์‘ ชงคมนาคม ก.พ.นี้ ก่อนเสนอครม. ต่อไปเคาะ ยันรายงานอีไอเอผ่านฉลุย

‘คมนาคม’ กางแผนลงทุนปี 67 ทุ่มงบ 3.89 แสนล้านบาท

‘คมนาคม’โชว์แผนลงทุนปี 67 ดัน 31 โครงการทุ่มงบ 3.89 แสนล้านบาท ลุยพัฒนาระบบรางหนุนการท่องเที่ยว เร่งแก้ปัญหาการเดินทางไร้รอยต่อเร่งลงทุนมอเตอร์เวย์-รถไฟทางคู่ เฟส2

'สุริยะ' ตั้งธงศึกษา 'สถานีขนส่งบขส.' ใหม่เสนอครม.ภายในปี67

“สุริยะ” สั่ง รฟท.ทบทวนแผนพัฒนาพื้นที่พหลโยธินใหม่ แนะเกลี่ยพื้นที่ให้ บขส.สร้างรวมสถานีขนส่งผู้โดยสาร”เหนือ-อีสาน-ใต้”แห่งใหม่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คาดศึกษา

'สุริยะ' ชง ครม.เคาะลงทุน 7 โครงการ 1.33 แสนล้าน

“สุริยะ”กางแผน ม.ค.นี้ เตรียมชง ครม.เคาะ 7 โครงการคมนาคม วงเงินลงทุน 1.33 แสนล้าน เข็นสายสีแดงส่วนต่อขยาย-มอเตอร์เวย์-ทางด่วน-ขยายอาคารฝั่งตะวันออกสนามบินสุวรรณภูมิ

รฟท.เพิ่มขบวนรถพิเศษ 12 ขบวนสาย ’เหนือ-อีสาน‘ รับคนเดินทางช่วงปีใหม่

รฟท. แจ้งเพิ่มขบวนรถพิเศษ 12 ขบวน สายเหนือ-อีสาน รองรับคนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นความปลอดภัย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง เปิดจองตั๋ว 28 พ.ย.นี้ พร้อมตั้งศูนย์ปลอดภัยฯ รองรับการเดินทางของประชาชน