อุตฯสิ่งทอไตรมาสแรกคึกคักมูลค่าส่งออกพุ่งสูง 1.7 ล้านเหรียญ

ดีพร้อม เผยอุตฯ สิ่งทอไตรมาสแรกคึกคักมูลค่าส่งออกพุ่งสูง 1.7 ล้านเหรียญ เร่งการันตีมาตรฐาน Thailand Textiles Tag ปี 3 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจโตไม่น้อยกว่า 20%

28 มิ.ย.2565 – นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ. หรือดีพร้อม) เปิดเผยว่า จากภาพรวมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 2565 ไตรมาส 1 มีความคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการส่งออกมูลค่า 1,784.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยปัจจัยจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าหลักของไทย ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่งผลต่อปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นและทำให้ภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ภาพรวมการนำเข้า ปี 2565 ไตรมาส 1 พบว่ามีมูลค่า 1,373.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ภาพรวมเกิดดุลการค้าเกินดุล ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 410.3 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดย นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้นายณัฐพล รังสิตผล อธิบดี กสอ. เร่งการรับรองมาตรฐานสิ่งทอที่มีคุณภาพเพื่อกระตุ้นการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดีพร้อม จึงได้ขยายผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ที่สะท้อนการส่งเสริมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ่านการรับรองมาตรฐานด้วยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการสนใจยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้การรับรองตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 26 กิจการ 43 ผลิตภัณฑ์
ซึ่งยอดรวมการดำเนินงานทั้งหมด 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองทั้งสิ้น 104 กิจการ 193 ผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมสามารถผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจการค้าให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ไม่น้อยกว่า 20% สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้รับคำแนะนำเชิงลึกในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต ด้านการประกันคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา

“ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag มุ่งเน้นให้ความสำคัญ กับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และพิจารณา จากแหล่งกำเนิดของสินค้า กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยยึดตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้น การพัฒนาสินค้าอย่างมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ทั้งยังลดการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศ อีกทั้ง ยังสนับสนุนและส่งเสริมผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น สินค้าสิ่งทอไทยจึงต้องมีศักยภาพเพื่อเข้าถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น”นายภาสกร กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีพร้อม นำทีมผลักดันงานวิจัยสมาร์ทฟาร์มสู่ไร่อ้อย ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และในฐานะประธาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และแผนงาน ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

"สุริยะ" ดันนโยบายชุมชน ก้าวสู่ยุคที่ 4 DIPROM Community สั่งการอธิบดีณัฐพล ลุยสร้างอาชีพ เสริมทักษะ เร่งเครื่องชุมชนดีพร้อม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านกิจกรรม Kick Off พัฒนาอาชีพเสริม

ดีพร้อม ลุยหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น สร้างอาชีพชาวปากน้ําโพ ถ่ายทอดความรู้–เทคโนโลยีคาดฟื้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายไดเ้สริมเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า

จ.นครสวรรค์ 8 พฤษภาคม 2565 - ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โชว์ผลสําเร็จ โครงการ "DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นําสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน"

“ดีพร้อม” หนุนสร้างอาชีพให้ชุมชนพิจิตร รองรับแรงงานกลับถิ่น พร้อมชูผลิตภัณฑ์ GI สร้างรายได้ เชื่อมโยงหมู่บ้าน DIPROM CIV ตั้งเป้าดันเศรษฐกิจฐานรากเต็มสูบ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลงพื้นที่เดินหน้าส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน ภายใต้โครงการ "DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

“ดีพร้อม” ปักธงยกระดับสินค้าชุมชน – เสริมทักษะ เอสเอ็มอี ประเดิมพื้นที่สุโขทัยแห่งแรก หวังคืนรายได้สู่ท้องถิ่น ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมแคร์”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้าโครงการ “DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำรายได้คืนถิ่นชุมชน”

'ดีพร้อม' ลุยนำเทคโนโลยีโดรนช่วยเพิ่มผลผลิตเกษตรกร

กสอ.ลุยนโยบายดีพร้อมแคร์ นำเทคโนโลยีโดรนช่วยเพิ่มผลผลิตเกษตรกรได้รวดเร็ว พร้อมเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบด้านแรงงาน