ทางหลวงปักหมุดตอกเสาเข็มมอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ ปี66

“กรมทางหลวง” เร่งมอเตอร์เวย์ นครปฐม–ชะอำ มูลค่า 7.57 หมื่นล้าน สัมปทาน 33 ปี ลุยทบทวนผลศึกษา–ปรับรูปแบบ ตั้งธงคัดเลือกเอกชนได้ในปี 66 ก่อนเริ่มตอกเข็ม คาดเสร็จปี 69 เปิดใช้ในปี 70

22 ส.ค. 2565 – นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) มอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 (M8) สายนครปฐม–ชะอำ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและนักลงทุน (Market Sounding) เพื่อการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนโครงการฯ

สำหรับโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนมอเตอร์เวย์เมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม–ชะอำ ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ รวมถึงคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ได้เคยเห็นชอบในหลักการของโครงการ โดยอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบทางหลวงสัมปทาน ด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost

นายธนศักดิ์ กล่าวต่อว่า การทบทวนผลการศึกษาได้เสนอให้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบโครงการในส่วนต่างๆ เพื่อลดค่าลงทุนโครงการ รวมถึงผลกระทบต่อประชาชน เช่น การปรับรูปแบบโครงการจากถนนระดับดินบนเข็มเป็นรูปแบบสะพานบก ซึ่งช่วยลดผลกระทบทางด้านการเวนคืนที่ดินของประชาชน ลดค่าก่อสร้าง การนำระบบ M-Flow มาใช้กับโครงการแทนการจ่ายเงินที่พนักงาน และลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ให้ผู้ใช้ทาง เป็นต้น

ทั้งนี้ การปรับปรุงรูปแบบดังกล่าวนั้น สามารถลดมูลค่าก่อสร้างได้กว่า 3,200 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับการศึกษาครั้งที่ผ่านมา รวมถึงมีแนวคิดที่จะทำการก่อสร้างเป็นช่วง เพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในการประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางในการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนโครงการ รวมถึงข้อมูลด้านการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบใช้ในการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานข่าวจาก ทล. ระบุว่า โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 8 สายนครปฐม–ชะอำ ระยะทาง 109 กิโลเมตร (กม.) มีวงเงินลงทุนโครงการรวม 75,752 ล้านบาท แบ่งเป็น งานโยธา 56,747 ล้านบาท งานเวนคืนที่ดิน 16,095 ล้านบาทงานระบบ 2,910 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญาร่วมลงทุนประมาณ 33 ปี

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนแล้วเสร็จในปี2565 ก่อนจะเสนอคณะกรรมการ PPP และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการฯ จากนั้นจะคัดเลือกเอกชนผู้เข้าร่วมลงทุนในปี 2566 ก่อนจะเริ่มการก่อสร้างในปี 2566 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี หรือแล้วเสร็จในปี 2569 คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2570

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘กรมทางหลวง’ เร่งตรวจสอบเหตุอุบัติเหตุบนมอเตอร์สาย 7

‘กรมทางหลวง’ ชี้แจงกรณีพบร่างผู้เสียชีวิตในซากรถที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนมอเตอร์สาย 7 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้ให้ตำรวจทางหลวงเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย