แบงก์ชาติแจงดีล 'BitKub' ล้ม เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจร่วมกัน

30 ส.ค. 2565 – นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จะทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน BitKub Online ว่า SCBX ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท. และ ธปท. ได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิกดีลดังกล่าวแล้ว และเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางธุรกิจร่วมกันของ 2 บริษัท

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลเรื่องนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยเกณฑ์ปัจจุบัน อนุญาตให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (digital assets : DA) ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมมาให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อจำกัดความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อธนาคารพาณิชย์

และเพื่อให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงินไทย โดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการจะมีบริษัทลูกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ก่อน

“หลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ได้ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของดีลใดดีลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ” นายรณดล กล่าว

เพิ่มเพื่อน