'คลัง' โชว์จัดเก็บ 4 เดือนพุ่งอานิสงส์รีดภาษีนิติบุคคลบูม

“คลัง” โชว์ผลการจัดเก็บรายได้ 4 เดือนแรกปีงบ 66 ทะยาน 8.36 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 9.1 หมื่นล้านบาท อานิสงส์รีดภาษีเงินได้นิติบุคคลบูม แจงกู้ชดเชยขาดดุลแล้ว 2.47 แสนล้านบาท พร้อมอวดเงินคงคลังอู้ฟู้ 3.38 แสนล้านบาท

20 ก.พ. 2566 – นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-ม.ค.66) ว่า รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 836,643 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 91,339 ล้านบาท หรือ 12.3% โดยภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร รวมกันอยู่ที่ 820,825 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 45,646 ล้านบาท หรือ 5.9%

โดยกรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม อยู่ที่ 613,298 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 60,911 ล้านบาท หรือ 11% จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ขยายตัวตามแนวโน้มเศรษฐกิจ ขณะที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 160,415 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 26,877 ล้านบาท หรือ 14.4% เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นการชั่วคราว ส่วนกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 47,112 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 11,612 ล้านบาท หรือ 32.7% เนื่องจากมีการชำระอากรขาเข้าย้อนหลังตามคำพิพากษาคดี

นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจมีการนำส่งรายได้ทั้งสิ้น 72,298 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 27,417 ล้านบาท หรือ 61.1% เนื่องจากมีการนำส่งรายได้เหลื่อมจากปีงบประมาณก่อนหน้า และหน่วยงานอื่น มีการนำส่งรายได้ 80,666 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 29,089 ล้านบาท หรือ 56.4% จากรายได้พิเศษจากการนำส่งทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน รายได้จากสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 รวมถึงรายได้จากการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่วิทยุระบบ FM

อย่างไรก็ดี ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 มีรายได้นำส่งคลัง 830,752 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,274,413 ล้านบาท มีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 247,105 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2566 ทั้งสิ้น 338,330 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลโอ่ผลงานเศรษฐกิจคาดจีดีพีครึ่งปีหลังมากกว่า 4%

โฆษกรัฐบาลเผยสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคเดือนมีนาคม 2566 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทย คาดจีดีพีครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้มากกว่าครึ่งปีแรกมากกว่า 4%

สรรพากร ปัดข่าวเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งละ 1 พันบาท

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าว กรณีกรมสรรพากรเตรียมจะเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยเก็บครั้งละ 1,000 บาทต่อคน สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารไปต่างประเทศ และคนละ 500 บาท เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์หรือเรือ

'คลัง' แจงยอดบัตรคนจนสะพัด 732 ล้าน แย้มมีผู้ผ่านเกณฑ์ 13.3 ล้านคน

“คลัง” แจงยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนสะพัด 732.81 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิ 2.36 ล้านคน ร้านธงฟ้าฮอตสุด พร้อมระบุผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 13.3 ล้านคน คิดเป็น 91.24% กระตุ้นที่เหลือเร่งยืนยันตัวตน

'ตร.-สรรพากร' เตือนภัยออนไลน์ เปิดชื่อ 'เพจปลอม' หลอกขายสินค้า

พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./หัวหน้าคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นาย วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกันแถลงข่าวเตือนภัยอาชญากรรมทางออนไลน์

‘คลัง’ การันตีเศรษฐกิจมี.ค.66 ยังแจ่มท่องเที่ยวโต 953%

“คลัง” การันตีเศรษฐกิจไทยเดือนมี.ค. 66 ยังแจ่ม ท่องเที่ยว-ภาคเกษตรโตต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวต่างชาติบุกไทยโต 953% ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะยานต่อเนื่อง 10 เดือนติด และสูงที่สุดในรอบ 37 เดือน สะท้อนความมั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจ ประชาชนคลายความกังวลจากอัตราเงินเฟ้อ

'ธีระชัย' ชำแหละ แจกเงินดิจิทัล 5แสนล้าน ไม่เวิร์คสำหรับเขตภูมิภาค ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย เพิ่มภาระหนี้

'ธีระชัย'ชำแหละแจกเงินดิจิทัล ไม่เวิร์คสำหรับในเขตภูมิภาคที่ตลาดสด ร้านค้า อยู่ห่างหมู่บ้านเกิน 4 กม. การใช้เงิน 5 แสนล้าน กระตุ้นการอุปโภคบริโภค ไม่ยั่งยืนจะได้ผลรอบเดียวใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย เพิ่มภาระหนี้ให้แก่ลูกหลาน ควรถามเจ้าของร้านค้ารายย่อยเขาพร้อมหรือไม่