'บิ๊กตู่' หารือ 'เคดันเรน' ชื่นมื่นกระชับสัมพันธ์ทั้ง 'เศรษฐกิจ-พลังงาน'

นายกฯ หารือประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น ยืนยันกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และการเกษตร

15 มี.ค.2566 - ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายซูซูกิ โยชิฮิสะ(Mr. Suzuki Yoshihisa) และนายซูซูกิ จุน (Mr. Suzuki Jun) ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น ภายใต้สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเยือนไทย

โดยนายกฯ ยินดีต้อนรับประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นฯ พร้อมคณะผู้แทนเคดันเรนในการเยือนไทย ซึ่งหลายคนได้มีโอกาสพบกันในหลายโอกาสแล้ว และขอฝากความระลึกถึงประธานเคดันเรนด้วย ทั้งนี้ ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปก โดยไทยพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งขอบคุณเคดันเรนที่ส่งเสริมความสัมพันธ์เศรษฐกิจกับไทย และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกของไทยให้ประสบความสำเร็จ ในฐานะเลขาธิการของสภาที่ปรึกษาเอเปก (APEC Business Advisory Council: ABAC) ของญี่ปุ่น พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการลงทุนของเอกชนญี่ปุ่นในไทย

ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น ยินดีที่ได้มาเยือนไทยครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสในการหารือและติดตามความร่วมมือระหว่างกันหลังจากที่ได้พบกันในห้วงการเยือนญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวชื่นชมนายกฯ และความสำเร็จของรัฐบาลในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok Goals on BCG Economy) ในการประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งสอดคล้องกับญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะสามารถเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันร่วมมือสานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยไทยและญี่ปุ่นต่างเผชิญอุปสรรคร่วมกันมา ทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งต่างส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นในไทยอย่างมาก โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณญี่ปุ่นที่ยังเชื่อมั่นในการลงทุนในไทย ยังคงใช้ไทยเป็นฐานผลิตสินค้าที่สำคัญในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ด้านประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นฯ ชื่นชมไทยที่เป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานการผลิตและมอบสินค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นในภูมิภาค และพร้อมร่วมมือกับไทยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสำหรับเอกชนญี่ปุ่น รวมทั้งยินดีใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ทั้งสองเห็นพ้องว่า ไทยและญี่ปุ่นต่างกำลังเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ และการวางแผนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Zero Emission Vehicles: ZEVs) จึงยินดีรับฟังข้อเสนอแนะญี่ปุ่นในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน และการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำร่วมกัน และเชิญชวนกลุ่มบริษัทสมาชิกเคดันเรนขยายการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ

ความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหาร นายกรัฐมนตรีชื่นชมญี่ปุ่นในเรื่องการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงหวังว่าในอนาคตญี่ปุ่นจะร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมในภาคเกษตรกับไทยในอนาคต ซึ่งประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นฯ ยินดีพิจารณาความร่วมมือด้านการเกษตร พร้อมกล่าวถึงความร่วมมือด้านอาหาร ซึ่งญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านอาหาร และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบทางด้านอาหารจากไทยด้วยเช่นกัน หวังว่าภาคเอกชนไทยจะไปลงทุนทางด้านอาหารในญี่ปุ่นเพิ่มเติม พร้อมกล่าวชื่นชมอาหารไทยว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น

โอกาสนี้ นายกฯ ยังขอให้เคดันเรนประสบความสำเร็จในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (16 มีนาคม 2566) ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมครั้งแรกในรอบ 8 ปี หวังว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้านประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นฯ กล่าวว่า การประชุมฯ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งสองประเทศ โดยจะเป็นโอกาสหารือในประเด็นเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการสร้างสภาวะแวดล้อมด้านการลงทุน ตลอดจนความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น เมืองอัจฉริยะ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานถนัดเศรษฐา! ขายฝัน 8 ด้านบอกต่อไปในน้ำมีปลาในนามีข้าวและมีตังค์ในกระเป๋า

'เศรษฐา' โชว์วิสัยทัศน์ 'จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง' ขอฉายแสงสว่างอนาคต 8 ด้าน ลั่นยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก บอกในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และต้องมีตังค์ในกระเป๋าด้วย

มีอิจฉา! เศรษฐาสั่งเพิ่มความคุ้มครอง-เยียวยา 'นักท่องเที่ยวต่างชาติ'

นายกฯ สั่งเพิ่มความเชื่อมั่นเมืองไทยปลอดภัย ด้วยมาตรการให้คุ้มครองช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทย แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยระดับโลก

บอร์ดอีวีเคาะมาตรการหนุนใช้ 'รถบัส-รถบรรทุกอีวี'

บอร์ดอีวีเคาะมาตรการหนุนใช้รถบัส-รถบรรทุกอีวี พร้อมสร้างฐานแบตเตอรี่ ดันไทยเป็นศูนย์กลางอีวี ด้านนายกฯ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นศูนย์กลางอีวีอาเซียน