กทพ.ดันแผนลงทุนทางด่วนภูเก็ตหวังจูงใจเอกชน

กทพ.เตรียมเสนอคณะกรรมการ ม.36 เคาะแนวทางการลงทุนด่วนภูเก็ต ควบรวมโครงการสายกะทู้ – ป่าตอง และเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ เพิ่มระยะทางรวมเป็น 33.98 กม.และมูลค่าการลงทุนทะลุ 5 หมื่นล้านบาท หวังจูงใจเอกชน ชี้แนวทางเหมาะสมจ่อลุยประมูลงานโยธาก่อน หวังสร้างเสร็จเปิดทันรับเจ้าภาพ Specialize Expo ในปี 2571

27 เม.ย. 2566 – รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า ภายหลังที่ กทพ.เปิดประกวดราคาและให้เอกชนยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวไปเมื่อวันที่7 เม.ย.ที่ผ่านมา และปรากฏว่าไม่มีเอกชนยื่นข้อเสนอ ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นภาคเอกชน มองว่าการลงทุนในโครงการมีระยะทางที่สั้นเกินไปและยังไม่คุ้มค่าต่อการร่วมลงทุน
อย่างไรก็ดี เพื่อให้โครงการยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง เพราะทางด่วนสายนี้ถือว่ามีความจำเป็นทางการลงทุนแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ และยังคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจจากการสนับสนุนการท่องเที่ยว กทพ.จึงอยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดโครงการ และเตรียมเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เป็นผู้พิจารณาแนวทางร่วมลงทุนที่เหมาะสม

ทั้งนี้เบื้องต้น กทพ.ได้ทบทวนและพบ 2 แนวทางเลือกที่เหมาะสม ประกอบด้วย 1.รอผลการศึกษาของโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ เพื่อเพิ่มแนวเส้นทางให้มีระยะทางยาวขึ้น และครอบคลุมทั้งโครงการ จูงใจเอกชนร่วมลงทุนมากขึ้น แต่แนวทางนี้จะทำให้ภาพรวมโครงการล่าช้าออกไป เพราะต้องรอผลการศึกษาสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้แล้วเสร็จจึงจะประมูลได้ และเมื่อได้ตัวเอกชนร่วมลงทุนจึงจะเริ่มงานก่อสร้างทั้งสายกะทู้- ป่าตอง และสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ ดังนั้นอาจไม่ทันต่อเป้าหมายเปิดให้บริการรองรับจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพงาน Specialize Expo 2028 ในปี 2571

และ 2.กทพ.จะเดินหน้าเปิดประมูลก่อสร้างงานโยธา สายกะทู้ – ป่าตอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานอุโมงค์ทางลอดที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างจำนวนมาก และจะดำเนินการควบคู่ไปกับการร่างเอกสารประกวดราคาจัดหาเอกชนร่วมลงทุนบริหารทางพิเศษตลอดเส้นทางสายกะทู้ – ป่าตอง และสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ หลังจากได้ตัวเอกชนแล้ว ทางเอกชนจะต้องจ่ายค่าก่อสร้างงานโยธาสายกะทู้ – ป่าตองคืนให้กับ กทพ.ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้งานก่อสร้างคืบหน้าต่อเนื่อง และทันต่อการเปิดให้บริการในปี 2571

รายงานข่าวแจ้งว่าทั้ง 2 ทางเลือกที่การทางฯ จะเสนอให้กับคณะกรรมการ ม.36 พิจารณา คือ ควบรวมแนวเส้นทางทั้งสายกะทู้ – ป่าตอง และสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ เพราะจะจูงใจเอกชนร่วมลงทุนมากกว่า และการทำให้ทั้งสองสายทางเป็นโครงการเดียวกัน เปิดประมูลจัดหาเอกชนร่วมลงทุนไปพร้อมกัน จะทำให้เกิดความคล่องตัวมากกว่า ส่วนจะใช้แนวทางใดก็ต้องอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการ ม.36 ว่าจะขัดต่อการร่วมลงทุนหรือไม่ แต่ในส่วนทางการทางฯ มองว่าโครงการนี้เร่งด่วน มีความจำเป็น และแนวทางที่ 2 คือการเริ่มประมูลงานก่อสร้างไปก่อนให้เอกชนมาจ่ายชดเชยภายหลังเป็นทางออกที่เหมาะสม

สำหรับโครงการสายกะทู้ – ป่าตอง กทพ.ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนไปเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดการซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.2565 ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2566 ปรากฏว่ามีภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัทเอกชนไทยและบริษัทเอกชนต่างชาติ ให้ความสนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนรวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย แต่เมื่อถึงกำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 7 เม.ย.2566 กลับไม่มีเอกชนรายใดเข้ายื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ กทพ.คาดว่ามีสาเหตุเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ อาทิ โรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบระยะยาว สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น ทำให้กระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างจากเดิมเมื่อปี 2564 ได้ประมาณการไว้ในปีที่เริ่มก่อสร้างจำนวน 8,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 10 จึงทำให้ไม่จูงใจเอกชนในการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนโครงการเท่าที่ควร

สำหรับโครงการสายกะทู้ – ป่าตอง เป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับมีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวเส้นทาง ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 1 แห่ง โครงการดังกล่าวมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 14,670.57 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,792.24 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน) 8,878.34 ล้านบาท ทั้งนี้ กทพ.คาดการณ์ปริมาณจราจร ณ ปีเปิดให้บริการ ประมาณ 71,000 คันต่อวัน (รถยนต์ 36,000 คันต่อวัน รถจักรยานยนต์ 35,000 คันต่อวัน)

ทั้งนี้ในส่วนโครงการสายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว – กะทู้ มีระยะทาง 30 กิโลเมตร มูลค่าลงทุน 35,800 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าจัดกรรมสิทธิ์ 14,500 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 21,300 ล้านบาท โดยโครงการสายนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดเก็ต และผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีผลตอบแทนการลงทุนดี เพราะเป็นโครงข่ายทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้อย่างสะดวก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทพ.เดินหน้าแก้รถติดแยกเกษตรฯ - ถนนงามวงศ์วาน

กทพ.เดินหน้าแก้รถแยกเกษตร -ถนนงามวงศ์วาน ย้ำโครงการทางด่วนขั้น 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 ขุดอุโมงค์เหมาะสุด วงเงินก่อสร้างกว่า 3.6 หมื่นล้าน คาดศึกษาแล้วเสร็จปี67 ก่อนเสนอ ครม.ปี68 ลุ้นเปิดประมูลปี 69

กทพ. ชะลอขึ้นค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถีออกไปอีก 6 เดือน

กทพ. ชะลอปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี ออกไปอีก 6 เดือน มีผลวันที่ 1 มี.ค. 67 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการทางด้านขนส่ง

รัฐบาลย้ำ กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทาง เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา ฟรี 3 วัน ช่วงวันหยุด

รองโฆษกรัฐบาลย้ำ กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง ให้ประชาชนใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา ฟรี 3 วัน 28 ก.ค., 1-2 ส.ค. 66 อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

กทพ. ลุยชงครม.ใหม่เคาะทางด่วนภูเก็ตหวังเปิดใช้ปี 71 

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

กทพ. เร่งสอบเหตุคานด่วนพระราม 3 หล่นล้อมคอกเพิ่มโทษหากประมาท

การทางพิเศษฯ สั่งเบรกงานผู้รับเหมา 7 วัน เหตุคานทางด่วนพระราม 3 หล่น ทับคนงานเสียชีวิต ล้อมคอกด้านความปลอดภัย เตรียมปรับปรุงสัญญาจ้างผู้รับเหมา เล็งเพิ่มโทษหากมีอุบัติเหตุปรับ 1 ล้านบาท