กรมทรัพย์สินทางปัญญาชูบทผู้นำด้านการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในภูมิภาคอาเซียน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการเชิงรุก รับบทประธานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ANIEE) เร่งผลักดันสมาชิกอาเซียนยกระดับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตอบโจทย์ปกป้องนักลงทุนไทยพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน

9 พ.ค. 2566 – นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยจะต้องมีระบบการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นมาตรฐาน และสามารถคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการไทยได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ดำเนินการเชิงรุกโดยการเสนอตัวเข้ารับตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (ANIEE) เพื่อเป็นเวทีในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ให้ความสำคัญและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ เพื่อให้สินค้าไทยได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ พร้อมสร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานและเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

นายวุฒิไกร กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ไทยถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน การที่ไทยได้รับบทบาทเป็นประธาน ANIEE จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดง ความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับระหว่างประเทศ ทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของไทย เพื่อให้ได้รับการปรับใช้ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างการยอมรับและบทบาทนำของไทยในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย”

“ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ไทยเป็นประธาน ANIEE กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะผลักดันความร่วมมือการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างกลไกการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ในอาเซียนโดยจัดทำบันทึก

ความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม e-Commerce ของอาเซียน การจัดทำคู่มือการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนในภาพรวม ทั้งยังจะเป็นหลักประกันว่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังอาเซียนจะได้รับการคุ้มครองที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนโดยไม่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย” นายวุฒิไกรกล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เวียดนาม ชื่นชม 'รมต.พวงเพ็ชร' หญิงแกร่งหนึ่งเดียวเวทีประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับเวียดนามประเทศเจ้าภาพ คือ นายเหงียน แทน ลัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนาม

'เศรษฐา' ถก 'ประธานฟีฟ่า' ลั่นอาเซียนพร้อมเป็นเจ้าภาพบอลโลก 2034

​นายกรัฐมนตรีหารือประธาน FIFA พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านกีฬา ย้ำความพร้อมของไทยและอาเซียนในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดฟุตบอลโลกปี 2034

พาณิชย์ผลักดันสินค้า GI ไทยยกระดับอาหารชุมชนสู่เมนูไฟน์ไดนิ่ง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้านโยบายสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยต่อเนื่อง ตั้งเป้ายกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดมุ่งสู่ 52,000 ล้านบาทภายในปี 2566 ล่าสุดดึงร้านอาหารนอร์ธ (North Restaurant) ร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบ GI สะท้อนอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผ่านเมนูอาหารเหนือสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง

อาเซียนมุ่งหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มตัว

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ประกาศเริ่มต้นเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (DEFA) อย่างเป็นทางการ เริ่มรอบแรก พ.ย.66 ตั้งเป้าสรุปผลภายใน 2 ปี พร้อมเคาะผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ยุทธศาสตร์คาร์บอน เศรษฐกิจภาคทะเล การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระยะ 20 ปีข้างหน้า เตรียมชงผู้นำ 5-7 ก.ย.นี้

พาณิชย์ขึ้นทะเบียน GI 'ปลาทูแม่กลอง' ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสมุทรสงคราม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าประกาศขึ้นทะเบียน GI ต่อเนื่อง ล่าสุดดัน “ปลาทูแม่กลอง” สินค้ายอดนิยมแห่งเมืองสามน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสินค้า GI สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนกว่า 12 ล้านบาท สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ