‘กรมทางหลวง’ ปักหมุดกลางปี 67 เปิดใช้มอเตอร์เวย์บางขุนเทียนฟรี 8 กม.

‘กรมทางหลวง’เร่งเครื่องมอเตอร์เวย์ M82 ’บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว’มูลค่า 1.57 หมื่นล้าน งานโยธาเฟส 1 คืบหน้า 86%  เล็งเปิดให้บริการบางช่วงกลางปี67 จ่อปิดตำนานถนน 7 ชั่วโคตร ส่วนมอเตอร์เวย์ ‘บางปะอิน-โคราช’เสร็จครบตลอดสาย มิ.ย. 67

11 ต.ค. 2566 – นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 24.7 กิโลเมตร (กม.) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2566

สำหรับการลงนามข้อตกลงคุณธรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และ 2564 เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในโครงการร่วมลงทุน ส่งผลให้กระบวนการคัดเลือกเอกชนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

นายสราวุธ กล่าวว่าแผนการดำเนินโครงการ O&M มอเตอร์เวย์ M82 นั้น วงเงิน 15,724 ล้านบาท สัญญาสัมปทาน 32 ปี แบ่งเป็น ค่างาน O&M วงเงิน 14,687 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี และ ค่าก่อสร้างงานระบบ วงเงิน 1,037 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี เบื้องต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 และ ทล. จัดทำร่างเอกสารประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน (RFP) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 พิจารณาเห็นชอบต่อไป

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ทล.มีแผนจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน และจำหน่ายเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RFP) ในไตรมาส 1/2567 โดยจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอฯ ในช่วงไตรมาส 3/2567 ก่อนจะสรุปผลการคัดเลือกเอกชน และเสนอไปยังคณะกรรมการอัยการสูงสุด พร้อมลงนามในสัญญาภายในปลายปี 2567 หลังจากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบผลการคัดเลือกในช่วงไตรมาส 1/2568 ต่อไป 

ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธานั้น ตอนที่ 1 หรือสัญญาที่ 1-3 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 8.3 กม. วงเงิน 10,477.386 ล้านบาท ณ ก.ย. 2566 มีความคืบหน้าอยู่ที่ 86.45% จะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2567 และจะเปิดให้บริการทดลองใช้ฟรีทันที เชื่อมต่อการเดินทางกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แบบไร้รอยต่อ 

นายสราวุธ กล่าวว่าขณะที่ ตอนที่ 2 อีก 10 สัญญา ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. ปัจจุบันผลงานคืบหน้า 33.94% ได้เร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางปี 2568 จากแผนจะแล้วเสร็จในปลายปี 2568 ซึ่ง ทล. จะพิจารณาเปิดใช้งานโยธา ควบคู่การส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชน เพื่อเข้าพื้นที่ไปดำเนินการโครงการ O&M โดยคาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569

“โครงการมอเตอร์เวย์ M82 ที่จะวิ่งลงสู่ภาคใต้นั้น ผมได้เร่งรัดให้งานโยธาแล้วเสร็จภายในกลางปี 68 จากเดิมกำหนดแล้วเสร็จภายในปลายปี 68 ซึ่งจะถือว่า เป็นการปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโคตรบนถนนพระราม 2 จบแน่นอน ส่วนต่อขยายจากบ้านแพ้ว ไปยังปากท่อ ซึ่งอยู่ในแผนฯ ของ ทล.นั้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 71 ซึ่งในช่วงดังกล่าว ยังมีปริมาณการจราจรไม่มากนัก และรอความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในระยะต่อไป“ นายสราวุธ กล่าว

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าโครงการ O&M มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน–นครราชสีมา และหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่–กาญจนบุรี โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ซึ่งประกอบด้วย บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STECON) และ บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น 

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการ M6 มีความคืบหน้าการดำเนินการล่าช้ากว่าแผน 19% เหตุจาก ทล. ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เนื่องจากขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 12 ตอน ภายหลังได้รับการเพิ่มวงเงินจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2566 โดยในปี 2566 จะก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน, ปี 2567 แล้วเสร็จ 6 ตอน และจะแล้วเสร็จอีก 4 ตอนครบตลอดสายทางภายใน มิ.ย. 2568 ขณะที่ โครงการ O&M M81 ล่าช้ากว่าแผน 16% อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ไม่กระทบต่อแผนการดำเนินโครงการอย่างแน่นอน

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ M82 จะใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางในรูปแบบไร้ไม้กั้น (M-Flow) เต็มรูปแบบ 100% ทั้งนี้ ทล. คาดการณ์ปริมาณจราจรในปีแรกที่เปิดให้บริการอยู่ที่ 64,203 คันต่อวัน และมีปริมาณจราจรตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ได้รับสัมปทานรวม 1,548,539,113 คัน ส่วนการคาดการณ์รายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางปีแรกที่เปิดให้บริการอยู่ที่ 1,272.71 ล้านบาท และมีรายได้ค่าผ่านทางตลอดสัญญาสัมปทาน 30 ปี อยู่ที่ 116,954.15 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ทางหลวง' ลุยชง ครม.เคาะ 4 โปรเจ็กต์มอเตอร์เวย์ วงเงิน 1.4 แสนล้าน

“กรมทางหลวง” เข็น 4 โปรเจ็กท์มอเตอร์เวย์ 156 กม. วงเงินรวม 149,268 ล้านบาท ชง ครม. อนุมัติปีนี้ จัดเต็ม M5-M9 ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง ชวนเอกชนลงทุนปลายปีนี้ เริ่มสร้างปี 69-71 ขณะที่ M9 ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน ตั้งธงสร้างปี 68-71 ด้าน M8 ประเดิม ช่วงนครปฐม-ปากท่อก่อน เตรียมแผนสร้าง 69-73

เช็กที่นี่ ‘กรมทางหลวง’ ให้บริการ 31 จุด กางเต็นท์ฟรีทั่วไทยรับเทศกาลปีใหม่ 2567

‘กรมทางหลวง’ เปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรีทั่วไทย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567 หนุนส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ ความมั่นคงของประเทศ

’กรมทางหลวง‘ เล็งชง ครม. ไฟเขียวใช้เงินกู้สร้างมอเตอร์เวย์ช่วง ‘บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว’

‘กรมทางหลวง’กางไทม์ไลน์มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน วงเงิน 15,260 ล้านบาท ธ.ค.นี้ เล็งชง ครม. ไฟเขียวใช้เงินกู้ 4.3 พันล้าน ช่วงแรกบางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว ตั้งเป้าเปิดให้บริกาตลอดสายปี 72

ทางหลวง โชว์ยอดใช้ M-Flow พุ่ง 60 ล้านครั้ง

“ทางหลวง“ ปลื้ม ยอดใช้ M-Flow บนมอเตอร์เวย์ M9 จำนวน 4 ด่านโตกระฉูด ยอดสะสมรวม 1 ปี 8 เดือน กว่า 60 ล้านครั้ง เฉพาะ ก.ย. 66 เข้าใช้ 3.4 ล้านครั้ง เล็งทุ่ม 900 ล้าน ติดตั้งระบบ-ขยายการใช้งานบนมอเตอร์เวย์ M7 “กรุงเทพฯ-บ้านฉาง“ 12 ด่าน

เตรียมเฮ ปีใหม่นี้ ’กรมทางหลวง‘ เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ ‘ปากช่อง-เลี่ยงเมืองโคราช’

’กรมทางหลวง‘สแกนความพร้อม เตรียมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ ปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองโคราช 80 กม. ทั้งขาไป-ขากลับ ตลอด 24 ชม. รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 67 คืบหน้าก่อสร้าง 92% ลุ้นปิดจ็อบเสร็จมิ.ย.68

ทล.อัปเดตมอเตอร์เวย์ต่อขยาย มาบตาพุด-สนามบินอู่ตะเภา

“กรมทางหลวง”รอรัฐบาลใหม่จ่อเสนอสร้าง “มอเตอร์เวย์ต่อขยาย “มาบตาพุด-สนามบินอู่ตะเภา”-โครงการที่พักรถ 4แห่ง” หวังเป็นโครงข่ายคมนาคม เพิ่มความสะดวกสบายให้คนใช้ทางไปยังภาคตะวันออก