’กรมทางหลวง‘ เล็งชง ครม. ไฟเขียวใช้เงินกู้สร้างมอเตอร์เวย์ช่วง ‘บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว’

‘กรมทางหลวง’กางไทม์ไลน์มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน วงเงิน 15,260 ล้านบาท ธ.ค.นี้ เล็งชง ครม. ไฟเขียวใช้เงินกู้ 4.3 พันล้าน ช่วงแรกบางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว ตั้งเป้าเปิดให้บริกาตลอดสายปี 72

18 ต.คน.2566-นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่มีความพร้อมดำเนินการ เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามขั้นตอนแนวทางที่กำหนดไว้ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2566 จำนวน 53 โครงการ วงเงินรวม 146,803.44 ล้านบาท

สำหรับรายการที่ดำเนินการโดยกรมทางหลวง มีจำนวน 46 โครงการ ที่จะดำเนินการในปี 2567-2569 วงเงินรวม 91,643.4450 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินที่จะขอตั้งงบปี 67 จำนวน 18,328.6890 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ช่วงบางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร (กม.) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 4,300 ล้านบาท ขอใช้เงินกู้ 2,077.2947 ล้านบาท และ เงินงบประมาณสมทบ 2,222.7053 ล้านบาท ซึ่งเป็น 1 ใน 46 โครงการ ของ ทล.

ทั้งนี้โครงการนี้มีความพร้อมเรื่องแบบรูปรายการ ประมาณการค่าก่อสร้าง และเป็นการก่อสร้างปรับปรุงในเขตทางหลวงเดิมทั้งหมด ไม่มีการเวนคืน เป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่ง ครม. ได้รับทราบมติเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2565 แล้ว

อย่างไรก็ตามการเสนอโครงการดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอน และแนวทางที่กำหนดไว้ ในการขอตั้งงบประมาณปี 2567 ที่มีความพร้อม เพื่อให้ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ ก่อนที่ ทล. จะเสนอคำขอตั้งงบประมาณ เช่นทุกปีที่ผ่านมา จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา ทล. ได้รับข้อสังเกต และความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงบประมาณ และจะได้ประสานสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เพื่อขอบรรจุโครงการ นี้ไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่ง ทล. ได้มีการประสาน สบน. อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยจะดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับในขั้นตอนตามแผนงานในโครงการนี้ ทล. ได้เตรียมเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการ โดยใช้แหล่งเงินกู้ภายในเดือน ธ.ค.2566 และเมื่อได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้ว ทล. จะเสนอ สบน. เพื่อบรรจุโครงการ ไว้ในแผนบริหารหนี้สาธารณะและเร่งรัดดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป คาดว่าจะก่อสร้างปี 2567-2569  

นายสราวุธ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ช่วง บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน (M9) ระยะทาง 34.1 กม. ค่าก่อสร้างงานโยธาวงเงิน 15,260 ล้านบาท คาดเริ่มเปิดก่อสร้างปี 2567 แล้วเสร็จปี 2571 และเปิดให้บริการปี 2572 ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี

ทั้งนี้งานโยธา แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วงบางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว 13.5 กม. วงเงิน 4,860 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 4,300 ล้านบาท และ ค่าควบคุมงานและค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 560 ล้านบาท เริ่มสร้างปี 2567-2569 และ 2.ช่วงลาดหลุมแก้ว-บางปะอิน 20.6 กม. วงเงิน 10,400 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 9,200 ล้านบาท และ ค่าควบคุมงานและค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 1,200 ล้านบาท เริ่มสร้างปี 2569-2571 เปิดบริการปี 2572

สำหรับแนวเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางจากด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปสู่ภาคเหนือ จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อจากจุดปลายของโครงการก่อสร้างทางหลวงมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 (M9) ทางยกระดับบางขุนเทียน-บางบัวทอง และสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ซึ่งจะเชื่อมต่อไปมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 ด้านตะวันออกบางปะอิน-บางพลี และ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ส่วนรูปแบบโครงการเป็นมอเตอร์เวย์ระดับพื้นดิน ขนาด 6 ช่องจราจร ทิศทางละ 3 ช่อง เป็นมอเตอร์เวย์เต็มรูปแบบที่มีการควบคุมการเข้าออกตลอดสาย (Fully controlled access)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อนุทิน' ชงครม.ยกเลิกครูอยู่เวร ลั่น! คืนครูสู่ห้องเรียน คนสำคัญกว่าของ

ต่อกรณีครูถูกทำร้ายร่างกายจากการอยู่เวรเฝ้าโรงเรียนวันหยุดที่จังหวัดเชียงรายตามที่ปรากฏเป็นข่าวจนเกิดการเรียกร้องให้ยกเลิกการอยู่เว

เช็กที่นี่ ‘กรมทางหลวง’ ให้บริการ 31 จุด กางเต็นท์ฟรีทั่วไทยรับเทศกาลปีใหม่ 2567

‘กรมทางหลวง’ เปิดให้บริการ 31 จุดกางเต็นท์ฟรีทั่วไทย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2567 หนุนส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ ความมั่นคงของประเทศ

‘ภูมิธรรม’ เตรียมชงครม.อนุมัติงบจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ให้กับเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน

“ภูมิธรรม” เป็นประธานประชุม นบข. เคาะอนุมัติโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสี ในการซื้อข้าวเก็บสต๊อก อัตรา 4% วงเงิน 780 ล้านบาท เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และมีเงินไปซื้อข้าวจากเกษตรกร เตรียมชง ครม. อนุมัติ 28 พ.ย.นี้ พร้อมคิกออฟจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้กับเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน

ทางหลวง โชว์ยอดใช้ M-Flow พุ่ง 60 ล้านครั้ง

“ทางหลวง“ ปลื้ม ยอดใช้ M-Flow บนมอเตอร์เวย์ M9 จำนวน 4 ด่านโตกระฉูด ยอดสะสมรวม 1 ปี 8 เดือน กว่า 60 ล้านครั้ง เฉพาะ ก.ย. 66 เข้าใช้ 3.4 ล้านครั้ง เล็งทุ่ม 900 ล้าน ติดตั้งระบบ-ขยายการใช้งานบนมอเตอร์เวย์ M7 “กรุงเทพฯ-บ้านฉาง“ 12 ด่าน

‘กรมทางหลวง’ ปักหมุดกลางปี 67 เปิดใช้มอเตอร์เวย์บางขุนเทียนฟรี 8 กม.

‘กรมทางหลวง’เร่งเครื่องมอเตอร์เวย์ M82 ’บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว’มูลค่า 1.57 หมื่นล้าน งานโยธาเฟส 1 คืบหน้า 86% เล็งเปิดให้บริการบางช่วงกลางปี67 จ่อปิดตำนานถนน 7 ชั่วโคตร ส่วนมอเตอร์เวย์ ‘บางปะอิน-โคราช’เสร็จครบตลอดสาย มิ.ย. 67

เตรียมเฮ ปีใหม่นี้ ’กรมทางหลวง‘ เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ ‘ปากช่อง-เลี่ยงเมืองโคราช’

’กรมทางหลวง‘สแกนความพร้อม เตรียมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ ปากช่อง-ทางเลี่ยงเมืองโคราช 80 กม. ทั้งขาไป-ขากลับ ตลอด 24 ชม. รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 67 คืบหน้าก่อสร้าง 92% ลุ้นปิดจ็อบเสร็จมิ.ย.68