ธกส. ทุ่ม 2 หมื่นล้านอุ้มเกษตรสูงวัย

“ธ.ก.ส.” ผุดแคมเปญแทนคุณ แทนใจ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท วางเป้าดึงทายาทเกษตรร่วมบริหารจัดการหนี้และรักษาทรัพย์สินของครอบครัว

9 พ.ย. 2566 – นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหา Aging ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการสินเชื่อแทนคุณ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีหนี้อันเป็นภาระและมีความประสงค์จะโอนทรัพย์สินหลักประกันให้กับทายาท โดยเปิดโอกาสให้ทายาทเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนและร่วมรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่กับครอบครัว

โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายสินเชื่อให้ทายาทที่มารับช่วงประกอบอาชีพ เพื่อปิดชำระหนี้เดิมของผู้สูงอายุ พร้อมผ่อนปรนการชำระหนี้ โดยนำต้นเงินกู้มารวมทุกสัญญา และคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ ปีที่ 1 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.975%) ปีที่ 6 – 10 อัตราดอกเบี้ย MRR-1 และปีที่ 11 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2 กำหนดชำระคืนภายใน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี และในส่วนของดอกเบี้ยเดิมจะนำมารวมกัน กำหนดชำระคืนภายใน 15 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย

พร้อมมอบสิทธิพิเศษ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับลูกค้า โดย ธ.ก.ส. ได้จัดแคมเปญแทนคุณ แทนใจ ให้กับผู้ใช้สินเชื่อแทนคุณให้ได้รับความคุ้มครองชีวิตผ่านกรมธรรม์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส รักคุณ มูลค่า 399 บาท วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท เพียงสแกน QR Code ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ณ สาขาที่ขอสินเชื่อ (จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดระยะแคมเปญ) ลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 ก.พ. 2567

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธกส. โชว์ยอดเกษตรกรพักหนี้แล้ว 7 แสนราย ปักธง NPL เหลือไม่เกิน 5%

“ธ.ก.ส.” กางยอดเกษตรกรรายย่อยแห่เข้าโครงการพักหนี้แล้ว 7 แสนราย ตกค้างอีกเฉียด 1 ล้านราย ยันเร่งดำเนินการให้จบภายใน 3 เดือน พร้อมแจงเงินฝากยังแข็งแกร่ง เดินหน้าสางหนี้เสีย ปักธงสิ้นปีบัญชี 2567 กดหนี้เน่าเหลือไม่เกิน 5% เด้งรับนโยบายรัฐบาล ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติม

ธ.ก.ส. เผยผลงาน 3 ไตรมาส กำไร 6 พันล้าน จ่อลุยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน 

ธ.ก.ส. เผยผลงาน 3 ไตรมาสแรกปีบัญชี 66 จ่ายสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคชนบทระหว่างปีไปแล้วกว่า 6.1 แสนล้านบาท ควบคู่การสนับสนุนนโยบายรัฐในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร การลดภาระหนี้เกษตรกรผ่านโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน พร้อมเดินหน้าภารกิจองค์กรสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร ที่ให้บริการทางการเงินและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการต่อยอดธุรกิจภาคการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การทำการตลาด การพัฒนาและยกระดับชุมชนในการสร้างรายได้และการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้หลัก BCG คาดไตรมาสสุดท้ายเติบโตได้ตามเป้าหมาย

'ธ.ก.ส.' โอนเงินค่าบริหารจัดการข้าวเพิ่มกว่า 6,100 ล้านบาทวันนี้

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 2 วงเงินกว่า 6,100 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มอีกกว่า 6.8 แสนครัวเรือน เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 18 ธันวาคมนี้