‘กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน’ ประเดิมขายวันแรก วางเป้าระดมเงินหมื่นล้านก่อนสิ้นปี

‘กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน’ เปิดขายวันแรกพร้อมกัน 22 กองทุน  8 ธ.ค.นี้  ตั้งเป้าระดมเงินลงทุนได้ 10,000 ล้านบาท จับกลุ่มเป้าหมายคนที่มีเงินเดือน เชื่อมีคนลงทุนระดับแสนคนก่อนสิ้นปีนี้ และปีหน้ามั่นใจระดมทุนเพิ่มได้ 2-3 หมื่นล้านบาท

8 ธันวาคม 2566 – ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ร่วมมือกับ  กระทรวงการคลัง สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน” (Thailand ESG Fund : Thai ESG) ที่จะเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันนี้ เป็นวันแรก

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “การจัดตั้งกองทุน Thai ESG ที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินด้านความยั่งยืนเพื่อเพิ่มหลากหลายให้กับกองทุนรวมด้านความยั่งยืน สนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ส่งเสริมความยั่งยืนของประเทศไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 100,000 บาท  และส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาวผ่านกองทุนรวม  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ในการยกระดับศักยภาพตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

“ อยากจะขอย้ำว่า กองทุนนี้ ไม่ได้ถูกตั้งมา เพื่อมาพยุงตลาดหุ้น แต่มุ่งเน้นสงเสริมการออม โดยผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้มองที่เป้าหมายเรื่องผลตอบแทนที่สูงมากนัก แต่เป็นการมองระยะไกลในการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่ง ก.ล.ต. มองว่า คนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ และพนักงานเงินเดือน” 

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ส่วนตัว มั่นใจว่า Thai ESG จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน ซึ่งยังมองว่าเม็ดเงินที่เข้ามาในกองทุน Thai ESG ในช่วงเดือนธ.ค.ที่เหลืออยู่นี้จะอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยที่มองว่ากองทุนรวม Thai ESG จะสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์แบ่งสัดส่วนเงินฝากเข้ามาลงทุนในกองทุน Thai ESG เพราะให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินในธนาคารเพียงอย่างเดียว ส่วนในปี 67 ตั้งเป้าจะมีเม็ดเงินเข้ามาในกองทุนรวม Thai ESG ไว้ที่ 2-3 หมื่นล้านบาท

ด้านนางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  กล่าวว่ากองทุนรวม Thai ESG เริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งผ่าน 22 กองทุน จาก บลจ. 16 แห่งที่จะให้บริการแก่นักลงทุน และถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีผู้ที่ลงทุนซื้อกองทุนรวม Thai ESG ได้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท ของปีภาษี 66 ในช่วงต้นปี 67 ได้ทันที ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีเงินออมสนใจซื้อหน่วยลงทุนผ่านกองทุนรวม Thai ESG ได้ โดยผู้ลงทุนจะสามารถตรวจสอบรายชื่อ บลจ. 16 แห่งได้

ด้านนาย ภากร ปีตธวัชชัย  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ตั้งแต่พัฒนาและยกระดับบริษัทจดทะเบียนไทย บูรณาการเรื่อง ESG ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยให้คำนึงถึงการเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างต้นแบบธุรกิจที่มี ESG เพื่อเป็นแบบอย่าง มีการจัดทำ“รายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” เพื่อรวบรวมบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่โดดเด่น ซึ่งในปี 2566 นี้ มีบริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนถึง 193 บริษัท 

นอกจากนี้ ยังพัฒนา “SET ESG Data Platform” เพื่อจัดการข้อมูลด้าน ESG อย่างเป็นระบบ และจัดทำดัชนี SET ESG ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็น benchmark และนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดตั้งกองทุน Thailand ESG Fund จะในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเร่งพัฒนาธุรกิจตามหลัก ESG มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน ESG เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ลงทุนไทย ที่จะได้ลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคต อีกทั้งยังช่วยในการขยายฐานและมีผู้ให้ความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสนับสนุนกองทุน Thailand ESG Fund อย่างเต็มที่ ทั้งการให้ความรู้ และการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ลงทุน โดยได้ร่วมจัด Mutual Fund Fair ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม นี้ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ข้อมูล แนะนำกองทุนรวม Thai ESG แก่ผู้สนใจ อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรรพากรเคาะลดหย่อนภาษีซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ธ.ก.ส. เปิดขายสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดใหม่ วงเงิน 30,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4” ช่วงที่ 2 สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท หน่วยละ 500 บาท ฝากครบ 3 ปี ได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5 บาท พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 107 ล้านบาทต่อเดือน เปิดรับฝากผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile Plus และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ