กกร. ประเมินศก.ไทยปี 67 โตแบบอ่อนแอ 

“กกร.”ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2567 ยังคงกรอบเดิม GDP ขยายตัวได้ 2.8-3.3% ส่งออกโต 2-3% สินค้าไทยเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แถมโดนดัมพ์แหลก จี้รัฐยกเว้นเก็บVAT สินค้าออนไลน์ไม่เกิน1,500บาทเพื่อให้คนไทยแข่งขันได้

7 ก.พ. 2567 – นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยหลังการเป็นตัวแทนประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)ที่ประกอบด้วยส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ว่า กกร.ยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2567 คงเดิมที่คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) จะเติบโต 2.8-3.3% (ยังไม่รวมผลของมาตรการ Digital Wallet) ส่งออกโต 2-3.3% ขณะที่เงินเฟ้ออยู่ที่ 0.7-2%

“ เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้แต่ยังอ่อนแอ แม้ภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจ แต่ภาคการผลิตหดตัวต่อเนื่อง ทำให้การฟื้นตัวไม่ทั่วถึง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ติดลบต่อเนื่องเป็นสัญญาณความอ่อนแอของเศรษฐกิจในประเทศ ถือเป็นสัญญาณที่ควรติดตาม นอกจากนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที่สินค้าไทยหลายรายการเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แม้ว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตได้ราว 3% แต่ก็ดีกว่าประมาณการเดิมเล็กน้อย ขณะที่ส่งออกไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีปัจจัยติดตามทั้งการเลือกตั้งหลายประเทศ สงครามที่เสี่ยงจะขยายวง ความไม่สงบเพื่อนบ้าน” นายทวีกล่าว

ทั้งนี้กกร.มีความกังวลกับปัญหาสินค้าราคาถูกที่เข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทย และในตลาดอาเซียน ทั้งจากสินค้าออนไลน์ (E-commerce) และการเข้ามาใช้ประโยชน์จาก Free Trade Zone รวมถึงการลักลอบผ่านด่านศุลกากรโดยสำแดงข้อมูลเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้สินค้าราคาถูกรวมถึงสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานเข้ามาในประเทศกระทบต่อยอดขายโดยเฉพาะ SMEs ดังนั้น กกร. จึงขอให้รัฐเร่งทบทวนยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไม่เกิน 1,500 บาท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ประกอบการไทย มีการทบทวนนโยบายและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ใน Free Trade Zone รวมทั้ง การออกมาตรการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ เช่น การนำมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตลาด (Anti-Circumvention: AC) มาบังคับใช้ เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน