‘สมโภชน์ ’ชูยุทธศาสตร์ 4 ข้อประกาศพร้อมนั่งประธาน ส.อ.ท. คนที่ 17

‘สมโภชน์ ’ประกาศพร้อมนั่งประธาน ส.อ.ท.คนที่ 17หวังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ชูยุทธศาสตร์ 4 ประการ พร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหาไฟฟ้าราคาแพงด้วยพลังงานสะอาดราคาถูก

29 ก.พ.2567-นายสมโภชน์ อานุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในฐานะเป็นสมาชิกและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จะลงสมัครตำแหน่งประธาน ส.อ.ท. คนที่ 17 ในวาระนี้ (ปี 2567-2569) ถือเป็นอุดมการณ์ที่ต้องการรับใช้ชาติในฐานะภาคเอกชน โดยจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานมาช่วยประเทศชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดิบโตอย่างยั่งในอนาคต

ทั้งนี้ ส.อ.ท.ทำงานเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประการคือ1.ทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดประสานระหว่างภาครัฐกับเอกชน 2.สร้างพลังและเพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 3.ประสานภาครัฐให้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายย่อย-รายใหม่ในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่า และ 4.นำเอาความรู้ ความสามารถประสบการณ์ที่มีมาบูรณาการในเชิงรุกและเชิงรับทุกมิติ

“เรื่องนี้เป็นอุดมการณ์ที่ผมมีมาตั้งนานแล้วคืออยากสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ ผมเคยเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจนกระทั่งปัจจุบันทำหน้าที่บริหารธุรกิจในกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ต้องการนำเสนอไอเดียที่มีเพื่อให้เกิด Impact มากกว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพราะเชื่อว่า ส.อ.ท.คือแกนหลักของประเทศมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้เดิบโตขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเราไม่ควรอยู่ในสภาพตั้งรับควรอยู่ในเชิงรุก“ นายสมโภชน์ กล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่ละอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบแตกต่างกันออกไปมีทั้งที่ต้องการรับการส่งเสริมสนับสนุนหรือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหารวมถึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนเชื่อมกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะก่อให้เกิดประ โยชน์กับผู้ประกอบการแล้วยังตอบสนองภาครัฐให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้

นายสมโภชน์ กล่าวอีกว่า จะมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตต่อภาครัฐ อุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะต้องเตรียมแผนทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีโลกทุกมิติ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อให้ทันกติการะดับสากล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (BCG & ESG) และการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน

“ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ผมในฐานะสมาชิกและเป็นรองประธาน ส.อ.ท.ทำงานด้วยจิตอาสาโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือรับประโยชน์ใดๆ ครั้งนี้ถือเป็น โอกาสสำคัญที่ผมอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงขอเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธาน ส.อ.ท.เพื่อช่วยผลักคันให้อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยเติบโต อีกทั้งสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่ง” นายสมโภชน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าทำไมไม่รออีก 1 วาระ นายสมโภชน์ กล่าวว่า ไม่ได้มาเพื่อสร้างความขัดแย้งและที่ไม่รออีก 2 ปี เพราะว่า 1.ประเทศไทย รอไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไม่ดี การลงทุนไม่มา เปรียบเสมือนคนเป็นโรคมะเร็ง ถ้าเป็นระยะที่ 1 ยังพอรักษาได้ แต่ถ้าเป็นระยะที่ 4 จะรักษาไม่ได้ และ 2.การเลือกตั้งไม่ได้ทำให้เกิดการแตกแยกเพราะถ้าตนเองได้รับเลือกจะทำงานร่วมกับทุกคนได้และจะดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม

สำหรับเรื่องการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้ามีราคาแพง จะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรนั้น มีวิธีแก้ปัญหาคือ จะต้องหาคนใช้ไฟฟ้าให้มากขึ้น ต้องหาลูกค้าใหม่ เช่น ถ้ามีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก จะมีการใช้ไฟฟ้ามหาศาล ต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มแต่โรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดและจะเป็นพลังงานสะอาดราคาถูก การลงทุนจากต่างประเทศก็จะเกิดขึ้นตามมา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินค้าราคาถูกด้อยคุณภาพบุกตลาดไทยเพียบ ส.อ.ท.ชี้ผู้ประกอบการเสียหายหนัก

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI CEO Poll ครั้งที่ 38 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้หัวข้อ “สินค้าราคาถูกด้อยคุณภาพบุกตลาดไทย ภาคอุตสาหกรรมรับมืออย่างไร”