ธปท.เคาะแบงก์ไร้สาขาเริ่ม มิ.ย.69 เตรียมเปิดยื่นคำขอ 20 มี.ค.นี้

ธปท.เคาะแบงก์ไร้สาขาเริ่ม มิ.ย.69 เตรียมเปิดยื่นคำขอ 20 มี.ค.นี้ ยันแค่ 3 รายเหมาะสมแล้ว ย้ำต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์-ช่วยคนเข้าถึงแหล่งเงิน ไม่แข่งกันลดราคา

7 มี.ค. 2567 – นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การขออนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ว่าเป็นหนึ่งในแนวนโยบายด้านดิจิทัลที่สนับสนุนให้ภาคการเงินใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมอย่างรับผิดชอบ ซึ่ง ธปท.ต้องการเห็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ของลูกค้า เข้าถึงแหล่งเงิน และการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ต้นทุนลดลง ส่งผลให้ประชาชน

นางสาววิภาวิน พรหมบุญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า สิ่งที่ธปท.อยากเห็น (Green Line) คือ บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ มีบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะรายย่อยและเอสเอ็มอี สร้างประสบการณ์ใช้บริการทางการเงินดิจิทัลที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม

ขณะที่สิ่งที่ไม่อยากเห็น (Red Line) คือ แนวทางการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน หรือ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฝากเงิน และผู้ใช้บริการในวงกว้าง เช่น การประกอบธุรกิจในรูปแบบที่ไม่ยั่งยืน จากการเร่งขยายตัวธุรกิจ , การประกอบธุรกิจในรูปแบบที่ทำให้เกิดการแข่งขันในระบบการเงินอย่างไม่เหมาะสม เช่น การแข่งขันกันลดราคาจนไม่มีใครอยู่รอดได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน และการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และใช้อำนาจตลาดอย่างไม่เหมาะสม

ดังนั้น ธปท.จึงกำหนักคุณลักษณะถึงศักยภาพและความสามารถที่จะประกอบธุรกิจ 7 ด้าน คือ 1.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มีรูปแบบแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์และเป็นไปได้ 2.การเข้าถึง บริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลที่หลากหลาย 3.ความสามารถในการประกอบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล 4.การใช้เทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น มั่นคง ปลอดภัย และให้บริการได้ต่อเนื่อง เช่น กรรมการอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารในตำแหน่งสูงสุดด้านเทคโนโลยี มีประสบการณ์ด้าน IT หรือบริการดิจิทัล อย่างน้อย 3 ปี 5.ความรู้ความสามารถและธรรมาภิบาลของผู้ขออนุญาตและผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ 6.ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงธุรกิจทางการเงิน และ Risk Culture ที่ดี และ 7.ฐานะและการสนับสนุนทางการเงินของผู้ถือ

อย่างไรก็ดี ธปท.ยังมองว่าจำนวนธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่เหมาะสม คือไม่เกิน 3 ราย แต่ก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงการคลัง เพราะไม่อยากเห็นว่าเข้ามาประกอบกิจการไม่นานก็ต้องปิดลงไป หรือเข้ามาแล้วไม่สามารถดูแลความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะกระทบกับผู้ใช้บริการ แต่เมื่อเข้ามาแล้ว ต้องช่วยกระตุ้นการแข่งขันที่เหมาะสม และกำกับดูแลความเสี่ยงให้ประชาชน แต่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

นางสาวสุจารี มนชน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า ในวันที่ 19 มี.ค. นี้ ธปท.จะจัดประชุมชี้แจงให้แก่ผู้ที่สนใจยื่นคำขออนุญาตดำเนินธุรกิจ โดยหลังจากนั้นวันที่ 20 มี.ค.-19 ก.ย.2567 หรือประมาณ 6 เดือน จะเปิดรับคำขออนุญาต จากผู้สนใจสมัคร โดยผู้ขออนุญาตลงทะเบียนเพื่อขอใช้ช่องทางการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้ง และผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตจัดตั้ง และส่งเอกสารตามที่ธปท.กำหนด

ภายหลังจากปิดการรับคำขออนุญาตแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.2567-มิ.ย.2568 ธปท.และกระทรวงการคลังจะพิจารณาเอกสารและข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง ด้านกระทรวงการคลังจะพิจารณารายชื่อตามที่ธปท.เสนอ และประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งได้

หลังจากนั้น ในช่วงมิ.ย.2568-มิ.ย.2569 ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เตรียมความพร้อมด้านต่างๆก่อนยื่นขอรับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จากกระทรวงการคลังและเปิดดำเนินการ อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด อาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า จะได้เห็นธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา ในช่วงมิ.ย.2569

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สมาคมเศรษฐศาสตร์ฯ' ล่าชื่อ ออกแถลงการณ์ 'ความขัดแย้งระหว่าง ธปท.กับ ฝ่ายการเมือง'

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ในฐานะ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย และ นายวิศาล บุปผเวส เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รวบรวมรายชื่อเตรียมออกแถลงการณ์เรื่อง ความขัดแย้งระหว่าง ธปท.กับ ฝ่ายการเมือง มีใจความว่า