'คมนาคม' ตั้งเป้าปลดล็อคขอบกพร่องทางการบินจบภายในปีนี้

‘สุริยะ’สั่งหน่วยงานด้านการบินเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบมาตรฐาน FAA ภายในปีนี้ หวังดันไทยปลดล็อคสู่ CAT1 กลับบินเข้าน่านฟ้าอเมริกา ด้าน กพท.เผยประเด็นที่มีสาระสำคัญด้านความปลอดภัยดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

4 เม.ย.2567-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านการบิน โดยเฉพาะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เตรียมความพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่มาตรฐานการบินขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA CAT1) เพื่อให้สายการบินของไทยกลับไปให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้าน ซึ่ง กพท. จะได้ประสานงาน FAA เพื่อเข้าตรวจภายในปี 2567

สำหรับการยกระดับมาตรฐานด้านการบิน เป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) การบินของภูมิภาค โดยกระทรวงฯ มอบหมายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กพท. และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) บูรณาการแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน

“โดย ทอท.และ กพท.จะต้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนของแผนขยายขีดความสามารถท่าอากาศยาน ศึกษาทบทวน แผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสาร 80 ล้านคนในระยะสั้น 1 – 3 ปีนี้ และ 150 ล้านคนในระยะยาว ตามข้อสั่งการของรัฐบาล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และท่าอากาศยานอีก 4 แห่ง และที่จะสร้างใหม่อีก 2 แห่ง ทั้งที่ล้านนาและอันดามัน ให้เป็นรูปธรรม”นายสุริยะ กล่าว

นอกจากนี้ กพท.จะต้องดำเนินการวางแผนน่านฟ้า และตารางการบิน (slot) ให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่มมากขึ้น โดย กพท.ต้องร่วมกับผู้บริหารท่าอากาศยาน และสายการบินในการรื้อปรับเปลี่ยน slot การบินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยสูงสุด ให้เหมาะสมที่จะดึงสายการบินมาใช้ท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเป็นฮับเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารต่อเครื่อง  

ด้านนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กพท.อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาด้านการบินตามข้อแนะนำของ FAA ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยข้อบกพร่องตามมาตรฐาน FAA ที่มีสาระสำคัญด้านความปลอดภัยปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กพท.มั่นใจว่าจะสามารถผ่านการตรวจสอบและปรับระดับมาตรฐานด้านการบินของ FAA กลับมาเป็นระดับ category1 (อยู่ในมาตรฐาน) ซึ่งเป็นระดับปกติตามเดิมภายในปีนี้

สำหรับการยื่นปรับระดับมาตรฐานด้านการบิน FAA สืบเนื่องจากเมื่อปี 2558 FAA ได้ประกาศลดอันดับไทยอยู่ให้อยู่ใน Category 2 เนื่องจากไม่สามารถแก้ไข 36 ข้อบกพร่องได้ครบตามกำหนด ซึ่งสอดคล้องไปกับผลการตรวจสอบมาตรฐานด้านการบินจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) แต่ปัจจุบันไทยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องและตรวจสอบผ่านมาตรฐาน ICAO แล้ว

อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าจะสามารถยื่นรับการตรวจสอบจาก FAA และปรับระดับมาตรฐานด้านการบินจากระดับ category 2 (ต่ำกว่ามาตรฐาน) กลับเข้าสู่ category1 (อยู่ในมาตรฐาน) ซึ่งจะส่งผลให้สายการบินในไทยที่จดทะเบียนโดย กพท.สามารถกลับไปเปิดให้บริการ เพิ่มเที่ยวบินหรือเพิ่มจุดบินใหม่ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ที่ใช้มาตรฐานด้านการบินของ FAA ได้ตามปกติ

เพิ่มเพื่อน