'คุณหญิงกัลยา' คาด พ.ร.บ.การศึกษาฯ คลอด พ.ค.นี้ หลังผ่านสภาวาระ 3แล้ว

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวในการประชุมร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. กับการกระจายอำนาจทางการศึกษา ตอนหนึ่งว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ มีความสำคัญและขณะนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านสภาวาระที่ 3 แล้ว ซึ่งจะทำให้ความตั้งใจของพวกเราที่จะดำเนินงานการศึกษาให้กับลูก หลานเราเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เป็นเข็มทิศที่จะนำพาลูกหลานเราไปข้างหน้าในศตวรรษที่ 21 หรือ ยุคดิจิทัล ซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการแก้ปรับปรุงกฎหมายในอดีต และเพิ่มเติมกฎหมายใหม่ เพื่อให้สิ่งที่เราคาดหวังและฝันไว้ ว่า จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีภูมิคุ้มกัน และมีความสุขสำหรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ดังนั้นหากไม่มีกฎหมายฉบับนี้ก็จะทำให้เราทำงานได้ยากและไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าไม่ทีภารกิจใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำงานเด็กของเราคิดเป็น วิเคราะห์เป็นด้วยเหตุด้วยผลเชิงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กล้าตัดสินใจลงมือทำ และต้องรู้จักการอ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการเรียน Coding จะส่งเสริมทักษะเหล่านี้ ทำคนให้พร้อมกับโลกวูก้าที่มีความพลันพรวนมาก

“ดิฉันได้ยินปัญหา ได้ฟังข่าวอยู่ตลอดเวลา ว่า ครูไม่ค่อยมีอิสระในการบริหารจัดการในการศึกษาทั้งๆ ที่ผ่านมา มีการลดการเรียนเพิ่มความรู้ ซึ่งสามารถจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นได้ แต่ในทางปฏิบัติหลักสูตรท้องถิ่นไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะทำแล้วไม่เพิ่มวิทยฐานะ ดังนั้นหากกฎหมายใหม่สามารถประเมินการสอนครูและการเรียนของนักเรียนในรูปแบบทันสมัยได้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติได้จริงก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อครูและผู้บริหารสถานศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อย่างสนุก เพราะดิฉันคิดว่าหากการเรียนไม่ว่าจะยากแค่นั้น ถ้าสนุกเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ และการรู้ต่อไปนี้จะต้องนำความรู้มาใช้ให้เกิด เริ่มต้นจากครอบครัวสร้างเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวได้”รมช.ศธ.กล่าว

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีปฏิรูปการศึกษามาหลายครั้ง และเป็นการปฏิรูปโครงสร้าง โดยต่อจากนี้ ร่างพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับนี้จะปฏิรูปการศึกษาแบบถึงตัวผู้เรียนโดยตรงและลดความเหลื่อมล้ำ เด็กจะอยู่บนเขาหรือชายขอบจะต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน และการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ ทำเพื่อให้ร่างพ.ร.บ นี้ เป็นแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาที่มุ่งเน้าให้การศึกษามีความเป็นอิสระ บริหารจัดการ กระจายอำนาจให้หน่วยงาน ทำให้จริงจังและเกิดขึ้นจริงให้ได้ ทั้งนี้ตนคาดว่าร่างพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับนี้จะคลอดภายในเดือนพฤษภาคมนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเร่งสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

'รัดเกล้า' เผยรัฐเร่งสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่อคนรุ่นใหม่ หลัง ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์เวียงจันทน์ฯ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรับกับสภาพภูมิอากาศของเด็กปฐมวัยในอาเซียน

16 พ.ค.เปิดเทอมแน่แต่ให้สิทธิ์โรงเรียนเลื่อนหากมี 'โควิด-ฝุ่นพิษ-อากาศร้อน'

รัฐบาลย้ำ สพฐ.พร้อมเปิดเทอม 16 พ.ค. นี้ กำชับผู้บริหารโรงเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ

'ครูอุ้ม-ครูเอ' เผย เตรียมจัดใหญ่มหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 4 ภูมิภาค พร้อมอัพเกรดหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1-ม. 6 ให้มีความเหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปัจจุบัน

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้แผนการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีความคืบหน้าไปมาก ภายใต้การดำเนินการ 6 กิจกรรมหลัก สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

“รมช.สุรศักดิ์” ร่วมถก การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ครั้งที่ 1/2567 ที่

“รมช.สุรศักดิ์” เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Kick Off Soft Power

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Kick Off Soft Power