ศธ. เตรียมคลอดมาตรการความปลอดภัยในรร. ให้เด็กเรียนสนุก

ศธ. เตรียม คลอดมาตรการความปลอดภัยใน รร. ให้เด็กเรียนสนุก “ตรีนุช” ลั่น ศธ.จะมานั่งรอให้เกิดปัญหาและตามแก้ไขภายหลังไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

28 มิ.ย.5656-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข ว่า การประชุมดังกล่าวมาจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้ไปสู่จุดนั้นได้จำเป็นจะต้องพัฒนาทั้ง 4 H ได้แก่ (Head) ฉลาด เก่ง มีความรู้ความสามารถ (Heart) ดี เป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม(Hand) มีทักษะด้านอาชีพใช้ความสามารถตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ (Health) แข็งแรง รอบรู้ พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงมีความจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อมุ่งไปสู่ความปลอดภัยในสถานศึกษาครบทุกมิติ

“ทุกวันนี้การพัฒนาผู้เรียนมีความซับซ้อนหลากหลายมิติไม่ว่าเป็นการเรียนที่ส่งผลให้เด็กเกิดความเครียด หรือสภาพปัญหาสังคมที่บีบคั้นนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่ง ศธ.จะมานั่งรอให้เกิดปัญหาและตามแก้ไขภายหลังไม่ได้อีกต่อไปแล้ว โดยเราจะต้องทำงานเชิงรุกและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำนโยบายและมาตรการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้เรียนอย่างสนุกและสถานศึกษามีความปลอดภัยทุกมิติ”รมว.ศธ.กล่าวและว่า สำหรับการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On site ทั่วประเทศนั้นต้องยอมรับว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการแผนเผชิญเหตุได้เป็นอย่างดี แม้จะมีจำนวนนักเรียนที่ยังติดเชื้อแต่สถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามาตรการของ ศธ.

เพิ่มเพื่อน