อย. ยันแป้งฝุ่นเด็กที่ขายในไทยปลอดภัย โดยเฉพาะ'แป้งจอห์นสันฯ' ไม่พบแร่ใยหิน

13ส.ค.2565-จากการที่บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) ประกาศจะหยุดจําหน่ายแป้งเด็กที่ทําจากทัลคัม(Talcum) ทั่วโลกภายในปี 2566 เนื่องจากมีเหตุฟ้องร้องว่าผลิตภัณฑ์แป้งเด็กที่ทําจากทัลคัมพบการปนเปื้อนของแร่ใยหิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั้น เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเผยว่า แป้งฝุ่นโรยตัวมีส่วนประกอบหลัก คือ ทัลคัม (Talcum) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติช่วยดูดซับความชื้น ให้ความรู้สึกสบาย นุ่มลื่นผิว มีการใช้มาเป็นเวลานาน โดยทัลคัมที่นํามาใช้ในเครื่องสําอางต้องมีความบริสุทธิ์สูง ไม่มีการปนเปื้อนของแร่ใยหิน (Asbestos) และปัจจุบันทัลคัมยังคงเป็นสารที่ปลอดภัยสามารถนํามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางได้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยของแป้งฝุ่นโรยตัวที่อาจมีการปนเปื้อนของแร่ใยหินมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบัน โดยได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวที่มีส่วนผสมของทัลคัมหลายยี่ห้อ รวมทั้งยี่ห้อจอห์นสันแอนด์ จอห์นสัน รวมจํานวน 133 ตัวอย่าง ล่าสุด ในปี 2563-2565 เก็บส่งตรวจวิเคราะห์ จํานวน 20 ตัวอย่างเป็นยี่ห้อจอนห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํานวน 6 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหินแต่อย่างใด ขอให้ผู้บริโภควางใจสําหรับแร่ใยหินเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสําอาง หากตรวจพบแร่ใยหินในแป้งฝุ่นโรยตัวจะเข้าข่ายเป็นเครื่องสําอางที่มีสารห้ามใช้ จัดเป็นเครื่องสําอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้ามีโทษจําคุกไม่เกิน 5ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้แนะนําการใช้แป้งฝุ่นโรยตัวว่า ไม่ควรใช้ในปริมาณมาก ๆ เพราะผงแป้งจะฟุ้งกระจาย หากสูดดมเข้าไปอาจทําให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ นอกจากนี้ กฎหมายได้กําหนดให้แสดงคําเตือนที่ฉลากของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า3 ปี ว่า “ระวังอย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็ก” ทั้งนี้หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai,Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุขจ.นนทบุรี 11004 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เพิ่มเพื่อน