มิติใหม่ 'ตรีนุช' ตั้ง4กุนซือ 'ไพบูลย์-บัณฑิต-สุเทพ-ปิยะพันธ์'

นั่งที่ปรึกษาหวังช่วยขับเคลื่อนงานหนี้ครู พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ยกระดับอาชีวะ และดูแลกฎหมายการศึกษา ส่วนแต่งตั้งซี 10 ศธ.5 ตำแหน่งเสนอให้ครม. พิจารณาแล้ว

15พ.ย.2564-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายไพบูลย์ เสียงก้อง อดีตตุลากรศาลปกครองสูงสุด นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าที่ร้อยเอกปิยะพันธ์ ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ และ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (เลขาฯ รมว.แรงงาน) ซึ่งจะมีอำนาจหน้าให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ ประกอบกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานในอำนาจหน้าที่ของ รมว.ศธ. ให้มีประสิทธิภาพ

“บุคคลที่ดิฉันแต่งขึ้นนั้น มาจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน เช่น ว่าที่ร้อยเอก ปิยะพันธ์ มาจากธนาคารกรุงเทพ จะให้เข้ามาช่วยดูแลแก้ปัญหาหนี้ครู เพื่อสร้างกลไกทางการเงินให้แก่ครูอย่างเป็นระบบ ส่วนคุณบัณฑิต จะให้เข้ามาช่วยดำเนินการเรื่องการพัฒนาครูทั้งระบบ ขณะที่นายสุเทพ จะเข้ามาดูเรื่องการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะการยกระดับฝีมือแรงงานของผู้เรียนสายอาชีพ รวมถึงนายไพบูลย์ จะรับผิดชอบดูแลกฎหมายการศึกษาต่างๆ ของ ศธ. ทั้งนี้การแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้เป็นข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อนงานการศึกษา และทำให้นโยบายการศึกษาจับต้องได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ที่ยังว่างอยู่ 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ ศธ. จำนวน 4 ราย และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 1 รายนั้น ขณะนี้ตนได้เสนอรายชื่อทั้งหมดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าในกระบวนการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีติดขัดอะไรหรือไม่ โดยรายชื่อที่ตนเสนอไปเป็นการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมตามลำดับอาวุโสปกติ ซึ่งคาดว่าในเร็วๆ นี้ คาดว่าจะนำเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้ ทั้งนี้ในส่วนประเด็นการสรรหาประธานและกรรมการคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น ตนได้เห็นข้อมูลที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เสนอมาแล้ว ซึ่งเบื้องต้นไม่ได้ติดปัญหาอะไรยืนยันตามรายชื่อที่คุณหญิงกัลยาเสนอมา แต่ขอปรับรายละเอียดอีกเล็กน้อย และคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาเร็วๆ นี้เช่นเดียวกัน เพราะทราบดีว่าคณะกรรมการ สมศ.ว่างมานานกว่า 3 ปีแล้ว อีกทั้งจะได้ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างเต็มรูปแบบ

เพิ่มเพื่อน