บอร์ด สกสค. เตรียมพิจารณา 'เลขาฯ สกสค.'ไม่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน

13ม.ค.65-นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการ สกสค.ที่มีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้ลงนามเกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติงานเลขาฯ สกสค.ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ดังกล่าว ตนได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินให้ นายธนพร สมศรี เลขาฯ สกสค. รับทราบภายใน 15 วัน แต่จนถึงขณะนี้นายธนพร ยังไม่ได้ส่งผลงานการประเมินมาให้ตนพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ดังนั้นตนจึงได้สรุปรายงานให้รมว.ศธ. รับทราบว่านายธนพร ไม่ได้ส่งผลงานให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อนำมาพิจารณาแต่อย่างใด โดยการดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นไรนั้นจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ สกสค.ที่จะพิจารณาต่อไป

ด้านนางสาวตรีนุช กล่าวว่า ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานเลขาฯ สกสค.ได้ส่งสรุปการประเมินดังกล่าวมาให้ตนพิจารณาแล้ว ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะประชุมคณะกรรมการ สกสค.เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากผู้ถูกประเมินไม่ส่งผลงานการประเมินก็คงต้องขอหารือฝ่ายกฎหมายก่อน ว่า จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ซึ่งจะดูระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สกสค.ด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ยืนยันว่าเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาฯ สกสค.นั้น ถือว่า มีความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินที่ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินที่ใช้โดยทั่วไปตามองค์กรหรือหน่วยงานระดับสูง เพราะเกณฑ์ประเมินดังกล่าวจะต้องผ่านร้อยละ 65 นั้นถือว่ามีมาตรฐานมากที่สุดแล้ว ขณะที่เกณฑ์ประเมินของหน่วยงานอื่นๆ จะต้องผ่านการประเมินร้อยละ 80 ส่วนประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคุรุสภานั้น ตนทราบว่ายังเป็นเรื่องลับ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกัน

เพิ่มเพื่อน