ศิริราชผนึก 3 รพ. ผ่าตัดข้อเทียมด้วยหุ่นยนต์แห่งแรกในไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ ลดเวลารอคิวนาน 1-2 ปี

7 ก.พ.65 -โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก แถลงข่าวเปิดให้บริการ “ศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริราช(Si-ELITE)” ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกและข้อแห่งแรกในประเทศไทย ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าและสะโพก เพื่อให้ประชาชนทุกสิทธิ์สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า จากนโยบายในการผลักดันศิริราชก้าวสู่ World Changer นำร่องต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการเริ่มใช้หุ่นยนต์มาช่วยแพทย์ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ 2550 จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ การผ่าตัดเนื้องอกหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร เนื้องอกตับอ่อนไส้เลื่อนช่องกระบังลม จนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือของ 3 โรงพยาบาล ในการขับเคลื่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ที่ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ขวา- รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ศูนย์ Si-ELITE เป็น 1 ในศูนย์ ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช (SiCOE) ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ครอบคลุมทั้งงานบริการ การศึกษา การวิจัย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผ่าตัด นั่นก็คือ การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด Robotic Surgery มาใช้กับผู้ป่วยทุกระดับภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากความร่วมมือของทั้ง 3 โรงพยาบาลที่มีเป้าหมายคือ การผ่าตัดรักษาข้อเทียมผลการรักษาจะต้องหายเจ็บเร็ว ฟื้นตัวเร็ว และใช้งานได้นาน ดังนั้นในการลงทุนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะทำให้คนไข้จาก 3 โรงพยาบาลเข้าถึงทั้งหมด หรือสามารถส่งตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นสังกัด มาผ่าตัดที่รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้ในวันเวลาราชการปกติ ทำให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษาของแต่ละโรงพยาบาล และเสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์การรักษาได้ตามปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

“นอกจากจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงสุดแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียมได้ทั้ง 3 โรงพยาบาล ลดระยะเวลาการรอคอย (waiting list) ที่ยาวนาน 1-2 ปี จากข้อจำกัดของจำนวนห้องผ่าตัดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ดังนั้นศูนย์ Si-ELITE นี้จึงเป็นการขยายจำนวนการผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้อย่างน้อยปีละ 300 – 400 ราย/ปี เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน” ผอ.รพ.ศิริราช กล่าว

ด้าน ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริราช(Si-ELITE) กล่าวว่า ข้อเสื่อม เกิดจากการใช้งานของร่างกาย และการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หรือเมื่อในช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป โดยโรคข้อเสื่อมมีได้หลายระยะ ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ป่วยข้อเสื่อมระยะสุดท้ายประมาณ 6-7 ล้านคน ส่วนระยะเริ่มต้นมีประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรประเทศไทย เนื่องจากคนไทยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการรักษาข้อเสื่อม เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ดังนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมจึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ก็เป็นเทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวหน้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในเซาท์ อีสเอเชียที่มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ช่วยผ่าตัดข้อเทียม

หัวหน้าศูนย์ Si-ELITE กล่าวอีกว่า สำหรับการทำงานหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะอยู่ภายใต้การควบคุมของศัลยแพทย์ เริ่มตั้งแต่การวางแผนผ่าตัดล่วงหน้า ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวเร็ว สามารถยืน เดินได้ภายใน 1-2 วัน แม่นยำ รวดเร็ว และช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ในการผ่าตัดจะมีการแสดงตัวเลขให้เห็นบนจอคอมพิวเตอร์แบบ Real Time คอยเตือน และล็อกการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ผ่าตัดไม่ให้ออกนอกตำแหน่งที่วางแผนไว้ ดังนั้นเมื่อหุ่นยนต์พบการผ่าตัดที่ผิดจากการวางแผนก็จะหยุดการผ่าตัดทันที ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย แต่ทั้งนี้แพทย์ก็จะต้องเรียนรู้การบังคับใช้หุ่นยนต์ให้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ ในอนาคตคาดว่าจะขยายไปยังโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงในการรักษามากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยข้อเข่าและข้อสะโพกที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมศิริราช โทร. 0 2419 7964 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ศิริราช' แจ้งเตียงผู้ป่วยวิกฤติโควิดเต็มทุกห้อง!

เฟซบุ๊กเพจ “Siriraj Piyamaharajkarun Hospital” ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 แจ้งให้ทราบว่า “ขณะนี้เตียงผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) และเตียงผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับดูแลผู้ป่วย

ครม.อนุมัติ 3.8 พันล้าน สร้างอาคาร รพ.ศิริราช และสถานีรถไฟฟ้า เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติการดำเนินโครงการอาคารรักษาพยาบาลและสถานีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,851.27 ล้านบาท

'ในหลวง' ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช

ส่งกำลังใจ 'ผู้ว่าฯหมูป่า' เข้าผ่าตัดใหญ่ นอนรักษาตัว 3 สัปดาห์แล้ว หายเมื่อไหร่พร้อมลุย

เพจเฟซบุ๊ก PR.Thailand โพสต์ภาพนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมข้อความระบุว่า ขอส่งกำลังใจให้ผู้ว่าฯหมูป่าหายป่วยไวๆ