OR สนับสนุนพื้นที่ พีทีที สเตชั่น ใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ของ รพ.ศิริราช

OR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ในโครงการ “Mobile Stroke Unit - Stroke One Stop (MSU-SOS)” ของ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นจุดนัดพบของรถฉุกเฉิน และรถพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีก่อนจะเคลื่อนย้ายไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า OR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต เนื่องจาก OR ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เป็นปัญหาสุขสภาวะที่สำคัญของประเทศไทย จึงได้ร่วมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช” หรือ “Mobile Stroke Unit - Stroke One Stop (MSU-SOS)” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดความพิการและอัตราการเสียชีวิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีพีทีที สเตชั่นที่เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 11 สถานี   และมีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการช่วยเหลือที่จุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตในพีทีที สเตชั่น มากกว่า 900 ราย โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้คน ชุมชน และสังคม รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR คือ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริงและยั่งยืน

นอกจากนี้ OR ยังร่วมสนับสนุนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ซึ่งจัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยของโรคหลอดเลือดสมอง และมาร่วมออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทย “ไร้สโตรค” ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

OR ยันไม่โกงค่าการตลาดเฉลี่ยได้ 2 บาท/ลิตร

โออาร์ยันค่าการตลาดไม่สูงได้ เฉลี่ยได้ 2 บาท/ลิตร ชี้ตัวเลขรัฐไม่ตรง สนพ. ประกาศเพราะใช้คนละสูตรคำนวน ชี้นำเข้าน้ำมันแพงกว่าผลิตในไทยลิตรละ 1 บาท

รอก่อน ‘โออาร์-บางจาก’ ลดราคาเบนซิน 50 สตางค์/ลิตร

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 50 สตางค์/ลิตร

OR ขอแสดงความเสียใจ กรณีป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จ.ชลบุรี ล้ม จากกระแสลมแรง เร่งตรวจสอบ พร้อมดูแลผู้เสียหายอย่างดีที่สุด

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริการด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ป้ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ถนนสุขุมวิท ขาออก กม. 120 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ล้ม จากพายุและกระแสลมรุนแรง

OR สนับสนุนชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้เกษตรกร เพื่อให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พร้อมสนับสนุนโซล่าเซลล์และพลาสติกคลุมโรงเรือนแก่เกษตรกรอำเภอแม่วางและอำเภอสะเมิงในการปลูกผักอินทรีย์

OR – สปสช. – คลิกนิก ร่วมเปิด “โอบอ้อมคลินิก” สาขาแรก ใน “พีทีที สเตชั่น” เสริมจุดแข็งธุรกิจไลฟ์สไตล์

OR - สปสช. – คลิกนิก (Clicknic) ร่วมเปิดโครงการนำร่อง “โอบอ้อมคลินิก” คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในพีทีที สเตชั่น ตอบโจทย์แนวคิดให้บริการด้านสาธารณสุขรูปแบบใหม่

OR ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการปลูกกาแฟ สร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)