อังคาร, 4 ตุลาคม 2565

สภาพอากาศวันนี้
THAILAND 32.5°C/24.3°C

สิ่งแวดล้อม

หนาวนี้สู้ฝุ่น ’PM2.5’ ได้ต้องทำแผนเชิงรุก!

แม้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศ pm 2.5 จะถูกพูดถึงและหยิบยกเป็นปัญหาระดับชาติไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่สำหรับกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ปัญหาฝุ่นพิษเป็นประเด็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน คนกรุงต้องใช้ชีวิตกับอากาศเป็นพิษ

วิพากษ์ปรับปรุง 'คลองช่องนนทรี' 980 ล้าน ใช้งบไปกับอะไร

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งคำถามต่อโครงการพัฒนาคลองชองนนทรี โดยกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 980 ล้านบาท ว่าด้วยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโครงการ, ประชาชนและสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนอย่างไรบ้าง, ใครมีหน้าที่รับผิดชอบตอบคำถามจากประชาชน, หนึ่งในหน้าที่ของคลองคือการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม แล้วการออกแบบปรับปรุงคลองตอบโจทย์ข้อนี้อย่างไร, จะปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองได้

เผยพลาสติกจาก 'โคล่า-เป๊ปซี่' สร้างขยะสูงสุดติดต่อกัน 4ปี

รายงานการเก็บขยะและตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก หรือ Brand Audit โดย Break Free From Plastic เผยบริษัท โคคา-โคล่า และเป๊ปซี่โคติดอันดับผู้ก่อมลพิษพลาสติกมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

เตือนอากาศนิ่งฝุ่นพิษสะสม 24-26 ต.ค.

25 ต.ค. 2564 – นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขฝุ่น PM2.5 โดยจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าใน

เทรนด์ปลูกต้นไม้ ระวังทำลายพันธุกรรมธรรมชาติ

กระแสต้นไม้ฟีเวอร์ โดยเฉพาะไม้ด่าง และบอนสี มาแรงฉุดไม่อยู่ ราคาพุ่งทะยานทะลุเลขหกหลัก อย่างน่าประหลาดใจในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดมากกว่า 2 ปี ยังลามไปถึงไม้ประดับพันธุ์แปลก ไม้ป่าหายากหลายชนิด ราคาขยับสูง เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น