'ศาลปกครองกลาง' ยกฟ้อง ร้องให้ยกเลิกโครงการ 'สราญรมย์วินด์ฟาร์ม'

"ศาลปกครองกลาง" ยกฟ้องปมสมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมชาวโคราช 1,125 ราย ร้องขอสั่งเลิกโครงการสราญรมย์วินด์ฟาร์ม ชี้ใบอนุญาตออกโดยชอบ-ไม่ละเมิด

23 มี.ค.2565 - ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่สมาคมนักกฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมพวกรวม1,125 คนซึ่งเป็นประชาชนชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาพักอาศัยและทำกินใกล้ชิดติดกับเสากังหันลมในบริเวณพื้นที่ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ยื่นฟ้องคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและบริษัทกรีอินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด ขอให้เพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม(โครงการสราญรมย์วินด์ฟาร์ม)เพื่อจำหน่าย และรื้อถอนเสากังหันลมออกจากพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายกับชาวบ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยศาลฯให้เหตุผลว่าโครงการสราญรมย์วินด์ฟาร์ม ไม่ใช่การดำเนินการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ อนามัยของประชาชนหรือชุมชน ที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญ60แต่โครงการมีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปซึ่งก็พบว่าบริษัทกรีโนเวชั่นฯได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ตามสมควรแก่กรณีแล้ว

ส่วนตำแหน่งที่ตั้งของกังหันลมในโครงการ ระยะห่างจากโคนเสาถึงเขตที่ดินของบ้านหรือที่อยู่อาศัยฯ ที่ชาวบ้านอ้างว่ากระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เพราะกังหันลมส่งเสียงดังทั้งกลางวันและกลางคืนกระทบต่อสุขภาพ การพักผ่อน และยังมีผลทำให้ที่ดินบริเวณใกล้เคียงแห้งเร็วขึ้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผลการเกษตรกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นกแมลงอากาศแปรปรวน ทำให้ผิดไปจากธรรมชาตินั้น ศาลฯเห็นว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีมติผ่อนปรนการดำเนินการตามข้อ 5(3)(ก)ของประกาศคณะกรรมการกิจการพลังงานเรื่องกำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมีเหตุผลอันสมควรและได้คำนึงถึงผลกระทบความปลอดภัยของประชาชนพอสมควรแก่กรณี ซึ่งบริษัทกรีโนเวชั่นฯได้ดำเนินการก่อสร้างเสากังหันลมไปตามที่ได้รับการผ่อนปรนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยชอบแล้ว และจากรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงจากกิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมบริเวณชุมชนในต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.63 และวันที่ 10-11 มิ.ย. 63ซึ่งศาล พยานผู้เชี่ยวชาญ คู่กรณีและตัวแทนของคู่กรณีทุกฝ่าย ร่วมกันตรวจสอบสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่พิพาท และตรวจวัดระดับเสียงของกังหันลมในโครงการจำนวน 3 จุดพบว่ายังไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงยังไม่อาจถือว่ามีการกระทำละเมิดต่อชาวบ้านทั้ง 1,125รายที่เป็นผู้ฟ้องคดี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปปช.นครราชสีมา จ่อฟัน 2 เทศบาล-นายก อบต. ส่อทุจริตจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมา (ปปช.จ.นม.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายปริญญา วิกุล

เอาแล้ว! ศาลพิพากษาปมที่ดินเขากระโดง 'กรมที่ดิน' ละเลยหน้าที่เร่งให้สำรวจเพิกถอนใน 60 วัน

อธิบดีที่ดินเผยศาลปกครองกลางพิพากษาตามที่ รฟท.ฟ้องปมที่ดินเขากระโดง สั่ง กรมที่ดินจับมือ รฟท.ลุยสอบแนวที่ดิน เตรียมตั้ง กก.ตามมาตรา 61 สอบให้แล้วเสร็จใน 60 วัน

ระทึก! ศาลปกครองสูงสุด นัดไต่สวน 'แบ่งเขตเลือกตั้ง' 4 คดีรวด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 30 มี.ค.นี้เวลา 13.30 น.ศาลปกครองสูงสุดนัดไต่สวนใน 3 คดีที่มีผู้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศกกต.เรื่องแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งลงวันที่ 16 มี.ค.66 โดยคดีแรก