ครม.ต่ออายุอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อีก 1 ปีพร้อมตั้งบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่

12 เม.ย. 2565 – นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 12 เมษายน 2565 ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายระพี ผ่องบุพกิจ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนนายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอื่นเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไปโดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดังนี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ

พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา กรรมการ

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช กรรมการ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กรรมการ

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการ

รองศาสตราจารย์กุลยศ อุดมวงศ์เสรี กรรมการ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อไปอีก 1 ปีตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากยังมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอาแน่! ครม.เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแจกเงินหมื่น ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการ

รัฐบาล ไฟเขียวแผนบริหารหนี้สาธารณะ เคาะก่อหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านบาท

“ครม.” ไฟเขียวแผนบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบ 2567 เคาะก่อหนี้ใหม่ 1.94 แสนล้านบาท ชดเชยขาดดุลปีงบ 2566 พร้อมบี้ รฟท.-ขสมก. เร่งเพิ่มรายได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้เพียงพอชำระหนี้

ครม. ประกาศให้วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นชื่อ 'วันนวมินทรมหาราช'

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุม ครม.รับทราบและนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ผ่าแผน 'สิงห์หนู' จัดทัพผู้บริหารระดับสูงมหาดไทย

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มสิงห์ดำ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นพี่ใหญ่ของสิงห์ดำ ยังคงผงาดอยู่ในแผงอำนาจของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง และถูกมองว่า

เช็กชื่อ! ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง และขรก.ประจำ 'ไพโรจน์ โชติกเสถียร' นั่งปลัดแรงงาน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้