ทอ.ปรับโครงสร้าง ปรับเกลี่ยอัตรา-จัดกลุ่มงานใหม่ ไม่เพิ่มงบฯ รองรับอากาศยานรบรุ่นที่5

กองทัพอากาศปรับโครงสร้างหน่วยกำลังรบของกองทัพอากาศ ปรับเกลี่ยอัตรา-จัดกลุ่มงานใหม่ ไม่เพิ่มงบฯ รองรับการเพิ่มขีดความ คลอบคลุมการปฏิบัติ 3 มิติ รองรับอากาศยานรบรุ่นที่5

24 พ.ค.2565- พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยถึงรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกำลังรบของกองทัพอากาศ จาก “กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ” ยกระดับขึ้นเป็น “กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ” ซึ่งที่ประชุมสภากลาโหมมีมติเห็นชอบตามที่กองทัพอากาศเสนอ ในการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

โดยกองทัพอากาศ ได้วางแผนและดำเนินการ ใน 2 ส่วนสำคัญ คือ (1) ปรับแก้ไขชื่อและภารกิจของหน่วย และ (2) ปรับปรุงโครงสร้างการจัด กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการจัดส่วนราชการกลาโหม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในการดำเนินการ และนำมาสู่การอนุมัติหลักการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ให้กองทัพอากาศ แก้ไขพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ ในการปรับกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และปรับปรุงโครงสร้างการจัด ในลักษณะคู่ขนาน นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภากลาโหม

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัด กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้ครอบคลุมมิติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ ถือเป็น Multi-Domain Organization เบื้องต้น และเริ่มทดลองใช้งานเพื่อพลางตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยใช้หลักการปรับเกลี่ยอัตราและจัดกลุ่มงานใหม่ของหน่วยงานที่มีความจำเป็นลดน้อยลง แล้วเพิ่มให้กับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งการปรับโอนอัตรากำลังพลดังกล่าว ไม่ทำให้งบประมาณรายจ่ายกำลังพลภาครัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น

การปรับโครงสร้างการจัดในครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม ให้ครอบคลุมการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติสามารถรองรับการปฏิบัติการของอากาศยานรบ ยุคที่ 5 ที่วางแผนจะจัดหาในอนาคต ทั้งยังส่งผลดีต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพและกองทัพไทย ตอบสนองต่อภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนจะใช้เป็นหน่วยนำร่องต้นแบบ ก่อนที่จะขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นของกองทัพอากาศต่อไป

อนึ่ง กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีความกระชับ ทรงประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย “เน้นคุณภาพ เหนือปริมาณ” เพื่อพัฒนาสู่การเป็น “กองทัพอากาศคุณภาพ” ในอนาคต โดยใช้แนวทางมุ่งประโยชน์สูงสุดในการใช้งานกำลังพล ด้วยการนำกำลังพล ที่มีภาระงานน้อยมาปฏิบัติงานให้เหมาะสม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน กองทัพอากาศ เหล่าทัพ และกองทัพไทย ตามนโยบายกระทรวงกลาโหม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทอ. ตั้ง กก.สอบ พลทหารผูกคอดับ แจงป่วยซึมเศร้า พร้อมเยียวยาครอบครัว

'ผบ.ทอ.' เสียใจ พลทหารผูกคอเสียชีวิตในค่าย ทัพอากาศยันป่วยซึมเศร้า สั่งตั้งกก.สอบ พร้อมดูแลสิทธิกำลังพลช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่

'ทัพอากาศ' เอาด้วย! บอยคอต 'ลาซาด้า' ขอกำลังพลไตร่ตรองซื้อสินค้าลดทอนคุณค่ามนุษย์

พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ LAZADA ได้ลงโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้อื่นตามที่รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น ในส่วนของกองทัพอากาศ จึงขอความร่วมมือกำลังพลของกองทัพอากาศและครอบครัว ดังนี้

'ทอ.' เผย กรรมการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ วางแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 8 ข้อ

ทอ.เผย กรรมการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ วางแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 8 ข้อ เพื่อพึ่งพาตนเองในอนาคต โดยคำนึงถึงคุณภาพของกำลังทางอากาศและขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ

ทอ. แจงเอฟ-16 ตกที่ชัยภูมิ เป็นเครื่องบินมือสองจากสหรัฐ อายุ 40 ปี ซ่อมบำรุงตามวงรอบ

ตามที่เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 ก (F-16A) หมายเลข 10331 สังกัดฝูงบิน 103 กองบิน 1 ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 บริเวณพื้นที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ขณะฝึกบินในภารกิจการบินขับไล่ขั้นมูลฐาน โดยนักบินสามารถดีดตัวออกจากเครื่องบินอย่างปลอดภัย นั้น

โฆษก ทอ. เผยเครื่องบินขับไล่ F-16A ตกระหว่างฝึกที่ชัยภูมิ นักบินดีดตัวทัน

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า วันนี้ (วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565เวลาประมาณ 13.40 น. มีรายงานเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 ก (F-16A) หมายเลข 10331 สังกัดฝูงบิน 103 กองบิน 1