ประกาศให้ พลเอกไพบูลย์-อดีตปลัดกลาโหม เป็นคนไร้ความสามารถ

1 ก.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี) เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พลตรี พจน์ เอมพันธุ์

คดีแพ่งหมายเลขดําที่ ยชพ 144/2564 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ 283/2564

ด้วย พลตรี พจน์ เอมพันธุ์ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคําสั่งให้ พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว เห็นว่า อาการของ พลเอก ไพบูลย์ เข้าลักษณะ บุคคลวิกลจริต ผู้ร้องเป็นบุตรของพลเอก ไพบูลย์ และเป็นผู้ดูแล พลเอก ไพบูลย์ มาโดยตลอด จึงเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคําสั่งว่า พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ พลตรี พจน์ เอมพันธุ์ ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

วรพจน์ เวียงจันทร์

ผู้พิพากษา

สำหรับ พลเอกไพบูลย์ เอมพันธุ์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม คนที่ 42 เคยตำรงตำแหน่งหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2539

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ทนายความ' แนะยื่นคำร้องต่อศาลสั่งให้ 'หลวงปู่แสง' เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ข้องใจยังให้พบญาติโยมเพื่ออะไร

'ทนายความ'ชี้เมื่อหมอมีความเห็นว่า 'หลวงปู่แสง' เป็นโรคอัลไซเมอร์ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลสั่งให้ท่านเป็นบุคคลไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลได้ ข้องใจขนาดนี้แล้วยังให้รับแขกพบญาติโยม เพื่ออะไร