รมว.แรงงาน แจงมาตรการสกัดผู้ลักลอบไปทำงานเกาหลีผิดกฎหมาย

4 ส.ค.2565 - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีทางการเกาหลีใต้ปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของคนไทยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง (คนไทยขอเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ประมาณ 10,000 คน ถูกปฏิเสธแล้ว 5,000 คน) เกี่ยวกับเรื่องนี้ตนมิได้นิ่งนอนใจ กระทรวงแรงงานมีด่านตรวจคนหางานทั่วประเทศถึง 25 ด่าน ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการกรมการจัดหางานตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศอย่างเข้มงวด ใน 2 ด่านที่คนหางานมักเดินทางผ่านด่านไปทำงาน คือด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ที่ในปี 2565 มีการระงับการเดินทางผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศแล้ว จำนวน 328 คน และย้ำเตือนให้ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินคดีผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

โดยปัจจุบันได้มีการขยายผล จับกุม ดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนแล้ว 112 ราย เป็นการหลอกลวงคนหางานทั้งสิ้น 158 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จำนวน 12,758,210 บาท พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เอาจริงเอาจังและเข้มงวดกับการดำเนินการใน 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการปราบปราม และมาตรการด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์

“ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าใจพี่น้องแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ผมและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเจรจาขอโควตางานเกษตรตามฤดูกาลกับเมืองต่าง ๆ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้พี่น้องคนไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงร่าง MOU ให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามขอให้คนหางานทุกคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะการลักลอบเข้าประเทศเพื่อทำงานอย่างไม่ถูกต้องของคนเพียงบางส่วน นอกจากทำให้คนไทยทั้งหมดเสียชื่อเสียง เสียโอกาสในการท่องเที่ยวหรือทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายแล้ว ยังเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงจนตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างยิ่ง และได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน ดำเนินการใน 3 มาตรการเรื่อยมา ทั้ง “มาตรการด้านการป้องกัน” โดยจัดอบรม/สร้างความเข้าใจกับคนหางานผู้ถูกระงับการเดินทาง ผู้นำชุมชน บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการไปทำงานต่างประเทศ และตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทจัดหางานทั่วประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางาน “มาตรการด้านการปราบปราม” ตรวจสอบ ติดตามผู้มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ “มาตรการด้านประชาสัมพันธ์” โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้คนหางานและผู้ที่สนใจจะไปทำงานในต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อควรระวังก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

“ขอฝากถึงคนไทยว่า การไปทำงานต่างประเทศจะต้องไปอย่างถูกต้อง ซึ่งมีด้วยกัน 5 วิธี คือ 1.กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 2.บริษัทจัดหางานจัดส่ง 3.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ 4.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ และ5.คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเอง โดยต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางานก่อนเดินทางทุกครั้ง และต้องเดินทางออกไปทำงานโดยผ่านด่านตรวจคนหางานที่ประจำอยู่ ณ ท่าอากาศยาน การไปทำงานอย่างถูกกฎหมายจะลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ และทำให้ทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีไม่ต้องหลบซ่อน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีติดตามข่าวสารจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ doe.go.th/overseas เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี EPS โทร 0 2245 6716 , 0 2245 9429

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่หวั่น ! "พิพัฒน์" เยือน อิสราเอล เร่งจัดส่งแรงงานไทยเพิ่ม!! ปลื้มส่งเงินกลับบ้านเดือนละแสน มอบ ยันต์สมเด็จธงชัย-หลวงปู่ทวด สร้างขวัญกำลังใจทำงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิชิต อินทรเจริญ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยือนอิสราเอล

เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ​ จ.สงขลา 'ในโครงการ สปส.มอบสุข'

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมาย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางสมมาตร ทิตย์สีแสง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก

"พิพัฒน์" โชว์ผลงาน 5 เดือน ส่งคนไทยทำงานต่างประเทศต่อเนื่องกว่า 6 หมื่นคน เพิ่มรายได้ครัวเรือน นำความรู้พัฒนาชุมชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา ภายในปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องแรงงานไทย มีรายได้มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

'พิธา' โหนเวทีผู้นำเอเชีย ตีปี๊บ 'ก้าวไกล' สะพานเชื่อมลดขัดแย้งสังคมไทย

‘พิธา’ ถกเวทีความเป็นผู้นำแห่งเอเชีย ย้ำ ’ก้าวไกล’ เป็นสะพานเชื่อมช่องว่างของสังคม ลั่นความฝันคนไทย อยากได้ ‘การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต’

รัฐมนตรีช่วยฯ 'สุชาติ' เปิดบ้านพรรครวมไทยสร้างชาติ ชลบุรี ต้อนรับประชาชนร่วมยินดีเข้ารับตำแหน่ง ลั่น ขอทำงานเพื่อชาติ

พรรครวมไทยสร้างชาติ ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านต้อนรับนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สมาคม ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งทีมรวมไทยสร้างชาติ นำโดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค และประชาชนชาวชลบีรี กว่า 2,000 คน