ศาลปค.กลาง พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง ให้อดีตรมว.ทส.-พวก ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคดีคลองด่าน

30 ส.ค.2565 - ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1877/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 1833/2565ระหว่าง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับพวกรวม 7 คน ผู้ฟ้องคดี และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อธิบดี คพ.) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลัด ทส.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-2 คดีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีบอกเลิกสัญญาโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โดยกรมควบคุมมลพิษต้องชดใช้ให้กิจการร่วมค้าฯ 4,983 ล้านบาทเศษ และ 31 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

โดยศาลปกครองกลาง พิเคราะห์แล้วสรุปได้ว่า นายประพัฒน์ กับพวกมีคำสั่งให้เอกชนยุติการก่อสร้างใด ๆ ในโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านโดยสิ้นเชิง เป็นเหตุให้เอกชนยกขึ้นอ้างเป็นเหตุบอกเลิกสัญญา ทำให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวต้องยุติลง และโครงการไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ย่อมเป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษ ได้รับความเสียหายแล้ว จึงเป็นกรณีที่นายประพัฒน์ กับพวก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ให้เสียหายแก่ทรัพย์สินของกรมควบคุมมลพิษ อันถือเป็นการกระทำละเมิด โดยการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวมีผลเมื่อ 28 ก.พ. 2546 ซึ่งถือเป็นวันที่กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษ มีคำสั่งเมื่อ 11 พ.ค. 2559 เพื่อให้นายประพัฒน์ กับพวกชดใช้ค่าสินไหมทนดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้นายประพัฒน์ กับพวกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพ้น 10 ปี นับตั้งแต่วันทำละเมิด คดีจึงขาดอายุความ ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ที่ให้นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรมควบคุมมลพิษดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลางจึงมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ให้นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 คน ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินค่าจ้างและค่าเสียหายในโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว เมื่อคำสั่งของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมทำให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัด ทส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ลับ ที่ 4/2559 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2559 ที่ยกอุทธรณ์ของนายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

จึงพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ให้นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย ที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัด ทส. ที่ยกอุทธรณ์ของนายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 ราย โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนไปถึงวันที่มีคำสั่ง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่แนบมาพร้อมนี้

คพษ. 1833-2565

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครองกลางชี้ 'ผู้ว่าฯกทม.' ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยสร้างคอนโดฯ ไมชอบกฎหมาย

ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีที่สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมป์ ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก

พี่ศรีมาแล้วเตรียมจัดเต็ม 'บิ๊กตู่-บีโอไอ' ปมให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ 35 ไร่!

พี่ศรีไม่ปล่อย เตรียมจ่อฟ้องนายกฯและบีโอไอ ปมให้ต่างด้าวซื้อที่ดินได้ 35 ไร่บอกหนักกว่าให้ต่างชาตริซื้อที่ดิน

ตระกูลอนันตกูลระทึก! ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพากษาที่ดินภูเก็ต

ศาลปกครองสูงสุดนัดชี้ชะตา 'ตระกูลอนันตกูล' ฟ้องพนักงานที่ดินภูเก็ต ในเรื่องออกโฉนดที่ตำบลรัษฎา เผยศาลชั้นต้นเคยยกฟ้องมาแล้ว

คพ.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสารเคมีรั่วนครชัยศรี

22 ก.ย.2565 - กรมควบคุมมลพิษรายงานงานว่า จากการได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ได้รับกลิ่นเหม็นคล้ายสารเคมี ขณะนี้ หน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม(ศปก.พล.) กรมควบคุมมลพิษ (กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กองตรวจมลพิษ