เฮลั่น! สภาฯ ปลดล็อก 'ผู้ค้ำประกัน' กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

31 ส.ค.2565 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ก.ย.ศ.) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีทั้งสิ้น 27 มาตรา

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาภาพรวมในช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนกระทั่งถึงการพิจารณามาตรา 13 โดยคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก แก้ไขพ.ร.บ.กองทุนก.ย.ศ. มาตรา 41 กำหนดให้ผู้กู้เงินกองทุนจะต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งมีกมธ.เสียงข้างน้อยสงวนคำแปรญัตติ และมีส.ส.ขออภิปรายจำนวนมาก โดยน.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกมธ.เสียงข้างน้อยสงวนคำแปรญัตติ ขอให้ยกเลิกผู้ค้ำประกันในทุกกรณี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพรรคที่ต้องการให้เปิดกว้างแก่ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการ ก.ย.ส. ได้ถ้วนหน้า ขยายเงื่อนไขการให้ทุนเรียนฟรีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ยกเลิกผู้ค้ำประกันในทุกกรณี ผ่อนปรนเงื่อนไขชำระหนี้ ผู้กู้จะต้องจ่ายคืนต่อเมื่อมีรายได้สร้างดอกเบี้ย เบี้ยปรับที่เป็นธรรม และปัญหาสัญชาติที่ค้างคาจะต้องไม่เป็นปัญหาในการกู้ยืมอีกต่อไป

เช่นเดียวกับหลายพรรคการเมืองที่เห็นด้วยว่าจะต้องมีการยกเลิกผู้ค้ำประกัน อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรครวมพลังท้องถิ่นไท เป็นต้น เพราะเห็นว่าที่ผ่านมาผู้ค้ำประกัน เช่น พ่อ แม่ ครูอาจารย์ ได้รับความเดือดร้อน เมื่อผู้กู้ยืมไม่ยอมจ่ายเงินคืนกองทุน บางรายถูกฟ้องร้องหมดตัว ล้มละลาย ถูกยึดที่ไร่ ที่นา

ต่อมาที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับผู้สงวนความเห็น และผู้แปรญัตติ ด้วยมติ 182 ต่อ119 งดออกเสียง1 ไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง เท่ากับว่าที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นด้วยว่าให้ยกเลิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ หรือหมายความว่าไม่เห็นด้วยกับคณะกมธ.เสียงข้างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อีกมาตราที่น่าสนใจ คือการพิจารณามาตรา 17 แก้ไขมาตรา 44 พ.ร.บ.กองทุนก.ย.ศ. เกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงินจะต้องมีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เสนอให้เก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 แต่ต่อมาคณะกมธ.เสียงข้างมาก ปรับลดให้เก็บอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมสภาฯ โดยฝ่ายเสียงข้างน้อยเสนอไม่ให้เก็บดอกเบี้ย และไม่ให้เก็บเบี้ยปรับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดคำฟ้องระบุพฤติการณ์ 'ดีเจแมน-ใบเตย' กับพวกผิด 3 ข้อหา คดีแชร์ Forex

อัยการคดีพิเศษ ยื่นฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย ได้แก่ นายพัฒนพล กุญชร หรือ ดีเจแมน, น.ส.สุธีวัน กุญชร หรือ ใบเตย, นายฉัตรชัย หรือเสือ คชทิน, นายธีร์ภัสกร หรือมาร์ค กิมวังตะโก, นายสุรนาถนาคมุสิก, นายอายุวัต ชัยเมธนากูล, นายแดริล ยัง

รัฐบาลชวนผู้กู้ กยศ.เร่งใช้สิทธิ์ลดต้น-ลดดอก

รบ.เชิญชวนผู้อยู่ระหว่างชำระคืนหนี้ กยศ. ใช้สิทธิตามมาตรการลดหย่อน 2 เดือนสุดท้าย ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ลดเงินต้น เบี้ยปรับสำหรับผู้ปิดบัญชีถึง 30 มิ.ย. นี้

เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบ ตัดชำระหนี้กองทุน กยศ.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2)