'ประยุทธ' ทิ้งเก้าอี้รองโฆษกอัยการลงชิง ก.อ.

'ประยุทธ' ยื่นหนังสือไขก๊อก หวังลงชิงเก้าอี้ ก.อ. ให้เหตุผลหากยังนั่งตำแหน่งรองโฆษกอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามเรื่องการหาเสียง

28 ก.ย.2565 - มีรายงานจากสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 27 ก.ย.นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งอนุญาตในหนังสือลาออกจากตำเเหน่งรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดของนายประยุทธ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

ทั้งนี้หนังสือลาออกของนายประยุทธระบุว่า ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นมานั้น ด้วยตนเองมีความประสงค์จะเสนอตัวเพื่อรับการเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการอัยการ (ก.อ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสำนักงานคณะกรรมการอัยการประกาศให้ผู้ประสงค์จะแสดงตนเพื่อรับการเลือกตั้ง ต้องยื่นเสนอตัวภายในวันที่ 23 ก.ย.2565 และมีประกาศให้ส่งบัตรลงคะแนนในวันที่ 10 ต.ค.2565 จนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้มีการนับคะแนนในวันที่ 2 พ.ย.2565 จึงได้ยื่นหนังสือแสดงตนต่ออธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2565 โดยผู้เสนอตัวดังกล่าวต้องไม่หาเสียงหรือแสดงตนในลักษณะจูงใจหรือเชิญชวนให้ข้าราชการอัยการลงคะแนนเลือกตนเอง ซึ่งเห็นว่าการทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ต้องมีการแถลงข่าวหรือให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน อันอาจเป็นการต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอัยการ จึงขอลาออกจากรองโฆษก สำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565เป็นต้นไป

สำหรับนายประยุทธ เป็นรองอธิบดีอัยการปีที่ 2 มีบทบาทเป็นที่รู้จักในฐานะรองโฆษกอัยการฯ ที่โดดเด่น โดยนั่งตำเเหน่งรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดมายาวนานถึง 7 ปีซ้อน เรียกว่านานที่สุดในขณะนี้ โดยรับหน้าที่เเถลงคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเเละคดีใหญ่สะเทือนขวัญหลายคดีให้สื่อมวลชนเเละประชาชนเข้าใจชัดเเจ้ง โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบายและสื่อสารข้อกฎหมายด้วยถ้อยคำที่กระชับเข้าใจง่าย ที่ผ่านมามีบทบาทการสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นอย่างมาก ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญงานสายคดี โดยเกือบตลอดชีวิตราชการนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อดีตอัยการสูงสุด ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสำนักงานสำคัญ มีสถิติคดีสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยเฉลี่ยปีละเกือบ13,000 คดี เคยเป็นอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา เเละย้ายข้ามมาทำงานคดีพิเศษซึ่งเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน เเละเติบโตเป็นระดับรองอธิบดีที่สำนักงานนี้ เเสดงให้เห็นถึงการไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้บริหาร เพราะสำนักงานคดีพิเศษเป็นสำนักงานที่รับพิจารณาสำนวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และคดีป้องกันและปราบ ปรามการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงคดีการเมืองเเละการชุมนุมของม็อบการเมืองต่างๆ สำนักงานดังกล่าวจึงมีบทบาทสำคัญ

นายประยุทธ จบหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 59 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หมู่สิงโตกับ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ หรือบิ๊กเด่น ว่าที่ ผบ.ตร.นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ของกระทรวงยุติธรรม และเป็นประธานพัฒนากฎหมายและอนุกรรมการพัฒนากฎหมายของหน่วยราชการอีกหลายคณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 16ก.ย.65 นายสิงห์ชัยได้ออกประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การแนะนำตัว เผยแพร่ประวัติการทำงาน ผลงาน และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.อ.)สรุปว่า ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการให้มีการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิแทน น.ส.นารี ตัณฑเสถียร และนายศักดา ช่วงรังษี ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเป็น ก.อ. โดยตำแหน่ง และนายสุวิช ชูตระกูล และนายพรชัย ชลวาณิชกุล ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งเพราะไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 ของระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการเลือกประธาน ก.อ. และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และการห้ามหาเสียงในการเลือกประธาน ก.อ. และ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 อัยการสูงสุดจึงออกประกาศ

บุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ผู้ใดประสงค์ จะให้สำนักงานคณะกรรมการอัยการเผยแพร่ข้อมูลในการแนะนำตัว ประวัติการทำงาน ผลงาน และวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ให้เผยแพร่ข้อมูลบุคคลในการแนะนำตัว และวิสัยทัศน์ตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันส่งข้อมูล) โดยให้ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ภายใน 23 ก.ย.นี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อสส. แจงยังไม่พบหลักฐาน 'อัยการ' ไปเกี่ยวจ้างวานฆ่าเสี่ยรับเหมา

“นารี”อสส.สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกระเเสข่าวมีอัยการร่วมจ้างวานฆ่าเสี่ยรับเหมาสุราษฎร์ “โกศลวัฒน์”เผยตรวจสอบภาค8 ยังไม่พบอัยการไปเกี่ยวจ้างวาน ชี้ อัยการสูงสุดกำชับหากพบผิดไม่ปกป้อง

อัยการลงคะแนนเลือก 'ประยุทธ-วิรุฬห์-อิทธิพร-พีระพัฒน์' นั่ง ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานนับคะเเนนเลือกตั้งซ่อมคณะกรรมการอัยการ

รองโฆษกอัยการฯ เตือนใช้ป้ายทะเบียนรถปลอม โทษจำคุกไม่เกิน 5ปี

รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊ก หัวข้อ “ป้ายแดง ป้ายขาว ป้ายทะเบียนรถ ทุกชนิดถ้า.. ปลอม..โทษจำคุกไม่เกินห้าปี เท่ากัน ห้ามใช้ป้ายทะเบียนรถ ปลอม…!”